Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas novada pašvaldība Mētrienas pagasta pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
2741.50 EUR
Finansējums no VKKF:
1819.00 EUR
Līdzfinansējums:
922.50 EUR

Kopsavilkums

Tautastērps ir nozīmīga latviešu kultūras mantojuma sastāvdaļa un ir mūsu tautas identitātes nacionālais simbols. Latvieši gan Latvijā, gan ārzemēs, savai garderobei izvēlas tautas tērpu, kas raksturīgs novadam no kurienes viņi nāk.
Projekta ietvaros, profesionāla meistara vadībā, būs iespēja apgūt dažādu tautas tērpa sastāvdaļu izgatavošanas pamatus. Tie būs -

  •       Vidzemes vainagcepures izšūšanas pamati.
  •       Sievu tautisko zeķu adīšanas pamati.
  •       Sievu tautiskā krekla šūšanas pamati.

Plānotā mērķauditorija - 15 dažāda vecuma interesenti. Projekts tiks īstenots ar Mētrienas pagasta jauniešu centra dalībnieku iesaisti. Dalībniekiem paredzētas 10 klātienes nodarbības.
Projekta ietvaros tiks veicināta kultūras tradīciju uzturēšana, izpratne par tautastērpa valkāšanas un komplektēšanas tradīcijām, kā arī apgūtas jaunas prasmes, ko nodot tālāk nākamajām paaudzēm.

 

Mērķi

Projekta mērķis- apgūt tradicionālas amatu prasmes, darinot tautastērpa neatņemamas sastāvdaļas.
Jau vairākus gadus tiek aktualizēts un realizēts projekts "Katram savu tautastērpu", kura mērķis ir popularizēt latviešu tautastērpu un veicināt tā nēsāšanas kultūras attīstību Latvijā. Daudzi savus tērpus ir vai nu nopirkuši, vai darinājuši dažādās meistarklasēs, bet ir vēl ļoti liela sabiedrības daļa, kas tuvākajā laikā to vēlētos izdarīt.
Tautastērpa darināšana ir komplekss dažādu prasmju apvienojums- aušana, šūšana, izšūšana, adīšana.
Mūsu senči paši gatavoja sev tautastērpu. Projekta tiešais mērķis ir ieinteresēt un piesaistīt sabiedrību, tajā skaitā arī jauniešus, sava tērpa darināšanai. Tādēļ vajag apgūt pašus pamatus, lai turpmāk varētu attīstīt
savas prasmes. Un varbūt turpmāk tas būs kāda projektā iesaistītā dalībnieka pamata nodarbošanās.

Uzdevumi

Projekta ietvaros tiks organizētas nodarbības Vidzemes tautas tērpa detaļu darināšanas pamatu apguvei. Plānotās nodarbības 15 interesentu grupai. Katras prasmes apgūšanai dalībnieku saraksts var mainīties, atkarībā no intereses. Nodarbību plānotais laiks 2024. gada jūnijs - augusts. 10 klātienes nodarbības, katra pa 4 stundām. Kopā 40 stundas. Nodarbību laikā dalībnieki izpētīs muzeja materiālus par vainagcepurēm, tautiskām zeķēm un tautiskiem krekliem. Iemācīsies rakstu un konkrētu modeļu zīmēšanu. Iepazīsies ar audumiem, diegiem un dziju, kas būs nepieciešami prasmju apgūšanai. Apgūs mēru noņemšanu, izšūšanas, adīšanas un šūšanas pamatus pēc individuāliem mēriem.
Iesāktie darbi tiks pabeigti patstāvīgi vai ar meistares konsultāciju pēc projekta beigām. Par personīgiem līdzekļiem.
Projekta nobeigumā- darba vērtējums, diskusijā un dižošanās ar saviem darinājumiem.
Galvenais uzdevums ir iemācīt interesentiem rokdarbu pamata prasmes.
Dalībnieki tās turpmāk attīstīs individuāli.
 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Nodarbību tiešie dalībnieki apgūs Vidzemes tautas tērpa darināšanas pamatus. Iegūs prasmes izšūšanā, adīšanā un šūšanā. Varēs turpmāk papildināt savu tautas tērpu ar pašu darinājumiem.
Sabiedrības par šo veikumu priecāsies vērojot darba rezultātu un iespējams turpmāk paši vēlēsies piedalīsies šādās nodarbībās.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā kāda sabiedrības daļa apgūs sev interesējošas prasmes. Izšūšanu, adīšanu, šūšanu. Kādam no dalībniekiem tas kļūs par pamata nodarbību ar ko varēs dalīties ar līdzcilvēkiem un nodot savas prasmes jaunajai paaudzei.