Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Pauze AD"
Projekta kopējās izmaksas:
830.00 EUR
Finansējums no VKKF:
830.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Jaunieši un bērni mūsdienu tehnoloģiju gūzmā ir aizgājuši prom no savas tautas saknēm un kultūras. Reizēm ir grūti ieinteresējami par tradicionālajiem latviešu svētkiem. Tādēļ vēlamies ar šo projekta realizāciju parādīt viņiem, ka kultūra un tradīcijas var būt arī amata apguve, kas rezultējās ar pašam savu pastalu pāri. Daži jaunieši dejo deju kolektīvā un pastalas viņiem būtu ļoti noderīgas, tās celtu viņu pašapziņu un lepnumu par sevi , par savas tautas tradīcijām, kā arī vairotu patriotismu un piederības sajūtu savai zemei un tautai.

Rezultātā vismaz 20 bērni un jaunieši būs iepazinuši tautas nemateriālo mantojumu - apguvuši senu amatu, ieguvuši kopības sajūtu, darbojušies praktiski un radoši, ieguvuši paši savu pastalu pāri , sajutuši savu piederību latviešu tautai un lepnumu par to, ka nākam no Vidzemes.

Mērķi

 Tradicionālo prasmju atdzīvināšana un nodošana nākamajām paaudzēm:

 • Projekts ietvers pastalu darināšanas prasmju apguvi, veicinot interesi par šo seno amatu.
 • Meistarklase nodrošinās zināšanu un pieredzes nodošanu no paaudzes uz paaudzi, saglabājot šo vērtīgo tradīciju.
 • Jaunieši un bērni apgūs praktiskas prasmes, kas saistītas ar materiāliem, instrumentiem un pastalu darināšanas tehniku.

 Vietējās identitātes stiprināšana:

 • Pastalas ir viens no Vidzemes kultūras simboliem, kas daļēji atspoguļo reģiona vēsturi un tradīcijas.
 • Projekts veicinās lepnumu par vietējo mantojumu un piederības sajūtu Vidzemei.
 • Iesaistoties pastalu darināšanā, bērni un jaunieši varēs dziļāk izprast savas saknes un identitāti.

Projekta aktivitātes organizētas kā neformālās izglītības forma, kas ietver sevī arī sociālo iekļaušanu, jo lielākā daļa no projekta dalībniekiem nemaz nespēj atļauties par saviem līdzekļiem pagatavot sev pastalas. Kopumā projektam "Katram savas pastaliņas !" ir potenciāls sniegt ievērojamu ieguldījumu Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanā un attīstībā.

Uzdevumi

 • Rīkotas divas meistarklases pastalu darināšanā, katrā grupā desmit dalībnieki
 • Jaunieši un bērni tiek uzaicināti un ieinteresēti darboties iepriekš minētajā meistarklasē
 • Nodarbības meistarklasēs veidotas interesantas, bērniem un jauniešiem saprotamas, lai sasniegtu projekta mērķus.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešā mērķgrupa - 20 bērni un jaunieši no Madonas novada, vairākums no Ošupes pagasta.
Netiešā mērķgrupa - dalībnieku vecāki un ģimenes, ar kuriem dalībnieki varēs dalīties savās prasmēs. Bērnu un jauniešu pedagogi skolās, jo bērni un jaunieši būs ieguvuši jaunas zināšanas un prasmes. Tostarp kļuvuši patriotiskāki. Kopā netiešā mērķgupa apmēram 100 cilvēki.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rādītāji:

 • Apguvušo pastalu darināšanas prasmes skaits:
  • Mērķis: apmācīt vismaz 20 cilvēkus projekta īstenošanas laikā.
  • Rādītājs: apmācību dalībnieku skaits, kas apguvis visas pastalu darināšanas tehnikas un prasmes.
 • Izveidoto pastalu pāru skaits:
  • Mērķis: projekta ietvaros izveidot vismaz 20 pastalu pārus.
  • Rādītājs: izgatavoto pastalu pāru skaits.
 • Sociālās iekļaušanas pasākumu skaits:
  • Mērķis: organizēt vismaz 2 sociālās iekļaušanas pasākumus meistarklašu veidā
  • Rādītājs: organizēto sociālās iekļaušanas pasākumu skaits.

Kvalitatīvie rādītāji:

 • Intereses pieaugums par pastalu darināšanas tradīcijām:
  • Rādītājs: aptauju dati par dalībnieku informētību un interesi par pastalu darināšanu.
 • Vietējās identitātes stiprināšanās:
  • Rādītājs: fokusgrupu diskusiju rezultāti par piederības sajūtu Vidzemei un lepnumu par vietējo mantojumu.
  • Izglītības piedāvājuma paplašināšanās:
   • Rādītājs: skolēnu un citu iestāžu apmeklētāju skaits, kas piedalās izglītojošās programmās par pastalu darināšanu.
  • Sociālās iekļaušanas veicināšana:
   • Rādītājs: iesaistīto dažādu iedzīvotāju grupu apmierinātība ar sociālās iekļaušanas pasākumiem.

 •