Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Danču krātuve
Projekta kopējās izmaksas:
2300.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1700.00 EUR
Līdzfinansējums:
600.00 EUR

Kopsavilkums

Biedrība Danču krātuve 2021. gadā uzsāka veidot lielāko latviešu danču burtnīcu kolekciju Latvijas vēsturē. Patreiz ir izveidota kolekcija ar 11 ePDF burtnīcām un, sākot ar 2023. gadu, šīs burtnīcas tiek iespiestas tipogrāfijā un dāvinātas par brīvu folkloras un tautas mūzikas ansambļiem ar mērķi veicināt plašāku tautas mākslas lietošanu ikdienā. 2023 gadā ikvienam gribētājam bija iespēja iegūt savā krājumā burtnīcas Malienas danči, Zemgales danči un Bērnu danči I. Šogad vēl četras burtnīcas - Sēlijas danči un rotaļas, Latgales danči, Atašienes danči un Bērnu danči II.

Redzot lielo pieprasījumu pēc drukātiem metodiskajiem materiāliem, mēs vēlamies dāvināt un visus iepazīstināt arī ar Vidzemes horeogrāfiskajām norisēm un iespiest tipogrāfijā Vidzemes danču burtnīcu. Tā digitālā formātā tika izveidota 2022. gadā un to var apskatīt:  https://www.dancukratuve.lv/metodika.

Šīs burtnīcas ir īpaši veidotas tā, lai tās būtu ērtas praktiskai lietošanai ikdienā, mēģinājumos, tādēļ tajās ir iekļauti deju apraksti, nošu pieraksti, zīmējumi.

Projekta ietvarā paredzēts izveidot tehnisko maketu (pielāgot burtnīcu printēšanas vajadzībām un veikt nelielas dizaina izmaiņas) un veikt tipogrāfijas iespiedu darbus.

Paredzēts iespiest 2000 burtnīcu un tās dāvināt par brīvu folkloras un tautas mūzikas ansambļiem (kā arī skatuviskās dejas ansambļiem, kas izrāda interesi), šādi popularizējot tieši Vidzemes horeogrāfiskās norises. 

Izdotās burtnīcas skatīt pielikumā. 

Mērķi

Metodisko materiālu trūkums folkloras kopām un tautas mūzikas ansambļiem visā Latvijā un īpaši diasporās vienmēr ir aktuāls temats. It sevišķi danču aprakstu un melodiju trūkums ir ļoti aktuāls, jo šāda veida izdevumi tiek veidoti ļoti reti.

Vidzemes danču  burtnīcā ir aprakstītas Vidzemē pierakstītās un dejotās horeogrāfiskās norises. Daļa ir atjaunotas no arhīviem, daļa ir populāras mūsdienās. Lai veicinātu šo norišu popularitāti visā Latvijā un diasporās, burtnīcas tiks dāvinātas par brīvu visiem folkloras un tautas mūzikas ansambļu vadītājiem. Šādi dāvinājām 2023. gada izdotās 3 burtnīcas Dziesmu un deju svētkos tiem ansambļiem, kas uzstājās Vērmanes dārzā un Esplanādē. 2024. gadā šādi ar NKMC palīdzību dāvināsim skatēs rudenī nākošās 4 burtnīcas. 

Šādā pat veidā būtu vērtīgi nodrošināt ne tikai vidzemniekus, bet arī interesentus visā Latvijā ar Vidzemes danču mantojuma burtnīcu.

Šis būs viens no retajiem iespiedu izdevumiem, kas tiks veltīts tieši Vidzemes puses horeogrāfiskajām norisēm. Burtnīcā atspoguļotas 20 horeogrāfiskās norises.

Uzdevumi

Projekta mērķis ir nodrošināt folkloras un tautas mūzikas ansambļus visā Latvijā un disporā ar metodiskajiem materiāliem par Vidzemes dančiem.

 

Uzdevumi:

1. Tehniksā maketa sagatavošana tipogrāfijai, dizaina pielāgošana

2. Burtnīcas iespiešana tipogrāfijā

3. Burtnīcas izdalīšana caur sociālajiem mēdijiem.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

• Folkloras kopu vadītāji, skolotāji (Vidzemē, Latvijā, ārvalstīs). Apzinoties, ka šāda veida materiāli, kas atspoguļo ne tikai Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, bet tieši reģionālo, ir ļoti liels retums.
• Bērni, folkloras kopu dalībnieki, danču dejotāji – tieši tie, kas apgūs gan dejas soļus, gan danču spēli, spēs tradicionālās vērtības nest arī vēlāk nākošajām paaudzēm.
• Diasporu pārstāvji, kam būs iepsēja saglabāt saikni ar Vidzemes kultūras mantojumu

Paredzamie projekta rezultāti

Šī projekta svarīgākā daļa ir burtnīcas uzdāvināt pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, kas tās var praktiski izmantot ikdienā. Jo vairāk cilvēkiem būs notis, deju apraksti, jo vairāk cilvēki tās lietos savās kopās/grupās. Tādejādi tik arvien vairāk iedzīvināta un popularizēta Vidzemes danču tradīcija. 

Burtnīcas būs pieejamas visiem pa brīvu, kas vēlēsies tās iegūt. Kā arī tās tiks dāvināt katram folkloras ansamblim Latvijā, kas piedalīsies NKMC rīkotajos pasākumos (piemēram skatēs).