Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA, nodibinājums
Projekta kopējās izmaksas:
10750.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6750.00 EUR
Līdzfinansējums:
4000.00 EUR

Kopsavilkums

Dzejniecei Broņislavai Martuževai (1924 -2012) šogad ir simtgade. Viņa ir novada un visas Latvijas nacionālais tīrradnis, viņas mantojuma saglabāšanai, vērtību godināšanai un uzturēšanai kultūrapritē ir radīts Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA (turpmāk BMFR). 

Dzejnieces radošā biogrāfija, dzīvesstāsts un personības kontrastainā daudzveidība nes sevī jaudīgus impulsus Latvijas 20. gadsimta vēstures izpratnei un iedvesmu virzībai nākotnē.

Martuževa 5 gadus slēpās pagrīdē – savās mājās “Lazdiņās” brāļa ierīkotā zemgrīdas bunkurā, 5 gadus pavadīja Sibīrijā. Dziesmas sāka sacerēt Rēzeknes Skolotāju institūtā vācu laikā, taču neatklāja, ka melodiju autore ir pati.

1990.g. žurnāla “Karogs” 1. numurā pirmo reizi publicēta dzejniece ar savu īsto vārdu (2 dzeju krājumi – 1981. un 1987.g. iznāca ar Evas Mārtužas vārdu) – beidzot arī dzejniece Martuževa iznāca no pagrīdes.

1973. gadā – Dziesmusvētku simtgades gadā - viņa raksta: “Dzimst dziesmas tautā. Dzimst /  un nelasītas zūd..." Viņai bija svarīgi, lai tās saglabātos, tāpēc 1980. gadu vidū, kad sāka braukt folkloristi, nedzejniece Martuževa savas pašsacerētās dziesmas iedziedāja kā tautasdziesmas. 

2014.gadā Sigvards Kļava un Radio koris iestudēja Martuževas 90.dzimšanas dienai veltītu koncertuzvedumu RAKSTĪTĀJA. 

Šogad tiek gatavots simtgades koncertuzvedums 

STĀSTS PAR TICĪBU, BRĪVĪBU UN MĪLESTĪBU

pirmatskaņojums  Lubānas pilsētas klubā 02.11.2024.

Programmā: speciāli uzvedumam aranžēta Br. Martuževas (13 solo dziesmas) un Im. Kalniņa (dziesmas ar Martuževas vārdiem) oriģinālmūzika.

Piedalīsies: Daumants Kalniņš un Radio kora solisti, instrumentālais ansamblis, Dace Eversa runās dzeju. Režisore M. Ķimele, mākslinieciskais vadītājs Sigvards Kļava.

 

Mērķi

Mūsdienu daudzveidīgajā kultūras aktivitāšu piedāvājumā ir svarīgi nepazaudēt vēsturisko sasaisti ar izcilām pagātnes kultūras personībām, nodot tālāk viņu mantojumu, sasniegumus un idejas. Dzejniece Broņislava Martuževa ir viena no Latvijas izcilāko kultūras darbinieku loka. Tāpēc BMF RAKSTĪTĀJA ,sadarbībā ar Lubānas apvienības pārvaldi un Madonas novada pašvaldību, par mērķi un savu morālu pienākumu uzskata veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un jaunradi Vidzemē un veicināt Vidzemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību.

Broņislava Martuževa ir labi zināma nacionāla mēroga dzejniece, dziesminiece un nacionālpatriote. Viņas piemiņas godināšanā un veikuma popularizēšanā iespējams apvienot gan atmiņu aspektu, gan novada kultūras un izglītības procesu attīstību kopumā, gan veicināt kultūras tūrisma aktivitātes.

Martuževas dzeja un likteņgaitas nu jau ir samērā plaši pieejamas, kaut arī vēl ir daudz nezināmā. Ir zināmas atsevišķas viņas sacerētās dziesmas, dažas ir folklorizējušās. Bet dziesmas viņa sāka sacerēt jau no 15 gadu vecuma - pirmā zināmā ir ar K. Skalbes vārdiem "Uz Latgales mīlīgiem kalniem". viņa sacerēja dziesmas ar citu dzejnieku vārdiem - (J. Ziemeļnieks, J. Akuraters, Fr. Gulbis, Ā. Erss, V. Strēlerte, P. Aigars, L. Breikšs). Pirmā dziesma, kurai pašas Martuževas vārdi, ir "Dzīve sauc", tautā zināma kā "Jaunība", kura savulaik tika piedēvēta Rozenštrauham. Vēlāk ir tapušas daudzas citas.

Pavisam ir apkopotas aptuveni 80 dziesmas, kurām melodiju ir sacerējusi Martuževa. Tiek gatavota izdošanai Martuževas dziesmu grāmata ar notīm (Izdevniecība MUZICA BALTICA).

Šī projekta viens no mērķiem ir veidot Martuževas dziesmu atpazīstamību kultūrapritē.

Sigvards Kļava ar Latvijas Radio kori 2014.gadā veidoja dzejnieces 90.dzimšanas dienai veltītu koncertuzvedumā RAKSTĪTĀJA. 

Izjūtot Broņislavas Martuževas vērtības un likteņgaitas kā sev un Latvijai ļoti nozīmīgas, Sigvards Kļava iedvesmoti veido šo - dzejnieces simtgadei veltīto konceruzvedumu.

Tajā ir paredzēts atskaņot 13 Martuževas solo dziesmas, kā arī Imanta Kalniņa dziesmas ar Martuževas vārdiem.  

Dziedās Daumants Kalniņš, 8 Radio kora solisti, instrumentālais ansamblis, dzeju runās Dace Everss, režisore Māra Ķimele.

 

 

 

Uzdevumi

1. Noorganizēt Broņislavas Martuževas simtgadei veltīto koncertuzvedumu

                                STĀSTS PAR TICĪBU, BRĪVĪBU UN MĪLESTĪBU

                                 un to atskaņot Lubānas pilsētas klubā 02.11.2024.

2. Saglabāt, nodot tālāk un popularizēt Broņislavas Martuževas mantojumu, t.sk. dziesmoto.

3. Ar plašāka un nozīmīgāka pasākuma starpniecību palielināt iedzīvotāju informētību par jau esošajiem piemiņas pasākumiem un vietām Madonas novadā. 

4. Ar cieņu izturoties pret pagātnes mantojumu un novada tradīcijām, veidot kvalitatīvu un daudzveidīgu jaunrades kultūras piedāvājumu novadā, piesaistīt jaunu kultūras tūrisma interesentu kopumu novadam un tā kultūras aktivitātēm.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Patiesie labuma guvēji:

Martuževas mantojuma, Latvijas likteņgaitu un Latvijas profesionālas mūzikas un kvalitatīvas jaunrades cienītāji, visas ieinteresētas personas - novadā, Vidzemē un Latvijā.

Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA draugi un atbalstītāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Broņislavas Martuževas simtgades vadmotīvs ir dzejnieces vārdi dienasgrāmatā: “Dižens mazums ved uz diženu lielumu” – tas ir arī aicinājums un iespēja ikvienam veikt savu mazo pienesumu simtgades godināšanā.

Savukārt Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA moto ir Martuževas dzejas rinda: “Uz priekšu svied, lai priekšā rastu!” – darīt šīs mazās lietas kopā un sadarbībā ar daudzām citām institūcijām un personībām, veidojot arvien plašāku ideju un ideālu straumi.

Broņislavas Martuževas personība, radošais mantojums un dzimtas likteņgaitas ir Latvijas kultūrvēsturei un arī mūsdienu nacionālo vērtību stiprībai izcili nozīmīgs pienesums, tāpēc ir vietā atgādināt pašas dzejnieces vārdus: “Nav avots līdzi paņemams, / Pie avota ir jāatgriežas!”

Īstenojot šo projektu / koncertuzvedumu STĀSTS PAR TICĪBU, BRĪVĪBU UN MĪLESTĪBU:

Godināta dzejnieces - nacionālpatriotes un Latvijas tīrradņa - piemiņa un vērtības viņas simtgadē.

* Veidota kvalitatīva novada kultūrvide un veicināta jaunrade, nodrošinot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un profesionālas mākslas pieejamību novadā, Vidzemē, Latvijā.

* realizēts nozīmīgs kultūras pasākums, kas būs būtisks pienesums Vidzemes kultūras procesu daudzveidībā. Pasākums popularizēs dzejnieces mantojumu, dos ieguldījumu novada kultūrizglītības attīstībā, popularizēs novada kultūrvēsturiskās vietas un veicinās reģionālā kultūras tūrisma attīstību Latvijā.