Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrības priekšsēdētāja
Projekta kopējās izmaksas:
4742.90 EUR
Finansējums no VKKF:
3000.00 EUR
Līdzfinansējums:
1742.90 EUR

Kopsavilkums

"Braku" muzeja un biedrības "R. Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums" organizētais R. Blaumaņa literārās prēmijas konkurss jau notiek no 2005. gada un ir kļuvis populārs un iecienīts daudzās Latvijas skolās. Pavasarī žūrija izstrādā un popularizē tematus gan pamatskolēniem (7.-9.kl.), gan vidusskolēniem, un rudenī jaunieši iesūta domrakstus par sev tuvo un tīkamo tēmu, kas saistīta ar R. Blaumaņa personību un daiļradi un "Braku" mājām. Konkursa temati aicina izzināt latviešu dižo klasiķi, iedziļināties viņa darbos un paust savu attieksmi. Ik gadu žūrija lasa un vērtē ap 200 domrakstu, labākie skolēni tiek izvirzīti uz noslēguma sarīkojumu. Laureāti saņem naudas balvas un dāvanas, atzinību ieguvēji - pārsteiguma balvas, grāmatas utt. Konkursa noslēguma pasākumā tiek godināti ne tikai skolēni, bet arī viņu skolotāji un vecāki. Šie ir svētki arī jaunieša ģimenei. Pasākuma organizēšanā ir iesaistīti daudzi radoši un sabiedrībā zināmi cilvēki, kuri apbalvošanas sarīkojumā pasakās un novērtē jauniešu devumu, darbu oriģinalitāti, dziļo un nopietno skatījumu uz Blaumaņa daiļradi. Tikpat būtiska ir pedagogu nozīme, kuri jauniešus uzmundrina, iedrošina un palīdz viņiem radoši augt un attīstīties, tāpēc īpaša pateicība tiek veltīta arī skolotājiem. Konkursa organizatori ik pa laikam arī apkopo labāko skolēnu domrakstus un izdod tos grāmatās, kas ir tematiskas un saistītas ar "Brakiem" un Blaumaņa daiļradi - "Rūdolfs Blaumanis mūsdienu skolēnu pārspriedumos un jaunradē” (2008), "Blaumaņu dzimtas līkloči" (2012), "Blaumaņa smaids” (2013), "Blaumanis. Braki. Mājas” (2014), "Brakos ir varen jauki" (2016), "Blaumaņa tēlu pasaulē” (2017) u.c.

Mērķi

R. Blaumanis (1863 - 1908) ir viens Vidzemes un visas Latvijas ievērojamākajiem un dižākajiem latviešu rakstniekiem, kurš nav zaudējis savu aktualitāti arī mūsdienās. Rakstnieku māca skolās, bērni un jaunieši, ģimenes labprāt apmeklē muzeju, lai iepazītu 19./20.gs. mijas latviešu zemnieku sētu un izzinātu R. Blaumani. Lai veicinātu skolēnu interesi par rakstnieku un dziļāku viņa personības un daiļrades izzināšanu, kā arī attīstītu pētnieciskā darba iemaņas, "Braku" muzejs un Blaumaņa biedrība jau 20. gadu organizēs Blaumaņa konkursu, kas būs īpašs jubilejas sarīkojums, kurā atskatīsimies uz paveikto. Kā pārsteigums tiks rādīta neliela video filma, kurā varēs palūkoties un uzklausīt dažādu gadu konkursa laureātu domas par konkursu, tā nozīmi, kā arī uzzināt, ko jaunietis dara šobrīd un vai savu dzīvi ir saistījis ar literatūru. Jauka dāvana būs visu iepriekšējo gadu konkursu laureātu domrakstu apkopojums, ko papildinās autora foto; grāmatā tiks iekļauti "stila ziedi" jeb teikumi no radošajiem darbiem, kuri sanākuši nedaudz komiski un izraisa labestīgu smaidu. Lai iepazītu R. Blaumaņa daiļrades šķautni - dzeju, būs dažādi dzejoļi, kas atspoguļo gadalaiku krāšņumu, ko būs ilustrējuši Ērgļu Mākslas skolas audzēkņi. Grāmatas nosaukums "Blaumaņa gaismā", grāmatas sakārtotājas - Zinta Saulīte un Mārīte Breikša. Iespiesta tipogrāfijā "Erante". To saņems visi uzaicinātie uz konkursu, skolotāji, pasākuma organizatori, tā tiks izsūtīta un nodota visiem jauniešiem, kuru darbi ir publicēti izdevumā. Grāmatu saņems arī Madonas novada lielākās bibliotēkas un izglītības iestādes. Tā būs iespēja katram interesentam iepazīties ar jauniešu domām un skatījumu uz Blaumaņa paveikto. Grāmata pavērs iespēju labāko skolēnu darbus lasīt un arī no tiem mācīties, lai veiksmīgi startētu citos konkursos. Īpaši liela interese par laureātu darbiem parasti ir pedagogiem, tāpēc grāmata "Blaumaņa gaismā" būs vērtīgs metodiskais materiāls skolām.

Tā kā konkurss un tā noslēguma pasākums tiek atspoguļots "Braku" mājas lapā, tad arī 20. konkursa norise un apbalvošana būs aplūkojama mājas lapā (foto + detalizēts apraksts), kā arī šī gada novitāte - video filmiņa par laureātiem toreiz un tagad - "Blaumaņa konkursam - 20". Šis video materiāls būs labs paraugs un iedvesma mūsdienu jauniešiem - augt, veidoties un attīstīties.

Uzdevumi

1. Popularizēts Blaumaņa konkursa nolikumu, aicinot piedalīties jaunajā - jubilejas konkursā.

2. Izstrādāts grāmatas "Blaumaņa gaismā" manuskripts, veikti labojumi, teksta korekcijas.

3. Veikta Ērgļu Mākslas skolas skolēnu izveidoto ilustrāciju atlase, lai zīmējumus publicētu grāmatas sadaļā pie R. Blaumaņa gadalaiku, bērnības un dabas dzejas.

4. Veikti grāmatas maketēšanas darbi un sagatave drukai.

5. Apzināti Blaumaņa dažādu konkursu 1. vietu ieguvēji jeb laureāti un veikta intervija ar aptuveni desmit jauniešiem (sarakstu ar 1. vietu ieguvējiem skatīt pielikumā), iztaujājot par atmiņām no dalības konkursā, ieguvumiem un uzzinot, ko jaunietis dara šobrīd. Izveidota video filma "Blaumaņa konkursam - 20" noslēguma sarīkojumam.

6. Izdota grāmata "Blaumaņa gaismā". Sakārtotājas - Zinta Saulīte, Mārīte Breikša. Druka - tipogrāfija "Erante".

7. Izvērtēti Blaumaņa 20. konkursa skolēnu darbi, izveidots pasākuma scenārijs un labākie uzaicināti uz noslēguma sarīkojumu 2024. gada 7. decembrī.

8. Grāmatas "Blaumaņa smaids" uzdāvinātas konkursa labākajiem rakstītājiem, viņu skolotājiem un pasākuma organizatoriem, žūrijai. Nosūtītas un nogādātas uz Madonas novada lielākajām bibliotēkām un izglītības iestādēm.

 

 

 

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Galvenie ieguvēji ir skolu jaunieši, kuri ir rakstījuši domrakstus par R. Blaumani un uzaicināti kā labākie. Kopā ar skolēniem pasākumu apmeklē arī viņa skolotāji un vecāki. Video pirmizrāde būs noslēguma pasākumā, bet to varēs redzēt "Braku" mājas lapā un FB vietnē. Grāmata "Blaumaņa gaismā" būs galvenā konkursa dāvana skolēniem un pedagogiem, goda viesiem, žūrijai, Madonas novada lielākajām bibliotēkām un izglītības iestādēm.

Paredzamie projekta rezultāti

Blaumaņa konkurss, kas 2024. gadā notiek jau 20. reizi, turpināsies, aicinot skolu jaunatni izzināt rakstnieku un viņa daiļradi, kā arī turpināsies gadu ritumā izveidojusies sadarbība ar daudzām Latvijas skolām (īpaši prestižo Rīgas Valsts 2. ģimnāziju, kura ir mūsu fane un atbalstītāja, Cēsu novada skolām, Ogres novada izglītības iestādēm, daudzām Rīgas skolām u.c.).

Grāmata "Blaumaņa gaismā" tiks izdota 300 eksemplāros. To saņems aptuveni 70 labākie konkursa dalībnieki, viņu pedagogi (ap 50); tie jaunieši, kuru darbi ir publicēti grāmatā (38 cilvēki), ilustrāciju autori - Ērgļu Mākslas skolas audzēkņi un viņu pedagogi (20 cilv.), pasākuma organizatori un žūrija (30), Madonas novada lielākās bibliotēkas un izglītības iestādes (50), kā arī muzeja draugi un interesenti. 

Grāmata būs labs paraugs un piemērs skolēniem un pedagogiem turpmākai dalībai Blaumaņa konkursā, kā arī popularizēs jauniešu ieguldījumu un skatījumu uz rakstnieku no mūsdienu prizmas. Bibliotēkās tā būs brīvi pieejama ikvienam, lai iepazītos ar mūsdienu jauniešu skatījumu uz "Brakiem" un Blaumaņa atstāto mantojumu. Tā kā grāmata būs dāvinājums skolām, tad, iespējams, tas būs pamudinājums arī citām mācību iestādēm, kuras vēl nav piedalījušās konkursā vai to dara reti, uzdrošināties un startēt.

Video filma "Blaumaņa konkursam - 20" būs aplūkojama gan "Braku" muzeja mājas lapā, FB vietnē, UNESCO un LNB mājas lapā un FB. Tā ir iespēja sev tuvā un vēlamā laikā skatīties un iepazīties ar jauniešu domām par konkursu un tā nozīmi viņu turpmākajā dzīvē, kā arī dot savas atsauksmes un sadarboties ar "Braku" muzeju.