Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
BIEDRĪBA
Projekta kopējās izmaksas:
12493.00 EUR
Finansējums no VKKF:
12493.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Biesdrība "Šūna" kas līdz šim jau aktīvi darbojusies Salacgrīvā un tās apkaimē, veicinot iedzīvotāju iesaisti dažādos projektos. Biedrība  veiksmīgi realizēja "Vidzemes kultūras programmas 2022" projektu "Brīvdabas kino vakari Svētupes muižā" , kas radīja vietējiem iedzīvotājiem pieejamus profesionālās mākslas un kultūras pasākumus bezmaksas. 

Projekta ietvaros plānoti četri kultūras pasākumi Svētupes muižas kompleksā 2024.gada vasaras nedēļas nogalēs - 

 • 08.06.2024 Grupas Jora koncerts,
 • 20.07.2024 Kamermūzikas koncerts »Kuolm randõ/Trīs krasti» Salacas lībiešu valodā,
 • 17.08.2024 Laikmetīgās dejas izrāde bērniem "Eksperiments ar apskāvienu" un Laikmetīgās dejas izrāde pusaudžiem un pieaugušajiem "Uztaisi man kompāniju". 
 • 24.08.2024 Vidzemes mājražotāju un amatnieku tirdziņš. Meistarklases "Latviešu senās un jaunās prasmes" un Lībiešu kora "Loja" koncerts.

Biedrība apņemas nodrošināt sēdvietas līdz pat 200 apmeklētājiem. Būs padomāts arī par komfortu nelabvēlīgos laika apstākļos - nepieciešamības gadījumā pasākumi tiks organizēti muižas kompleksa iekštelpās.

Mērķi

4 pasākumi tiks piedāvāti vietējās apkaimes -  Limbažu novada iedzīvotājiem un tā viesiem. Piedāvājot iespēju dažādot sabiedriskās aktivitātes vasaras sezonā, jēgpilni pavadot brīvo laiku kultūras pasākumos kopā ar ģimeni vai draugiem. Pasākumu mērķis ir ne tikai sniegt kvalitatīvu un daudzveidīgu mākslas un kultūras pieejamību, bet arī iespēju iepazīt Lībiešu kultūru un bez maksas apgūt kādu no senajiem  amatiem, tādā veidā saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu. Pasākumi norisināsies sakoptā, kultūrvēsturiskā vidē - Svētupes muižas kompleksā,kas atrodas piejūras ciematā Svētciems, Svētupes krastā, 97 km attālumā no Rīgas. 

Uzdevumi

Projekta realizācijas uzdevumi:

 1. Piedāvāt četrus daudzveidīga rakstura pasākumus - koncerti, izrādes, meistarklases.
 2. Papildināt Limbažu novada iedzīvotāju un viesu kultūrprogrammu izvēles iespējas, apvienojot augstvērtīga muzikālo sniegumu ar nepieredzētu vietas izvēli.

     Lai sasniegtu mērķi, tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi:

 1. Līgumu slēgšana ar plānotajiem māksliniekiem.
 2. Konceptuāla pasākuma programmas izstrāde.
 3. Scenogrāfijas izstrāde katram koncertam.
 4. Komunikācijas plāna izstrāde - 
 • Vizuālo materiālu izstrāde(afišas, baneru maketa izstrāde)
 • Informatīvo materiālu izvietošana digitālajā vidē un pilsētvidē
 • Atbilstoša atskaites formu sagatavošana projekta līgumā ietvertajām prasībām.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir vietējie iedzīvotāji Limbažu novadā, it īpaši Svētciemam un Salacgrīvai tuvāku pilsētu un ciemu iedzīvotāji un to viesi, galvenokārt ģimenes ar bērniem un seniori.
2022.gadā realizējot projektu Brīvdabas kino vakari kopsummā tos apmeklēja vairāk kā 500 cilvēki.
Biedrība garantē, ka Svētupes muižā var uzņemt līdz 500 apmeklētētājiem kultūras programmās.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Aizvadīti četri kultūras pasākumi ar mēŗķi iepazīstināt vietējās un netikai apkārtnes iedzīvotājums kultūrvēsturisko mantojumu - Lībieši.


Projekta rezultāti
2. Vidzemes lībiešu popularizēšana.
3. Vidzermes kultūras daudzveidības izzināšana un un seno latviešu amatu prasmju apgūšana, saglabāšana.
4. Pasākumu apmeklētāji līdz 500 .
5. Brīvā laika pavadīšanas iespējas sakoptā un skaistā kultūrvēsturiskā vidē, tikai neliels pastaigas attālumā no Baltijas jūras Vidzemes piekrastes.
6. Svētupes muižas kompleksa iedzīvināšana. Svētupes muižas
multifunkcionālais laukums ir izveidots, lai šeit rastu vietu sabiedriskā
labuma pasākumi -  koncerti, izrādes,meistarklases, amatnieku tirdziņi u.c. pasākumi.