Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Mitago Green
Projekta kopējās izmaksas:
1702.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1202.00 EUR
Līdzfinansējums:
500.00 EUR

Kopsavilkums

Suntaži svin 800 gadu jubileju, kuras ietvaros notiks rinda kultūras aktivitātes, kā viena no tām, iecerēts koktēlniecības simpozijs “Ķirmis“ ar Latvijas Mākslas akadēmijas studējošo un absolvējušo tēlnieku dalību. Septiņas dienas brīvā dabā strādās koktēlnieki un jebkurš interesents varēs sekot līdzi mākslinieku darbam. Katru pēcpusdienu būs atvēlētas noteiktas stundas, kad māksliniekiem varēs pieslēgties Suntažu mākslas studijas dalībnieki - jaunieši, kas pēc savām ideju skicēm, mākslinieku vadībā varēs radīt nelielas koka figūras. Mākslieniek ne vien palīdzēs tehniski jauniešiem radīt viņu darbus, bet arī dalīsies pieredzē  ar Suntažu mākslas studijas studentiem par skulptūru radīšanu un tēlnieku konceptu īstenošanu. Atsveišķs vakar būs veltīts  diskusijām par novada vidi, laikmetīgiem vides objektiem, vēlamajām pārmaiņām, piesaistots novada arhitektus un pilsētplānotājus. Tādējādi, ideju apmaiņas ceļā plānots panākt uzlabojumus nākamajiem simpozijiem un ģenerēta vides objektu idejas nākotnē.  Pēc koktēlniecības simpozija, pie Suntažu kultūras nama tiks izstādīti 6  mākslinieku skulptūras  un  Suntažu mākslas studijas audzēkņu darbi, kas tur atradīsies 14 dienas un kļūs par  svētku sastāvdaļu.

Simpozijs notiks privātā teritorijā Suntažos " Dzīļu " mājās, kur 2 hektāru teritorijā ir vieta mākslas procesiem un māja mākslinieku naktsmītnēm. 

Mērķi

Projekta mērķi un uzdevumi. Projekta mērķis ir veicināt kultūras un jaunrades procesu vidzemes reģiona mazpilsētā, radot iespēju parādīt iedzīvotājiem kā jaunie mākslinieki strādā ar koku. Dot iespēju studējošajiem un absolvējušajiem tēlniekiem radīt jaunus darbus un izveidot grupas izstādi, tādējādi veicinot jauniešu iesaisti radošajos procesos Vidzemes vēsturiskajā zemē. Projekts dotu pienesumu kultūrai, nodrošinātu kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamību Vidzemes vēsturiskajā zemē un popularizētu tradicionālo un laikmetīgo tēlniecību. Projekta ietvaros dot iespēju Suntažu mākslas studijas audzēkņiem redzēt kā notiek radošais process un uzdot interesējošos jautājumus māksliniekiem, stimulējot jaunrades procesus. Ilgtermiņa mērķis ir veidot ikgadēju pasākumu uz kuru tiktu aicināti tēlniecības profesijas pārstāvji radīt jaunus mākslas darbus. Caur simpozija iedibināšanu sekmēt iedzīvotāju lokālās identitātes un patriotisma stiprināšanu un līdzdalību vietējo kultūras procesu attīstībā, veicināt mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides veidošanu Vidzemes vēsturiskajās zemēs, veicināt veicināt saskaņu starp dažādām sabiedrības grupām un to konsolidēšanu, iezīmēt apkaimju īpatnības un identitāti, veicināt kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu. Tas piesaistītu tūristus mazpilsētai un radītu jauna kultūras pasākuma pienesumu reģionam.

Uzdevumi

Darbības programma - Vietas sagatavošana darbam - Materiālu piegāde un novietošana paredzētajās darba vietās - Naktsmītņu sagatavošana un uzkopšana - 07.07.2023. un 08.09.2023. ierašanās - No 08.07.2023 – 14.07.2023. darbu izstrāde - 14.07.2023. darbu un podestu transportēšana uz Suntažu centru - 14.07.2023. darbu uzstādīšana un iekārtošana - 30.07.2023. Darbu novākšana un aizvešana atpakaļ uz darbu izstrādes vietu - Atskaišu iesniegšana

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija
• Vidzemes reģiona iedzīvotāji
• Studenti
• Jaunieši
• Tūristi
• Mākslinieki

Mērķauditoriju plānots sasniegt ar preses relīzi internetā, reģionālajā presē un radio, printētiem plakātiem, kā arī LTV kultūras notikumu raidījumā.Simpozijs veicinās kultūras attīstību Vidzemes reģionā un papaildinās to ar mākslas pasākumiem. Simpozijs dod iespēju jaunajiem un jau pieredzējušajiem māksliniekiem pieredzi strādājot ar tradicionālu materiālu – koku, radotjaunus darbus.

Paredzamie projekta rezultāti

Rezultātā tiks izveidotas 6 jaunas skulptūras, kas tiks izstādītas Suntažu centrā pie kultūras nama uz Suntažu 800.gadu jubileju. Vietējo iedzīvotāji, jaunieši tiks izglītoti par tēlniecības procesu un jaurades procesu kopumā, kā arī dalīsies ar saviem izstrādātajiem darbiem kopīgā izstādē. Tūristi un pilsētas iedzīvotāji iegūs par vienu mākslas centru vairāk , kur iegriezties  gan šovasar, gan cerams, ka nākotnē.  Teritorija būs ar brīvu pieeju visā pasākuma laikā, darba dienas stundās, gatavie darbi būs apskatāmi publiskā ekspozīcijā, kā arī speciāli izveidotās interneta vietnēs. Ilgtermiņā šo pirmo simpoziju plānots bagātināt, uzlabot un padarīt par ilggadīgu.