Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība "Vecpiebalga savējiem"
Projekta kopējās izmaksas:
10091.35 EUR
Finansējums no VKKF:
5751.35 EUR
Līdzfinansējums:
4340.00 EUR

Kopsavilkums

Teātra uzvedums “Meža tiesa” sastāv no pieciem nelieliem stāstiem, kuru autors ir rakstnieks Jānis Joņevs. Stāstu varoņos iejutīsies profesionāli Liepājas teātra aktieri – Karīna Tatarinova, Laura Jeruma, Rolands Beķeris, Anda Albuža un Sandis Pēcis. Uzveduma režiju veido Karīna Tatarinova, muzikālo noformējumu mūziķis Roberts Dinters.

Uzvedumā darbojas pieci tēli, caur kuriem tiek aktualizēta dabas un vides aizsardzības tēma, sniedzot praktisku izpratni par videi draudzīga dzīvesveida nepieciešamību. Tēmas tiek izspēlētas, tiekoties Melanholiskajai Plēvei, Smagajam Lauznim, Lepnai Drazai, Nīgrai Baterijai, Lauskai no Bauskas un Mūžīgai Pudelei ar bērniem, un iepazīstinot ar savu dzīves stāstu. Stāsta varoņi aicina dabā ejot, līdzi paņemto iepakojumu un citus atkritumus iznest ārā no dabas teritorijām. Ikviens apmeklētājs tiek aicināts saudzēt dabu un rūpēties par tīru apkārtējo vidi! Uzveduma galvenā mērķauditorija pirmsskolas un sākumskolas bērni vecumā no 5 līdz 10 gadi.

Koncertuzveduma scenogrāfiju veido mākslinieks Dainis Andersons, kostīmu māksliniece Elīza Timermane. 

Liepājas teātra aktieri nav izvēlēti nejauši. Gan Laura, gan Rolands, gan Anda un Sandis ir cēsnieki. Īsteni vidzemnieki, kuri šobrīd savas darba gaitas pavada Liepājas teātrī. Un caur šo uzvedumu var sasveicināties ar saviem novadniekiem piedāvājot kvalitatīvu kultūras pieejamību Vidzemes vēsturiskajā zemē. 

Mērķi

Projekta galvenais mērķis ir atraktīvā, bērniem saistošā un vecumam atbilstošā veidā, veidot pratību pamatus dabas un vides aizsardzības tēmā, attīstot kritisko domāšanu un sekmēt izpratni par dabas objektiem un norisēm, kā arī vērtībās balstītu tikumu un ieradumu nostiprināšanu domāt par to ko mēs patērējam un kur tas paliek. Kultūras ir tā, kura var runāt par nozīmīgiem vides tematiem. Scenogrāfija tikai paspilgtinās izrādes tematu, jo izmantotie materiāli būs sen izmestas lietas vai otrreiz pārstrādājami materiāli kam dota otrā elpa. Piemēram, no pudelēm veidota liela pudele, kurā var mājot un izmantot par mitekli uzveduma tēli. 

Kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšana Vidzemes vēsturiskajā zemē ar īsteniem vidzemniekiem, kuri ir profesionāli aktieri un sava aroda pratēji. Teātra uzvedumā piedalās cēsnieki - Sandis Pēcis, Rolands Beķeris, Anda Albuža un Laura Jeruma un projektu producente Elita Karzone. Nav bieža iespēja novadniekiem skatīt klātienē šos profesionālos aktierus. 

Īpaši pievienota vērtība teātra uzvedumā būs  veidoti unikālie skaņdarbi mūziķa Roberta Dintera interpretācijā. Skaņdarbi ir veidoti dažādās eksperimentālās tehnikās, mēģinot maksimāli ar tehnikas palīdzību komplimentēt tēlu, kurš attiecīgā brīdī runā. Caurviju motīvs tiesnesim ir minimāli apstrādāts lauka ieraksts, kur dzirdama saulaina vasaras diena ar putnu čivināšanu un klusu piejūras vēju fonā. Tiek izmantoti arī dažādi netradicionāli mūzikas instrumenti kā piemēram plastmasas maisiņš, kas tiek spēlēts dzīvajā čaukstinot paralēli runātam teksam un paralēli apstrādāts ar dažādiem skaņas modulācijas un distortion efektiem. Ļoti daudz tiek spēlēts tieši ar ģitāras pedāļiem, dažādos veidos tos pašoscilējot un pēc tam atkal modulējot un apstrādājot jau signālu, kas radies pašoscilācijas rezultātā. Vēl viena tehnika, kas tiek plaši izmantota ir darbs ar sampliem. Ierakstīti skaņu sampli tiek smagi efektēti un modulēti, lai panāktu vēlamo rezultātu. Visi šie u.c. apstrādātie skaņas avoti tiek papildināti ar visiem jau pazīstamām skaņām, tādām kā vijoles, elektriskās ģitāras.

Uzdevumi

Mērķu realizēšanai jau ir izveidota darba grupa, kas strādās pie teātra uzveduma. Uzrunāta ir režisore un aktrise Karina Tatarinova, kura jau ir atlasījusi darba materiālu. Pie komandas piesaistīta ir daudzsološa kostīmu māksliniece un pieredzējis mākslinieks un scenogrāfs un mūzikas autors, lai veiksmīgi noritētu viss radošais process piesaistīta ir producente un PR speciālists. Nākamajā solī tika veikti saskaņojums ar Latvijas valsts Mežiem, lai varētu izmantot teātra uzvedumā rakstnieka Jāņa Joņeva sarakstītos stāstus. Nākamajā etapā pētījām Latvijas pašvaldības, kuras īpaši aktīvi runā par vides tēmām un atkritumu šķirošanu, lai uzrunātu sadarbībai publiski izrādīt teātra uzvedumu. Līdz projekta iesniegšanai veiksmīga sadarbība tapusi ar Cēsu novada pašvaldības iestādi Kultūras pārvaldi.

Būtisks projekta tapšanas procesā nosacījums ir veikt uzveduma aktieru atlasi un galvenais kritērijs tika izvirzīts - vidzemnieki. Interesanti šķita, ka profesionāli aktieri Liepājas teātrī ir īsteni vidzemnieki, kurus reti redz novadnieki. Šī ir unikāla iespēja spēlēt kvalitatīvu darbu savā vēsturiskajā novadā un pilsētā. 

Scenogrāfs sadarbībā ar režisori jau veido mobili pārvietojamu scenogrāfiju un kostīmu mākslinieci tiek meklēti labākie risinājumi kā izveidot uzveduma tematikai atbilstošus tērpus. Attiecīgi tiek meklēti sadarbības partneri izejmateriāliem. Mūzikālais noformējums tiek veidots un kompilēts. 

Komanda ir izveidojusi skaidru savu darbības un laika plānu pēc kura vadīties.

Nākamais solis ir pārskatīt vēl sadarbības iespējas izrādot šo teātra uzvedumu vēl citās pašvaldībās un kultūras iestādēs un izstrādāt mārketinga stratēģijas plānu. Informēt sabiedrību par projekta rezultātiem informācija medijos, mājaslapās un sociālajos tīklos. Projekta noslēguma fāzē rezultātu apkopošana, izvērtēšana un atskaišu sagatavošana. Nākamo mērķu uzstādīšana un analizēšana projekta turpināšanai citā kvalitātē.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir sākumskolas un pamatskolas vecuma bērni no 5 līdz 10 gadi un viņu vecāki vai aizbildņi. Cēsu novada iedzīvotāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Ar šī projekta realizāciju tiks veicināta teātra uzvedumu apmeklētāju izpratne par vides saglabāšanas nozīmi. Tiks pastiprināti aktualizēts jautājums par to ko mēs pērkam, cik tas ir svarīgs un kur tas nonāk. Zinot, ka bērnu mantas ne vienmēr tiek iegādātas no ilgtspējīga materiāla un tiks veicināta pratība par uzvedību dabā. 

Projekta ilgstpēja ir daudzsološa, projekta realizētāji strādās pie tā, lai piedāvātu teātra uzedumu plašākai auditorijai dažādās pilsētas Vidzemes vēsturiskajā novadā. Pirmizrādi piedzīvos Cēsīs, kuru ir paredzēts izrādīt brīvdabā, lai tā būtu pieejama vairākam iedzīvotāju skaitam. Uz pirmizrādi varēs atnākt ap 400 cilvēkiem, kuri satiks profesionālu aktieru trupu klātienē. Teātra uzvedumā nodrošināts kvalitatīvs saturs mākslinieciski augstvērtīgā līmenī.