Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
RAD-DAR biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
7022.04 EUR
Finansējums no VKKF:
7022.04 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

"JĀ/NEatkarība- 2023", digitālā platformas izstrāde un konkursa izstāde.

Konkursa izstāde “JĀ/NEatkarība” iesākās 2012. gadā Jūrmalā, kad biedrība “RAD-DAR” piedāvāja šo ideju  Mākslinieku namam, tagadējam Bulduru Izstāžu namam, un Jūrmalas kultūras centram ierastās izstādes “Māksla  vieno tautas” vietā. Izstāde bija un ir nacionālajos valsts svētkos (izstāde vienmēr notiek Latvijas dzimšanas dienas mēnesī!) balstītu domu un ideju māksliniecisks apkopojums par Latvijā, Latvijas gaisā un Latvijas cilvēku prātos un sajūtās notiekošo katra jauna kalendārā gada griezumā.  (Biedrības “RAD-DAR” sadarbība ar Bulduru Izstāžu namu 2021. gada nogalē izbeidzās, bet arī 2022. gadā konkursa izstādes “JĀ/NEatkarība” ideja izrādījās tik dzīvotspējīga, ka turpinājās un tagad ir apskatāmā digitālajā vidē: https://janeatkariba.lv/ )

Lai nodrošinātu turpmāku un arī plašāku izstādes pieejamību gan klātienē, gan digitālā vidē, biedrība “RAD-DAR” turpina šo 2012. gadā iesākto Latvijas valsts tēla un tās iedzīvotāju ilgtermiņa sabiedriskās domas izpētes projektu un 2023. gadā plāno izveidot izstādi gangan arī virtuālajā vidē, gan  klātienā Bulduru tehnikumā.

Žūrijas domas par 2022. gada izstādi var lasīt te: https://janeatkariba.lv/#!gallery/1/file/110/10x10cm_AUTORU%20SARAKSTS

Projektam jau ir sava Facebook lapa:

https://www.facebook.com/janeatkariba

Projekta novitāte ir šī projekta dzīvotspēja un turpmāka attīstība arī bez pašvaldības resursa klātbūtnes.

Mērķi

Projekta "JĀ/NEatkarība- 2023" mērķis ir izveidot konkursa izstādi “JĀ/NEatkarība-2023” gan klātienē, gan virtuālajā vidē, kā arī mājaslapu plašai izstādes apskatei.

Izstādē kā katru gadu domāt un radīt darbus par Latvijas neatkarību un atkarību tiks aicināti dažādu vecumu un tautību mākslinieki.

Rezultāta optimālai sasniegšanai nepieciešams KKF finansējums, proti, lai izstādei būtu gan adekvāts balvu fonds, gan atmaksāts žūrijas darbs utt., jo šādas, tik grūtas un nacionāli svarīgas tēmas izvērsums un izstādes veiksmīgs turpinājums ir gan mākslinieciski, gan socioloģiski nozīmīgs vietējā Vidzemes, gan visas Latvijas mērogā.

Šis varētu būt vērtīgs Jūrmalas valstspilsētas un Vidzemes reģiona pienesums visplašākajai Latvijas un par Latviju domājošajai sabiedrībai.

Uzdevumi

"JĀ/NEatkarība- 2023" darba plāns:

Augusts – nolikuma izstrāde, grafiskā dizaina un vizuālo materiālu izstrāde;

Septembris – konkursa izstādes izsludināšana, publicitāte;

Oktobris – mākslas darbu iesūtīšana, mākslas darbu atnešana klātienē, žūrijas darbs, publicitāte;

Novembris – izstādes iekārtošana un atklāšana Bulduru tehnikuma izstāžu zālē;

Decembris – izstādes demontāža, darbu atdošana autoriem.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija:
Latvijas valsts tēla un latviskās identitātes pētnieki, antropologi un mākslas interesenti, mākslinieki, ģimenes, bērni, skolnieki, jaunieši, seniori, tūristi, Jūrmalas un Vidzemes iedzīvotāji un viesi.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāti tiks publicēti projekta mājas lapā un būs pieejami publiskā vidē.