Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA Lolitas Ozoliņas komunikācijas konsultācijas
Projekta kopējās izmaksas:
3280.63 EUR
Finansējums no VKKF:
2730.63 EUR
Līdzfinansējums:
550.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta "Vidzemes lībiešu pēcteču dzimtu stāsti" ideja ir balstīta vēsturnieces un novadnieces Rasmas Noriņas Vidzemes lībiešu pēcteču pētījumā, kura pamatā ir somu valodnieka Andersa Jūhana Šēgrēna 1846. gadā sastapto 22 lībiski runājošo Svētciema ļaužu izpēte. Viens no šiem ļaudīm bija leģendārais, par pēdējo lībieti uzskatītais Gusts Bisnieks, kura pēctece esmu es un mana dzimta. Vidzemes lībiešu dzimtu pēcteči ir viena no Vidzemes lībiešu kultūrtelpas vērtībām, kas joprojām uztur dzīvu lībisko mantojumu. Tā 2015. gadā tika noorganizēts pirmais Ģērmaņu-Kārnupu dzimtu saiets (Gusta Bisnieka un Krista Priediņa pēcteči), kas pulcēja ap 200 dalībnieku. 2024. gada 17. augustā ir ieplānots otrais Ģērmaņu-Kārnupu dzimtas saiets Pāles kultūras namā.

Dzimtu saieta laikā tiks rīkotas vairākas saistītas aktivitātes:

1) Aktualizēti dzimtas pētījumi un demonstrēta prezentācija, kuras saturu izstrādā vēsturniece Rasma Noriņa. Prezentācija ietver gan izzinošu, gan izglītojošu saturu par dzimtas pēcteču nodarbošanos, rakstura īpašībām, stāstiem, kas ir saistīti ar dzimtas likteni. 

2) Veikti audioieraksti ar saieta dalībnieku stāstiem. Audioieraksti ir nozīmīga runātāja valodas izloksnes fiksācija, bet arī dzimtas stāstu kolekcijas veidošana. Audioieraksti ar runātāja atļauju tiks publicēti mājaslapā wwww.vidzemeslibiesi.lv speciāli izveidotā sadaļā (Dzimtu stāsti) 

3) Izstrādāts galda kalendārs ar 12 dzimtu pēcteču portretējumu. Galda kalendārā tiks atspoguļotas pēcteču fotogrāfijas no saieta, katrā mēnesī savs stāsts ar QR kodu, to noskenējot būs iespējams noklausīties attiecīgā pēcteča stāstu. Galda kalendārs būs dāvana jaunajā 2025. gadā un reizē arī sasaiste ar lībiešu dzīvo mantojumu gada garumā.

Mērķi

Projekta "Vidzemes lībiešu pēcteču dzimtu stāsti" pamatojums: 

1) Vidzemes lībiskās kultūrtelpas - lībiešu pēcteču dzimtu stāstu saglabāšana un pārmantošana;

2) Vidzemes lībiešu dzimtu stāstu digitalizēšana un pieejamības nodrošināšana mūsdienīgā formātā (audioieraksti un galda kalendārs) dažādu paaudžu cilvēkiem;

3) Vidzemes lībiešu sakņu un piederības izjūtas izpratnes izpēte un popularizēšana;

4) Vidzemes lībiskās kultūrtelpas vērtības - lībiešu pēcteču mantojuma popularizēšana lokālā, reģionālā un nacionālā mērogā, jo dzimtu saieta dalībnieki sabrauc no dažādām Latvijas vietām, arī ārpus Latvijas. 

Uzdevumi

Projekta "Vidzemes lībiešu pēcteču dzimtu stāsti" īstenošanas uzdevumi:

1) Dzimtu saieta scenārija izstrāde, iesaistīto pušu uzrunāšana;

2) Dzimtu dalībnieku apzināšana, uzaicināšana (pieteikuma anketas izstrāde), saieta komunikācija Vidzemes lībiskās kultūrtelpas Facebook lapā;

3) Vidzemes lībiešu dzimtu galda kalendāra dizaina skices izstrāde, katra mēneša pēcteča/ dzimtas stāsta izdizainēšana, pēcteču uzrunāšanas dalībai kalendārā, stāsta laicīga sagatavošana;

4) Dzimtu pēcteču - kalendāra dalībnieka fotosesija saieta laikā (publicēšanas atļaujas saskaņošana);

5) Dzimtu pēcteču - kalendāra dalībnieka audioieraksta veikšana saieta laikā (publicēšanas atļaujas saskaņošana);

6) Galda kalendāra maketa izstrāde. Ciparnīcā apvienota latviešu un lībiešu valoda;

7) Vidzemes lībiešu dzimtu stāstu sadaļas izveide mājaslapā www.vidzemeslibiesi.lv, pēcteča stāstu un audioierakstu izvietošana lapā;

8) Galda kalendāru saražošana tipogrāfijā;

9) Galda kalendāru izplatīšana Vidzemes lībiešu dzimtu pēctečiem, Limbažu novada izglītības iestādēm, bibliotēkām, kultūras centriem, atmiņu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm. 

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Dzimtu saieta dalībnieki ap 120 cilvēki (ģimenes locekļi, kopā ap 500 cilvēku) - kalendāra uzdāvināšana, lietošanai visu gadu (kopējā auditorija var būt lielāka);
Vidzemes lībiskās kultūrtelpas dalībnieki ap 70 cilvēki - kalendārs muzejiem, izglītības iestādēm, kultūras centriem, amatniecības centriem.
Vidzemes lībiskās kultūrtelpas FB sekotāji ap 600 sekotāji
Vidzemes lībiešu pēcteči, kontaktu daru bāze ap 4000;
Vietējā laikraksta "Auseklis" auditorija ap 3000 lasītāju.

Paredzamie projekta rezultāti

  • Rasmas Noriņas prezentācija - nozīmīga Vidzemes lībiešu pēcteču pētījums, pieejams mājaslapā www.vidzemeslibiesi.lv; 
  • Dzimtu saieta dalībnieki ap 120 cilvēki (sasniegtie ģimenes locekļi, ap 500 cilvēku)
  • Vidzemes lībiskās kultūrtelpas dalībnieki ap 70 cilvēki - kalendārs muzejiem, izglītības iestādēm, kultūras centriem, amatniecības centriem. 
  • Vidzemes lībiskās kultūrtelpas FB sekotāji ap 600 sekotāji
  • Vidzemes lībiešu pēcteči, kontaktu daru bāze ap 4000;
  • Vietējā laikraksta "Auseklis" auditorija ap 3000 lasītāju.