Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Ērmaņu muiža"
Projekta kopējās izmaksas:
1341.66 EUR
Finansējums no VKKF:
810.00 EUR
Līdzfinansējums:
531.66 EUR

Kopsavilkums

2024. gada 20. jūlijā biedrība “Ērmaņu muiža” rīko tautas danču vakaru "Danču Etnonakts 2024". Muzicēs un dančus vadīs teiksmainās un vēsturiski nozīmīgās vietas Lielvārdes folkloras kopa "Josta“ (vad. Ilze Vecmane). Folkloras kopa "Josta“ šogad svin savu desmitgadi, līdzīgi kā Ērmaņu muižas Etnonakts, kurai arī aprit 10 gadi. Šā gada Etnonakts novitātes: 1) rotaļas bērniem Ilzes Vecmanes vadībā; 2) iepazīšanās ar ļoti reti sastopamo latviešu tradicionālo basa instrumentu - basi, basīti jeb dižo basi. Danču starplaikos - tradicionālā “Brīvā skatuve”, dodot iespēju katram interesentam uzstāties ar savu folkloras repertuāru.

 

 

Mērķi

Danču Etnonakts 2024 - jau desmitais ikgadējais Etnonakts pasākums Ērmaņu muižā - īpaša dzīves kvalitātes gadazīme novadā. Daudzi pasākuma apmeklētāji atzinuši, ka autentisko danču vakars Ērmaņu muižā ir viņu galvenais ikgadējais kultūras notikums, kuru gaida un kuram gatavojas (mācās dziesmas un dejas dalībai "Brīvajā skatuvē", sagatavo tautas tērpu, izgatavo jaunas svētku rotas, u.c.).

Mērķis ilgtermiņā: uzturēt dzīvas tautas melodiju prasmes un danču soļu tradīcijas, nodrošināt nepārtrauktu folkloras kustību novadā - iespēju ikvienam aktīvi līdzdarboties (dejot, dziedāt, muzicēt, iet rotaļās) bez vecuma u.c. ierobežojumiem, neaizmirstot Malienas novados dokumentētās tautas melodijas un dančus (savukārt, "Josta" izzina un popularizē bagātīgo Lielvārdes tautas dziesmu mantojumu).

Danču Etnonakts nav tikai danči, tā ir arī izglītošanās, izziņa un iepazīšanās ar kādu tradicionālās kultūras mantojuma "jaunumu". Šā gada novitāte: "basīte“. "Jostas" mūziķi pastāstīs par instrumenta vēsturi, izgatavošanas īpatnībām, demonstrēs tās skanējumu. Pirmo reizi plānojam bērniem īpašu pasākuma daļu - rotaļas, tās organizēs un vadīs folkloras kopas vadītāja Ilze Vecmane.

Etnonakts Brīvā skatuve gadu gaitā pierādījusi spontānas pieredzes apmaiņas unikalitāti - visu dalībnieku līdzdarbošanos ne tikai dančos, bet arī muzicēšanā ar līdzņemtajiem instrumentiem ("Ieviņas“, kokles, cītaras, stabules, vijole, vargans utt.). Vakara gaitā veidojas jaunas radošas sadarbības, būtiski paplašinās klātesošo pieredze. Piemēram, esam mācījušies deju soļus no Igaunijas, Francijas, klausījušies somu, britu dziesmas un rutēņu daudzbalsību, pieredzējuši negaidītu starptautisku plēšu instrumentu meistarklasi, atklājot to instrumentu tipos līdzīgo un atšķirīgo.

Uzdevumi

*Pasākuma publiskošana: publicitātes materiālu sagatavošana, informācijas izziņošana valsts un vietējos medijos, sociālajos tīklos un biedrības portālā;

*Pasākuma sagatavošana: muižas sagatavošana mūziķu un viesu uzņemšanai (danču vietas sakopšana, naktsmāju sagatavošana mūziķiem (8 cilvēki), mūziķu ēdināšanas sagatavošana utt.), 8 mūziķu un mūzikas instrumentu ceļa loģistikas organizēšana (Lielvārde - Ērmaņu muiža - Lielvārde 420 km);

*Pasākums: 2024. gada 20. jūlijā Danču Etnonakts 2024 (rotaļas bērniem, iepazīstināšana ar tautas instrumentu "basīti", danči, "Brīvā skatuve").

 

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija - mūsu un apkārtējo novadu etnomūzikas un tautas danču interesenti, entuziasti (bez vecuma un etnosu ierobežojumiem).
Ieguvēji -
novads un reģions: tiek uzturētas dzīvās folkloras muzicēšanas, deju un rotaļu tradīcijas;
pagasts: tā sabiedriskā dzīve kuplinās ar īpašu gadskārtēju kultūras notikumu;
biedrība Ērmaņu muiža: tiek atbalstīta biedrības kapacitāte un ilgtspēja uzturēt kultūras dzīvi un organizēt kultūras pasākumus.

Paredzamie projekta rezultāti

Realizējot projektu, tiks noorganizēts viens etno danču vakars, kuru vadīs folkloras kopa "Josta" (vad. Ilze Vecmane). Pasākuma ietvaros folkloras kopa stāstīs un apmeklētājus iepazīstinās ar tradicionālo basa instrumentu - "basīti". Tiks noorganizēta bērniem īpaša pasākuma daļa - rotaļas.

Gadskārtējais folkloras pasākums Ērmaņu muižā ir viens no pastāvīgajiem dzīvās tautas mūzikas notikumiem Vidzemē, uz kuru ierodas entuziasti no visdažādākajiem Latvijas (un ne tikai) novadiem. Īpaši aktīvi to gaida Alūksnes novadnieki, lai uzstātos danču atpūtas starplaikos (Brīvā skatuve). Par mūsu pastāvīgajiem viesiem kļuvuši arī tautas mūzikas interesenti no Šveices, Somijas, Vācijas, Francijas u.c. Eiropas vietām. Ērmaņu muiža ir tapusi iezīmēta starptautisko etno-tūristu kultūras kartē.

Plānotais apmeklētāju skaits 100 -150 cilvēki (bez vecuma ierobežojumiem).

Pasākums ir īpaši populārs jauniešiem un jaunajām ģimenēm ar pirmskolas vecuma bērniem - uzskatāmi redzama tradīciju pārmantojamība no paaudzes uz paaudzi patiesā un dzīvā veidā. 

Ieeja pasākumā bez maksas.