Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Danču krātuve
Projekta kopējās izmaksas:
6580.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3400.00 EUR
Līdzfinansējums:
3180.00 EUR

Kopsavilkums

Dancukratuve.lv ideja aizsākās ar brīvprātīgu veltījumu 2017. gadā "Simts danči simtgadē", vēlāk pārtopot par populāro tradicionālās kultūras portālu dancukratuve.lv.

Pēc vairāku gadu pētniecības 2021. gadā tika izdota pirmā danču grāmata "Vidzemes danči un ne tikai" ar mūzikas disku "Lieli danči, mazi danči" un 2022. gadā "Latgales danči un ne tikai" ar CD "Ekur, šekur", kas 2023. gadā tika nominēts "Boņuka balvai 2022". Abi izdevumi tika atspoguļoti LTV Panorāmā, LR1 Kultūras rondo un Etnovēstīs, kā arī citos ziņu portālos. 2024. gadā tiek izdoti vēl divi izdevumi "Cittautu danči un ne tikai" ar CD "Šai svešā pusītē", un "Bērnu danči un ne tikai" ar CD "Ak tī, jandālī".

Turpinot iesākto danču grāmatu ar CD sēriju, plānots izdot 5. grāmatu "Malēniešu danči un ne tikai". Tajā paredzēts atspoguļot dančus, kas apkopoti no Sniedzes Jansones (ex Grīnberga) 1989.-1991. gadā savāktajiem video materiāliem no stāstniekiem, kā arī pierakstīti autores darbā "Malienas novada horeogrāfija". 

Projekta rezultātā tiks iegūta grāmata ar CD "Malēniešu danči un ne tikai", kura sniegs ieskatu neparastajos Malienas puses dančos, kas veidojušies, ietekmējoties gan no vietējās kultūrtelpas, gan no Igauņu kultūrtelpas. 

Paredzēts iespiest grāmatiņu 1000 eksemplāros, no kuriem 50 paredzēts dāvināt Malienas muzejam (Jaunlaicenes muižas muzejs).

 

Mērķi

Projekta idejas pamatā ir nodot tradicionālās dejas (mūsdienās saukti par dančiem) zināšanas esošajām un nākošajām paaudzēm. Īpašu uzsvaru liekot uz ikvienu iedzīvotāju, kas vēlas savos ģimenes pasākumos (Jāņos, dzimšanas dienās u.c.) dancot kādu tradicionālo deju. Kā arī nodot kvalitatīvu ierakstu materiālu skatuviskās dejas horeogrāfiem, kas uz šī pamata var veidot mūsdienīgas deju horeogrāfijas.

Projekta mērķis ir izdot iespiedmateriālu "Malēniešu danči un ne tikai", kas sastāv no CD ar 20 Malienas pusē pierakstītiem danču mūzikas ierakstiem, kurus sagatavoja un studijā ierakstīja kapela Karikste*, un grāmatas, kurā atspoguļota informācija latviešu valodā un ar arhīvos pierakstīto malēniešu izloksni dziedamajiem tekstiem. Grāmatā par katru deju atspoguļots: dejas apraksts, nošu pieraksts, zīmējumi, dziedamais teksts.

Danču krātuve informāciju par dažādu vietu dančiem vākusi un apkopojusi jau kopš 2017. gada, kā rezultātā ir izveidota lielākā danču ierakstu un aprakstu kolekcija Latvijas vēsturē, bagātīgi atspoguļojot tradicionālo deju.

2022. gadā izdotā danču grāmata, kas tika veidota gan latviski, gan latgaliski, 2023. gadā tika nominēta Boņuka balvai 2022, kas norāda uz biedrības nopietno un kvalitatīvo pieeju saviem izdevumiem.

* Daļa no melodijām pieejamas https://dancukratuve.lv/muzika sadaļā Kultūrvēsturiskais mantojums - Maliena.

Uzdevumi

1. Satura izstrāde, precizēšana

2. Deju aprakstu izstrāde

3. Pamatteksta izstrāde

4. Horeogrāfisko norišu precizēšana, papildus zīmējumu izstrāde, nošu izstrāde, teksta izstrāde

5. Dziedošo tekstu rakstības precizēšana

6. Tehniskā maketa izstrāde

7. Grāmatas iespiešana, CD iespiešana. 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Danču grāmatiņas ar CD tiek izstrādātas ar mērķi uzrunāt cilvēkus ārpus folkloras, ārpus danču loka.

Ikviens Danču interesants - projekta rezultāts paredz iespēju ikvienam dejot malēniešu dančus mājas apstākļos, piemēram, Jāņos, dzimšanas dienās u.c.

Skatuviskās dejas ansambļi projektu varēs izmantot savu horeogrāfisko norišu veidošanā, kas balstītas uz Malienas puses horeogrāfiskajām norisēm.

Malienas (Jaunlaicenes) muzejs - muzejam paredzēts dāvināt grāmatiņas.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta realizācijā tiks iegūti rezultāti:

1. Izdota 5. grāmata ar CD latviešu danču sējumā, kas veltīta malēniešu dančiem

2. Viens no retajiem izdevumiem, kas veltīts malēniešu izloksnei. 

Danču krātuve darbojas ilgtermiņā un izstrādājusi soļus kā tikt pie pilnīga danču apkopojuma (skatīt Danču krātuves programma). Ir svarīgi šos dančus vairāk popularizēt, vairāk saistīt ar lokālo, vietējo identitāti. 

Danču grāmatiņas tiks dāvinātas, kā arī būs pieejamas Jāņa Rozes un Globuss grāmatnīcās.