Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Danču krātuve
Projekta kopējās izmaksas:
3450.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2000.00 EUR
Līdzfinansējums:
1450.00 EUR

Kopsavilkums

Kopš 2021. gada nogales biedrība Danču krātuve ir sākusi veidot Latvijas vēsturē lielāko danču burtnīcu krājumu, kurā tiek atspoguļots danču mantojums no visas Latvijas. Pašreiz ir izveidotas 11 PDF e-burtnīcas, kas apskatāmas dancukratuve.lv sadaļā metodika. No šīm 7 ir iespiestas arī mīkstajos vākos. 

Latviešu danči ir viena no formām, kurā izpaužas latviešu tradicionālās kultūras pārmantotība. Tie gūst arvien  lielāku popularitāti, jo piedāvā iespēju dejot ikvienam – gan ar, gan bez dejošanas priekšzināšanām. Tomēr jāapzinās, ka danču kultūra ir jākopj, jāattīsta un jāpopularizē pastāvīgi. It sevišķi svarīgi ir kopt vietējo, reģionālo mantojumu.

Šajā projektā plānots veidot burtnīcu ar saturu, kas fokusēts uz Ziemeļvidzemes dančiem jeb Valmieras - Valkas pusē pierakstīto. Jau 2023. gadā tika īstnenots projekta pirmais posms, izstrādāta pirmā burtnīca ar 20 horeogrāfiskajām norisēm.Tomēr pirmās burtnīcas izstrādes gaitā tika atrasti un fiksēti vairāk danču apraksti nekā bija paredzēts. Šajā otrajā, būtu iespējams darbu noslēgt un restaurēt vēl 20 deju norises. 

Projekta rezultātā tiktu iegūta viena Ziemeļvidzemes danču mantojuma II PDF e-burtnīca ar 20 deju aprakstiem, kas tiktu ievietota dancukratuve.lv sadaļā metodika, ar iespēju ikvienam par brīvu to lejupielādēt un izmantot savām vajadzībām. 

Pirmā burtnīca ''Ziemeļvidzemes danči: Ir grūt' par ķēkšu Rīgā būt''  ir pieejama https://dancukratuve.lv/metodika

 

 

 

 

Mērķi

Danču mantojums kļūst arvien populārāks un mūsdienīgāks. Danči piesaista visu paaudžu dejotājus, it sevišķi jauno paaudzi studentu vecumā. Svarīgi ir apzināt un popularizēt vietējo mantojumu, vietējo, lokālo tradīciju, kas ļauj saglabāt savu identitāti. 

Ziemeļvidzemes danči jeb danči, kas pierakstīti Valmieras un Valkas pusē, līdz šim nav aktīvi pētīti un popularizēti mūsdienu danču kopienās. Tomēr zinātniskajās ekspedīcijās, kas tika veiktas pagājušajā gadsimtā, tie ir bagātīgi aprakstīti. Pat vēl vairāk, tieši Valmieras un Valkas zinātniskās ekspedīcijas ir vienīgās, kurām Latvijas kino arhīvā ir saglabājušies video materiāli* par ekspedīciju laikā redzētajām dejām.

2023. gadā tika apskatītas šīs ekspedīcijas un izveidota pirmā burtnīca. Pārsteidzošā kārtā tika atrastas mazliet vairāk kā 40 deju norises. 20 no tām tika restaurētas un iekļautas pirmajā burtnīcā, savukārt ar atlikušajām nepieciešams darbu turpināt.

Projekta rezultātā tiktu iegūta viena Ziemeļvidzemes danču PDF e-burtnīca ar 20 deju aprakstiem, notīm, zīmējumiem, kas tiktu ievietota dancukratuve.lv sadaļā metodika ar iespēju ikvienam par brīvu to lejupielādēt un izmantot savām vajadzībām.

Vēlāk šo burtnīcu paredzēts izprintēt tipogrāfijā un izdalīt visiem folkloras un tautas mūzikas ansambļiem visā Latvijā un diasporās par brīvu. 2023. gadā šāda veida pirmās 3 burtnīcas jau tika iespiestas un tiek dāvinātas visiem, kas vēlas. 2024. gadā paredzēts dāvināt nākošās 4 burtnīcas. 

 

*Video ir pieejams apskatei arhīvā uz vietas, bet šeit ir apraksts: https://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/search/movie/176130?q=deja&filter=studio:Latvie%C5%A1u%20folkloras%20kr%C4%81tuve

Uzdevumi

Darbības programma:

  • Apkopot informāciju par dejām, atlasīt 20 dančus
  • Veikt deju mēģinājumus (muzikants, dejotāji)
  • Veikt dejas norises pierakstu
  • Veikt nošu un teksta pierakstu
  • Izveidot nepieciešamos zīmējumus
  • Veikt nepieciešamos dizaina darbus
  • Veikt horeogrāfiskā teksta redakciju
  • Veikt visa teksta redakciju
  • Izveidot PDF burtnīcu, publicēt to dancukratuve.lv
  • Veikt atskaites
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

• Folkloras kopu vadītāji, skolotāji (Vidzemē, Latvijā, ārvalstīs). Apzinoties, ka šāda veida materiāli, kas atspoguļo ne tikai Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, bet tieši reģionālo, ir ļoti liels retums.
• Bērni, folkloras kopu dalībnieki, danču dejotāji – tieši tie, kas apgūs gan dejas soļus, gan danču spēli, spēs tradicionālās vērtības nest arī vēlāk nākošajām paaudzēm.
• Portāla dancukratve.lv apmeklētāji. Portālu vidēji dienā apmeklē 150 cilvēki jeb 1500 individuālie apmeklētāji mēnesī

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā iegūs kvalitatīvi izstrādātu PDF burtnīcu par Ziemeļvidzemes dejām, otrā daļa.

Burtnīca būs pieejama par brīvu danckuratuve.lv sadaļā METODIKA. Digitālās kopijas var izplatīt neierobežotā skaitā par brīvu. 

Vēlāk burtnīca tiks izdota papīra formātā un izdalīta visiem folkloras un tautas mūzikas ansambļiem visā Latvijā un diasporās par brīvu, kā tas jau ir noticis 2023. gadā, izdodod pirmās 3 burtnīcas no kopējās kolekcijas, un 2024. gadā ar 4 burtnīcām. 

Danču krātuve strādā ilgtermiņā ar mērķi atjaunot un popularizēt pēc iespējas vairāk danču materiālu. Danči kļūst arvien pieejamāki un populārāka tieši starp jauniešiem. Ir svarīgi, lai viņiem ir pieejami kvalitatīvi materiāli ar savu vietējo tradīciju, ar savu identitāti.