Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Purvīša muzejs
Projekta kopējās izmaksas:
16071.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5673.80 EUR
Līdzfinansējums:
10397.20 EUR

Kopsavilkums

Vilhema Purvīša māja - muzejs sadarbībā ar Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas skolu iedibina “Vilhelma Purvīša  jauno mākslinieku balvu “Pavasaris."
Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pieejamību Vidzemes vēsturiskajās zemēs radot jaunu Latvijas mākslas pieredzes atbalsta programmu topošajiem māksliniekiem vidusskolas vecuma grupā, kas paplašinātu radošās darbības izaugsmes iespējas.
Lai projektu īstenotu iecerēts veikt secīgo aktivitāšu kopumu:
- Īstenot piecu dienu plenērs Purvīša muzeja “Vecjaužos” mākslas, kultūras un citu nozaru profesionāļu vadībā,
- Izstādes izveidošana Purvīša dzimto māju kultūrvēsturiskajā ainavā,
- Darbu vērtēšana un laureātu apbalvošana.
Lai ieceri īstenotu nepieciešams atalgojums lektoriem un materiāltehniskais nodrošinājums vieslekciju un plenēra veiksmīgai realizācijai, kā arī resurss kvalitatīvai publicitātes plāna īstenošanai. Ar projekta atbalstīšanu tiktu īstenotas abas VKKF izvirzītās prioritātes vizuālās mākslas nozarē, un radīta platforma ilgtspējīgam projektam, kas dotu iespēju jaunajiem māksliniekiem gūt profesionālās kultūras un mākslas vides atbalstošu radošās darbības pieredzi Latvijas un Eiropas savienības mērogā.
Projektu plānots īstenot no 2023 gada 3. marta līdz 30. oktobrim.

Mērķi

Vidzemes pauguraiņu ainava līdzās mākslnieka Vilhelma Purvīša daiļradei ir iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Nozīmīga ir šīs ainavas dokumentēšana dažādu laikmetu griežos. Jauno mākslinieku balva "Pavasaris" programmā iecerētais plenērs iecerēts kā tradīcija, kas turpina Vidzemes kā kultūrvēsturiskas vides fiksēšanu un popularizēšanu caur akadēmisko glezniecību. (Vairāk skatīt pielikumā ar nosaukumu "Jauno mākslinieku balva PAVASARIS nolikums".)
Projekts tiešā veidā īstenotu "Vidzemes Vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023"  nospraustos mērķus. Tas vērsts uz kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pieejamību Vidzemes vēsturiskajās zemēs un piedāvā profesonālās mākslas un kultūras pieejamību Vidzemē. 
Ilgtermiņa mērķis:
Veicināt topošo mākslinieku profesionālās darbības un izaugsmes iespējas vidusskolas vecuma grupā. Īstermiņa mērķis:
Sadarbībā ar mākslas,kultūras un citu nozaru profesionāļiem, radīt vizuālās mākslas meistarklašu ciklu ar kultūrizglītojošu mākslas programmu topošajiem māksliniekiem vidusskolas vecumā, kas rezultējas ar izstādi un konkursu ar balvu fondu.
Uzdevumi:
1 Noorganizēt piecu dienu plenēru Purvīša mākslas, kultūras un citu nozaru profesionāļu vadībā.
2.Izveidot izstādi Purvīša dzimtās mājas kultūrvēsturiskajā ainavā;
3. Izvērtēt jauno māklsinieku darbus un apbalvot laureātus.

Uzdevumi

Maijs - Jūnijs:
- Ekspedīcija ar Antu Grendi "Vecjaužu" dabas takās
- Kurators veic darbu pie mākslas darbu eksponēšanas vietu izraudzīšanas, iezīmēšanas.
- Mākslinieks Izstrādā izstādes eksponēšanas tehnisko risinājumu
Jūnijs: - 9-14.jūnijs: Plenēra programmas īstenošana,
1.diena (9.jūnijs - ierašanās)
- Purvīša vadītājas Žanetes Grendes saruna ar mākslinieku Aigaru Mami par Vilhelmu Purvīti un viņa “septiņiem gudrajiem”.
2.diena: (10.jūnijs)
- Sociālās psiholoģijas profesors Ivars Austers iepazīstina ar cilvēka uztveres fenomeniem un to iespējamo izmantošanu mākslas radīšanas procesā.
- Plenērs Jaņa Rozentāla skolas un Cēsu mākslas skolas pasniedzēju vadībā.
- Seminārs (interkatīva saruna) ar LMA (Latvijas Mākslas akadēmija) docentu Raimondu Kalēju par ainavas kā mākslas žanra un plenēra vēsturi un nozīmi šodienas laikmeta kontekstā.
3.diena (11.jūnijs)
- Tikšanās ar kvantu fiziķi Vjačslavu Kaščējevu
- Plenērs Jaņa Rozentāla skolas un Cēsu mākslas skolas pasniedzēju vadībā.
4. diena  (12. jūnijs)
- Tikšanās ar Gleznotājiem Ansi Rozentālu un Sandru Strēli
- Plenērs,  konkursa darbu metu izstrāde
5. diena 13.junijs 
- Konkursa darba gleznošana,
6. diena 14.jūnijs
- Izstādes darbu eksponēšana Purvīša muzeja ainaviskajā vidē vidē
17. jūnijs:
- Izstādes atklāšana
Jūnijs - Septembris:
- Izstādes darbu vērtēšana
Oktobris: Rezultātu apkopošana
Mūzikas lektorijs
Balvas pasniegšana
Oktobris Izstādes demontāža
Novembris: Projekta rūpīga izvērtēšana, atskaišu nodošana

P.S. Līdz šim ir uzsākta komunikācija ar projekta dalībniekiem, izraudzīti un uzrunāti lektori, kas rosinās balvas pretendentus paskatīties uz pasauli caur neierastāku ikdienas prizmu.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir visi Purvīša muzeja apmeklētāji, mākslas un pastaigu interesenti. Pagājušajā gadā Purvīša muzeju apmeklēja vairāk nekā 700 apmeklētāju. Paplašinoties muzeja pieredžu piedāvājuma klāstam, iecerēts, ka izstādi apmeklēs ap 1000 apmeklētāju.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti:
Realizēti  5 kultūras un mākslas lektoriji
Projektā piedalījušies 25-30 jaunie mākslinieki
Radīti 20 mākslas darbi vidē
Radīti 50 ainavu darbi, kas dokumentēti digitāli.
Realizēta 1 izstāde
Pasniegtas divas konkursa balvas: viena žūrijas un viena skatītāju simpātijas balva
Īstenots publicitātes plāns:
- Vismaz pieci ieraksti sociālajos tīklos par projekta gaitu ar vismaz 3000 lielu sasniegto auditoriju katram ierakstam.
- Vismaz trīs ieraksti fonda "Viegli" mājaslapā par projektu. 
- Mediju iesaistes aktivitāte nav šobrīd konkrēti prognozējama, taču tiek mērķēts ar vismaz trīs dažādiem mediju sižetiem pa projekta norisi.
- Radīts foto un video atskats Purvīša muzeja arhīvam.


Kvalitatīvie rezultāti:
Bagātināta kultūrvide ar jauniem, kvalitatīva satura kultūras un mākslas izglītības produktiem.
Veicināta nemateriālā kultūras mantojuma (Vilhelma Purvīša dzimtās mājvietas) dokumentēšana mākslā Jaunajiem māksliniekiem dota paplašināta pieredze profesionālajā darbībā Vidzemē.
Tapusi kvalitatīva mākslas izstāde vidē mākslas un citu nozaru profesionāļu vadībā.
Purvīša muzeja komanda un partneri veiksmīgi turpina Skolotāja Purvīša ideju - rast un dot iespēju jaunajiem talantiem drosmi ziedēt!

Projekts plānots kā ikgadējs Purvīša muzeja notikums, kura rezultāti, t.i. mākslas darbi  brīvi pieejami un apskatāmi visiem Purvīša muzeja apmeklētājiem.