Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Limbažu novada pašvaldība Limbažu muzejs
Projekta kopējās izmaksas:
7156.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6060.00 EUR
Līdzfinansējums:
1096.00 EUR

Kopsavilkums

    Jau no 2005.gada Limbažu pilskalnā notiek Viduslaiku svētki ar seno amatu pratēju piedalīšanos. Šogad no visiem amatniekiem īpašā godā celsim kalējus. Pirmās ziņas par kalējiem Limbažos lasāmas jau pils vizitācijas dokumentos 17.gs. Šogad no tuvākās un tālākās apkārtnes sabrauks kalēji, lai demonstrētu savas prasmes pie 13.gs. arhibīskapa pilsdrupām. Interesenti varēs apskatīt kalēju izgatavotos meistardarbus, nodot sev nevajadzīgos metāla izstrādājumus otrreizējai pārstrādei vai paši izkalt kādu vienkāršāku priekšmetu.

Organizējot šos svētkus, īpaši svarīgs ir noskaņojums, kas valda pilskalnā - tas ir kā ceļojums laikā. Skanot viduslaiku mūzikai, interesenti varēs iepazīties ar daudzveidīgām amatu prasmēm, apgūt ko jaunu, nesteidzīgi baudīt zupu no cirvja kāta. Gan lielie, gan mazie pasākuma apmeklētāji šogad varēs sēdēt pie dažādu mājdzīvnieku aplokiem, klausīties stāstus par to kopšanu, vērot zirga apkalšanu un aitu cirpšanu.

        Pagājušajā gadā, par godu Limbažu pilsētas 800-gadei, virs Vecā rātsnama uzstādīja vēja rādītāju. Šogad kalēji gatavos vēja rādītāju Limbažu arhibīskapa pilsdrupu jumtam pēc iepriekš sagatavotas skices, pamatojoties uz attēliem, kas apliecina tā esamību uz pils jumta jau no 19.gs. vidus.

Vidzemes amatnieku piedalīšanās šajos svētkos ir īpaši nozīmīga, lai veicinātu Vidzemes savdabības izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, akcentu liekot uz Limbažu pilsētas pirmsākumiem. 2024.g. svētku organizēšanā aktīvi iesaistījusies Latvijas kalēju brālība, kurā liela daļa biedru aktīvi darbojas Vidzemē. Svētku dalībnieki varēs iegādāties bukletu, kurā apkopota informācija par Limbažu novada un tuvākās apkārtnes kalējiem, kā arī iepazīties ar vēsturisku ieskatu par kalēju darbību.

Mērķi

1.Veicināt Vidzemes amatnieku prasmju savdabības izzināšanu, saglabāšanu, akcentējot kalēja amata prasmes un darbību Limbažu novadā.

2. Iepazīstināt interesentus ar kalēja amata prasmju daudzveidību un citu amatnieku prasmju dažādību laiku ritumā.

3. Piedāvāt dažāda vecuma svētku apmeklētājiem daudzveidīgu, kvalitatīvu kultūras pasākumu ar iespējām aktīvi līdzdarboties Limbažu pilsētas svētku laikā 2024.gada 3.augustā.

Uzdevumi

1. Popularizēt kalēju amata meistaru u.c. amatnieku prasmes Limbažu pilsētas svētku laikā, rosinot interesentus apgūt viņu pieredzi.

2.Iepazīstināt kalējus ar Limbažu muzeja krājumā esošajiem attēliem, pēc kuru parauga tiks gatavots vēja rādītājs svētku laikā, tādējādi informējot arī citus amatniekus un svētku apmeklētājus.

3. Iesaistīt skolēnus svētku sagatavošanā un palīgdarbos svētku norises laikā, veicinot viņu izpratni par Vidzemes kultūrvēsturiskās daudzveidības saglabāšanu, akcentu liekot uz kalēju prasmēm.

4. Dot iespēju ikvienam Limbažu pilsētas svētku apmeklētājam un viesim  daudzveidīgi pavadīt brīvo laiku viduslaiku gaisotnē.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Limbažu pilsētas svētku 2024.g. 3.augustā apmeklētāji un dalībnieki , kā arī viesi no sadraudzības pilsētām Latvijā un ārzemēs. Informācija par pasākumu būs pieejama Limbažu novada laikrakstā "Auseklis" un Limbažu novada avīzē, sižets Vidzemes TV, informācija Limbažu muzeja mājas lapā un sociālajos tīklos (Facebook, Instagram u.c.)

Paredzamie projekta rezultāti

 Šī gada 3.augustā Limbažu pilskalnā notiek viens no pilsētas svinību pasākumiem - Hanzas svētki ar amatnieku darbnīcām viduslaiku noskaņās.  2024.gadā visvairāk pārstāvēts būs kalēja arods. Pilsdrupu vienā pusē darbosies 10 kalēji, rādot katrs sava aroda specifiku - vieni kals naglas, citi šķēpu uzgaļus, bet daži darbosies ar pūra lāžu apkalumiem. Pie viena no kalējiem varēs izkalt īpašo  Kalēju dienas monētu. Par kalēju amata meistariem mūsdienās, kuri darbojas Vidzemē varēs uzzināt izlasot sagatavoto bukletu.  Īpašs notikums būs Limbažu pilsdrupu vēja radītāja izgatavošana, kuru uzstādīs pēc svētkiem.

Ienākot pa simboliskiem pils vārtiem, interesenti it kā pārcelsies citā laikā - skan vesera sitieni,  zviedz zirgi, dzirdama virpas švīkoņa un smaržo pēc cirvja kāta zupas. Katrs no kalējiem interesentiem stāstīs par savu amata specifiku un pieredzi darbojoties Vidzemē. Apmeklētāji varēs redzēt kalēja darinātus mākslas darbus, vērot pils vēja rādītāja gatavošanas procesu, iesaistīties kalšanas procesā vai piedalīties kalēja āmura mešanas konkursā.

Pasākums visas dienas garumā popularizēs seno amatu prasmes, īpaši godinot vienu no senāko arodu pratējiem - kalēja  amatu meistarus, kā arī veicinās daudzveidīgu amatu prasmju saglabāšanu.