Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Danču krātuve
Projekta kopējās izmaksas:
3350.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1750.00 EUR
Līdzfinansējums:
1600.00 EUR

Kopsavilkums

Kopš 2021. gada nogales biedrība Danču krātuve ir sākusi veidot Latvijas vēsturē lielāko danču burtnīcu krājumu, kurā tiek atspoguļots danču mantojums no visas Latvijas. Pašreiz ir izveidotas vienpadsmit PDF e-burtnīcas, kas apskatāmas https://dancukratuve.lv/metodika

Pagājušajā gadsimtā visā Latvijas teritorijā tika veiktas zinātniskās ekspedīcijas, kuru ietvarost tika vākti folkloras materiāli, tai skaitā deju horeogrāfiskās norises. Ne visur, ne visās pilsētās, ciemos tika iegūts šis materiāls. Viena no retajām vietām, kur ekspedīcija notika, bija Piebalgas pusē, un tās laikā tika iegūti noderīgi un unikāli deju apraksti. Līdz šim vairāki pētnieki ir apskatījuši šos dančus, taču neviens nav izveidojis sakārtotu metodisko materiālu kopumu ar precīzi aprakstītām dejas norisēm. 

Projekta ietvaros tiks izveidota PDF e-burtnīca, kurā būs aprakstītas 20 dejas un rotaļdejas no Piebalgas puses, par pamatu ņemot arhīvu materiālus. Visas deju norises tiks izdejotas un izspēlētas, lai labāk izprastu katru deju. Burtnīcā galvenais uzsvars ir uz dejas norises aprakstu, nošu un teksta pierakstu, papildinošo zīmējumu izveidi. 

Izveidotā deju burtnīca tiks publicēta dancukratuve.lv sadaļā metodika, kur to ikviens par brīvu varēs lejupielādēt savām vajadzībām. Portālu katru dienu apmeklē 150-170 cilvēki

Līdz šim izveidotās 11 PDF e-burtnīcas var apskatīt: https://dancukratuve.lv/metodika

Mērķi

Projekta mērķis ir izveidot vienu PDF e-burtnīcu ar 20 deju un rotaļdeju aprakstiem no Piebalgas puses, tādejādi saglabājot un popularizējot konkrētā reģiona danču mantojumu. 

Danču krātuve ir radījusi lielāko danču kolekciju Latvijas vēsturē, un mūsu mērķis ir izveidot to pēc iespējas plašāku, aptverot visas vietas Latvijā, kur danči ir pierakstīti. 

Danču (deju) pieraksti ir veidojušies vēsturiski dažādās vietās, tomēr ne visās. Šādi, lokāli danču pieraksti, kādi ir Piebalgai, ir reti sastopami.

Jau iepriekš ir bijuši citu autoru projekti saistībā ar Piebalgas dančiem, tomēr Danču krātuves izstrādātie materiāli tiek sistematizēti pēc vienota stila un popularizēti plašākā mērogā visā Latvijā ar mērķi tos ieviest ikdienas dzīvē danču pasākumos. 

Visas izstrādātās PDF e-burtnīcas laika gaitā tiek iespiestas arī tipogrāfijā un dāvinātas VISIEM folkloras ansambļiem Latvijā, tādejādi popularizējot arī Piebalgas danču mantojumu. 

Ir svarīgi apzināties, ka mūsdienu danču kustība kļūst lielāka un populārāka. Tiek dejots arvien vairāk, dažādās vietās Latvijā, tādēļ ir ļoti svarīgi apzināt vietējo, lokālo mantojumu, apzināt savu identitāti un to popularizēt. 

Uzdevumi

Uzdevumi:

·        Apkopot informāciju par dejām

·        Veikt deju mēģinājumus (muzikants, dejotāji)

·        Veikt dejas norises pierakstu

·        Veikt nošu un teksta pierakstu

·        Izveidot nepieciešamos zīmējumus

·        Veikt nepieciešamos dizaina darbus

·        Veikt horeogrāfiskā teksta redakciju

·        Veikt visa teksta redakciju

·        Izveidot PDF burtnīcu, publicēt to dancukratuve.lv

·        Veikt atskaites

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

• Folkloras kopu vadītāji, skolotāji (Piebalgā, Vidzemē, Latvijā, ārvalstīs) – apzinoties, ka šāda veida materiāli, kas atspoguļo ne tikai Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, bet tieši reģionālo, ir ļoti liels retums.
• Bērni, folkloras kopu dalībnieki, danču dejotāji – tieši tie, kas apgūs gan dejas soļus, gan danču spēli, spēs tradicionālās vērtības nest arī vēlāk nākošajām paaudzēm.
• Portāla dancukratve.lv apmeklētāji. Portālu vidēji dienā apmeklē 150-170 cilvēki.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks izveidota kvalitatīva deju PDF e-burtnīca, kas atspoguļos Piebalgas danču un rotaļdeju mantojumu, kā rezultātā sagatavotos materiālus ikviens varēs brīvi izmantot savām vajadzībām.

Paredzēts aprakstīt 20 deju un rotaļdeju norises.

Projekta īstenotāji iegūs vērtīgu materiālu, ko varēs izmantot savos deju pasākumos.

Pats svarīgākais ir apzināties, ka mūsdienu danču pasākumi kļūst arvien populārāki, tādēļ īpaši svarīgi ir popularizēt savu vietējo kultūru, savus vietējos dančus. 

Kā arī jāpiebilst, ka Danču krātuve ir izstrādājusi vērienīgāko danču kolekciju, kas tiek regulāri popularizēta gan radio, gan periodiski televīzijā. 

Vairāk par ilgspēju skatīt pielikumā Danču krātuves programma.