Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība "KULTŪRAS PIESKĀRIENS"
Projekta kopējās izmaksas:
8416.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7558.00 EUR
Līdzfinansējums:
858.00 EUR

Kopsavilkums

Vidzemes novadā atkal atvērt etnogrāfiskās sētas "Ielīcas" durvis izzinošam, aizraujošam pasākumam, un vienlaikus dot iespēju viesiem redzēt unikālu ziemeļvidzemes zemnieku sētu, kura atspoguļo 300-400 gadu ilgu latviešu tautas attīstības periodu. 

Par godu etnogrāfiskajai sētai un Vijciema 800 gadiem ir iecerēts pasākums ar jaudīgu, daudzveidīgu, emocionālu sadziedāšanos. Cienot un izzinot latviešu tautas mutvārdu daiļradi, tiks izdziedātas dziesmas un arī stāstīts, kas tad ir latviešu tautas dziesmas etnomūziķes Z.Jančevskas izpildījumā. Ar tautasdziesmas spēku un kokļu skaņām dziedāsim sakrālas un spēcinošas dziesmas, lai stiprinātu mūsu saknes, piepildītu ikdienu un ieskandinātu dzīves ritējumu mūzikas terapeites B.Vanagas izpildījumā. 

Pasākuma viesiem būs iespēja dzirdēt daudzveidīgu,krāšņu vokālā bērnu ansambļa Knīpas un Knauķi programmu. Ansamblis ir unikāls Latvijā ar spēju izpildīt vienlīdz kvalitatīvi dažādu žanru mūziku –no tautas mūzikas līdz rokam un akadēmisko mūziku daudzbalsīgā accapella izpildījumā. 

Sadziedāsimies caur R.Paula komponētām dziesmām J.Paukštello izpildījumā, kuras zina ne viena paaudze vien.
Septiņgadīgā G. Rukmaņa - Poča mīlestība pret dziesmu un mūziku šķiet ielikta jau šūpulī, tā tikusi attīstīta un veicināta caur audzināšanu ģimenē un tiek turpināts mācīts dziedāt latviešu dziesmas.

Vairāk nekā 30 gadus A.Mielavs ir paaudzes dziesminieks ar īpašu, arvien savrupāku un tādēļ jo nozīmīgāku vietu latviešu mūzikas panorāmā, ar kura palīdzību izdziedāsim dziesmas, kurām vārdi nav jāmeklē.

Lai liktu sētā akmenim pat dziedāt, neiedomājams ir jauniešu kora Balsis uzstāšanās ar I.Teterovski priekšgalā. Caur dziesmas bagātību būsim visi kopā, izzināsim un visi dziedāsim. 

Mērķi

Organizējot kārtējo ikgadējo pasākumu "Sadziedāšanās Ielīcās" 18.08.2024., palīdzēsim uzturēt un saglabāt Latvijas kultūru turpmākām paaudzēm, veicinot dažādību kultūras pasākumu norisē Vidzemē.

Etnogrāfiskā sēta “Ielīcas” Valkas novada Vijciema pagastā. Valsts nozīmes kultūras piemineklis, Latvijas mantojuma zīmes īpašniece. Vieta, kur ir uzņemtas divas spēlfilmas “Pūt Vējiņi” un “Vilkaču mantiniece”. Pateicoties sētas patreizējiem saimniekiem, kuri izglāba šo vietu no bojā aiziešanas, kuri turpina rūpēties par šo vietu, cenšas nodot šo vides autentiskuma saglabāšanas nozīmi nākošām paaudzēm un tās atdevi nākotnē, Latvijai ir viena skaista vieta, kuru esam atjaunojuši, par to stāstām, rādām, ļaujam šai vietai būt dzīvai un dzīvot cilvēku sirdīs un atmiņās caur kultūras pieskārienu ik gadu. Tāpēc, lai ne tikai rādītu un stāstītu par šo vietu, veicinātu interesi par vēsturisko vietu "Ielīcas", tās apbūvi un to vietu kultūrvēsturiskajā mantojumā, bet vienlaicīgi arī organizējot kultūras pasākumu, kurš šogad iecerēts kā veltījums - dāvana Vijciema 800 gadiem.

Lai turpinātu nemainīgu tradīciju - organizēt kultūras pasākumu, kura ietvaros kā neatņemama sastāvdaļa ir arī latvisku izglītību un audzināšanu veicinošs faktors, tiek uzaicināti mākslinieki, no kuru uzstāšanās varam iegūt jaunas zināšanas, dzirdēt jaunus stāstus, lai pasākums būtu izzinošs visām paaudzēm un ar nozīmi latviskajā dzīvē. Kvalitatīvu mākslinieku piesaiste. Skanēs gan lībiešu, gan latgaļu, gan kurzemnieku un citi dialekti, dzirdēsim dažādus mūzikas žanrus un stilus un būs iespēja tajā visā būt iekšā. Papildus būs iespēja dzirdēt, ar ko tad ir sākusies katra mākslinieka sadziedāšanās viņu dzīvēs. Un, protams, noorganizējot vienu kārtīgu sadziedāšanos, kuras laikā varam būt kopā ar ģimenēm, draugiem, paziņām. 

Apmeklētājiem tiks izrādīta ziemeļvidzemes sēta - unikāls 18., 19.gadsimta Vidzemes zemnieku sētas celtņu komplekss, kas sastāv no dzīvojamās mājas, pagraba, stadulas, vairākām klētīm, šķūņa, pūnes, staļļa, rijas un pirts. "Ielīcas" ir viena no retajām sētām Latvijā, kurā ēkas un pati sēta saglabājušas savu sākotnējo veidolu un plānojumu.

Plānotais viesu skaits 400. Ieeja par ziedojumiem, lai pēc iespējas vairāk sniegtu iespēju apmeklēt pasākumu ikvienam no tuvākas un tālākas apkaimes. 

Uzdevumi

Ir saņemta piekrišana no Zanes Jančevskas, Baibas Vanagas, Ainara Mielava, Jāņa Paukštello, Georga Rukmaņa-Poča vecākiem, vokālās bērnu studijas "Knīpas un Knauķi" mākslinieciskās vadītājas Sanitas Sējānes, jauniešu kora "Balsis" mākslinieciskā vadītāja Inta Teterovska par piedalīšanos 2024.gada 18.augusta pasākumā.
Sadziedāšanās vietas un nepieciešamā aprīkojuma sagatavošana. 
Saskaņot dziesmu repertuārus un apskaņošanu. 
Ierīkot un iekārtot uzstāšanās vietu rijā, kurā plānota Z.Jančevskas un B.Vanagas uzstāšanās. Talkas noorganizēšana.
Mērķtiecīga sabiedrības uzrunāšana sociālajos tīklos FaceBook, Instagram, izliekot plakātus tuvākā un tālākā apkaimē (Valkas novads, Smiltenes novads, Valmieras novads, Ērģemes, Kārķu pagasts utt.
Sadarbība ar Valkas novada pašvaldību pasākuma atbalstīšanā.
Dažādu amatnieku uzrunāšana dalībai pasākumā, liekot uzsvaru uz tuvāko apkaimi, dodot iespēju popularizēt pašdarināto produkciju.
Dziesmu grāmatu sagatavošana un drukāšana.
Vidzemes televīzijas informēšana par pasākumu, preses relīzes izsūtīšana.
Apskaņošanas nodrošināšana sētas teritorijā visas dienas garumā.
Ēdinātāju piesaiste pasākuma norises laikā. 
Pārvietojamo labierīcību nodrošināšana.
Viesu sagaidīšana un pasākuma realizēšana.
 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Ikviens sētas apmeklētājs visās paaudzēs. Plānotais apmeklētāju skaits ap 400.
Apmeklētāji no Valkas, Smiltenes, Valmieras novadiem un tuvākiem pagastiem: Vijciema, Kārķu, Ērģemes, Naukšēnu; un pat no Rīgas un Kurzemes.

Paredzamie projekta rezultāti

Ar katru gadu apmeklētāju skaits pieaug. Organizējot pasākumu jau piekto gadu, esam izveidojuši vienu jaunu patstāvīgu kultūrtelpu Valkas novadā. Lai sajustu latviešu zemnieka pamatīgumu un sīkstumu, lai apzinātos latvietības kodu, ir jādodas uz šādām vietām, ir jārāda un jāstāsta par tām. Katru gadu piedāvātā kultūras programma kļūst arvien plašāka un daudzveidīgāka. Rīkoto pasākumu ietvaros sniedz skatu apmeklētājam gan tautas deju pasaulē, gan teātra mākslā, gan dziesmu spēkā, gan citos ar kultūru saistītos
veidos. Pasākumu varēs baudīt ikviens, gan no daudzbērnu ģimenēm, gan maznodrošinātie, lielāki un mazāki, vecāki un jaunāki, jo pasākums katru gadu tiek idejiski veidots tā, lai uz to var braukt ar ģimenēm, draugiem,
paziņām un jebkurš atradīs tajā sev interesējošus, izzinošus brīžus, vienlaicīgi uzzinot, ka mums tāda lauku sēta vispār ir Latvijā, par tās vēsturi. Ieeja pasākumā katru gadu ir par ziedojumiem, jo mūsu dārdzības gadsimtā, gribam nodrošināt piekļuvi kvalitatīvam pasākumam ikvienam, arī tiem, kuriem nav iespējas aizbraukt līdz Rīgai. Mūsu projekta rezultātā plānojas ap 400 apmeklētāju. "Sadziedāšanās Ielīcās" viesi būs: dzirdējuši bagātīgu dziesmu izpildījumu dažādu mākslinieku izpildījumā, izzinājuši mūsu tautas dziesmas saknes, vēsturisko attīstību, sakrālo ietekmi, dzirdējuši dažādu mūzikas žanru izpildījumus, baudījuši un klāt bijuši kopīgā sadziedāšanās, vienlaicīgi apzinoties savu latvietības kodu; ar dalību pasākumā, devuši iespēju valsts nozīmes kultūras piemineklim, Latviskā mantojuma zīmes īpašniecei - etnogrāfiskajai sētai "Ielīcas" būt dzīvai un dzīvot cilvēku sirdīs un atmiņās, tādejādi būsim palīdzējuši uzturēt un saglabāt Latvijas kultūru turpmākām paaudzēm. Valkas novadā ir atjaunota, tiek saglabāta un radīta vēl viena skaista kultūrvides vieta Latvijā par kuru jāstāsta, jārāda un jāved uz turieni labākais. Mēs radām dienu gadā ar pasākumu, kuru cilvēki ir sākuši gaidīt.