Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Cēsu novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
7058.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4320.00 EUR
Līdzfinansējums:
2738.00 EUR

Kopsavilkums

E.Veidenbauma muzejs 2024.gada vasarā ar mākslas aktivitāšu ciklu ”Satiec mākslu “Kalāčos”” turpinās jau iepriekšējos gados veiksmīgi aizsāktās darbības – Jauniešu  mākslas rezidences un dzejas, mākslas un mūzikas pasākumu “Veidenfests” .  Plānotas izzinošas, praktiskas,  ar mākslas radīšanu un interpretāciju saistītas nodarbības,  kuru galvenie dalībnieki  būs jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem, un dzejas, mākslas un mūzikas notikums “Veidenfests”, kura ietvaros apmeklētājiem tiks prezentēti  tapušie darbi, notiks vairākas performances un tiks iekārtotas mākslas darbu izstādes, kuras būs iespējams apmeklēt ikvienam interesentam.

 Jūlijā, vairākās nedēļas nogalēs  kopā ar māksliniecēm Andu Lāci un Ievu Viesi notiks jauniešu mākslas rezidences, kuru mērķis ir ne tikai attīstīt savu radošumu, bet arī radīt labvēlīgu iespaidu uz mentālo veselību un labbūtību . Savukārt māksliniece un mākslas projektu vadītāja Eva Vēvere sniegs konsultācijas un vadīs praktiskas nodarbības izstāžu sagatavošanā un mākslas performanču veidošanā 17. augustā paredzētajam pasākumam “Veidenfests” . Izstādes būs apskatāmas muzejā līdz sezonas beigām oktobrī. Paredzētie pasākumi sniegs iespēju Cēsu novada jauniešiem pieredzēt mākslas tapšanas procesu, iepazīt un pašiem veidot mūsdienīgas mākslas notikumus,  aktīvi tajos piedalīties un piedzīvot mākslas pozitīvo iespaidu, dalīties tajā arī ar  citiem muzeja un pasākumu apmeklētājiem. 

Mērķi

 2022. un 2023. gadā E. Veidenbauma muzejā “Kalāči” projekta “Vairāk gaismas!” ietvaros tika organizētas Sansusī Labklājības rezidences. Caur šo iesaistīšanos mākslas procesos, jaunieši stiprināja savas līdzdalības, pilsoniskās, sociālās prasmes, paplašināja savu redzesloku, stiprināja savu personību, mentālo veselību, varēja runāt par sev svarīgām tēmām, vērtībām, problēmām. Jaunieši, kuri iesaistījās mākslas rezidencēs ne vien guva nenovērtējamu mācīšanās pieredzi, bet arī liela daļa turpina izkopt savus talantus, aktīvi iesaistās kultūras procesos  Jaunieši pēc iegūtās pieredzes, piedaloties mākslas rezidencēs, ir radījuši savu kultūras, literatūras un mākslas festivālu “Veidenfests”, kas pirmo reizi notika 2023.gada augustā.  Par rezidencēm abos iepriekšējos gados un arī šogad ir liela interese. Arī veiksmīgā pieredze festivāla organizēšanā, radījusi jauniešu vēlmi turpināt iesākto tradīciju un organizēt pasākumu atkal, arvien uzlabojot prasmes, piedāvājot kvalitatīvu un mūsdienīgu saturu mākslas baudītājiem. 

Vērtējot šo ilgtermiņa ļoti plašo ietekmi uz jauniešiem, muzeju  un arī to, ka cita šāda veida piedāvājuma nav, "Kalāči" vēlas būt vieta, kur attīstīt, turpināt šo piedāvājumu, projekta ietvaros piedāvājot jauniešiem mākslas aktivitāšu kopumu, kurā viņi var ne vien iepazīt dažādus mākslas veidus, līdzdarboties ar profesionāliem māksliniekiem, bet arī radīt savus mākslas darbus, performances un izstādes, iesaistīt mākslas procesos arī citus cilvēkus no kopienas – jauniešus no sociālā riska grupām, seniorus. 

Projekta mērķis nodrošināt Vidzemes reģiona jauniešiem iespēju iepazīt laikmetīgās mākslas procesus, kļūt par šo procesu daļu, līdzdarbojoties ar profesionāliem māksliniekiem, radot savas mākslas performances un izstādes, kā arī novada iedzīvotājiem nodrošināt iespēju apmeklēt profesionālu mākslinieku un jauniešu radītas izstādes, mākslas performances. Caur mākslu un kultūru stiprināt jauniešu līdzdalības pieredzi, mentālo veselību un vērtību izpratni.

Projekta īstenošana paplašinās mākslas izpratni, skatījumu uz mākslu, kā dialoga veidotāju kopienā par kopienai, jauniešiem, sabiedrībai aktuālām tēmām. Palielinās interesi par laikmetīgo mākslu, literatūru, radīs pēctecību un pieprasījumu pēc kvalitatīviem mākslas procesiem reģionā.

Uzdevumi

  1. Projekta plāna izstrāde.
  2. Mākslinieku piesaistīšana.
  3. Projekta izsludināšana, jauniešu uzrunāšana, aicinājums piedalīties projekta aktivitātēs.
  4. Iepazīšanās pasākums ar dalībniekiem “Māksla un es” .
  5. Jauniešu mākslas rezidenču plānošana, sagatavošana kopā ar māksliniekiem.
  6. Jauniešu mākslas rezidenču īstenošana.
  7. Individuālais atbalsts jauniešu radošajām iecerēm – performanču, izstāžu sagatavošanā. Plānots, ka jaunieši rada vismaz 3 performances, mākslas notikumus un iekārto 3 – 4 izstādes (Mākslas akadēmijas studentu darbu izstāde, Līgatnes senioru mājas iedzīvotāju darbu izstāde, divas projekta dalībnieku pašu radīto mākslas darbu izstādes).
  8. Projekta publicitātes plāna izstrāde, projekta publicitātes nodrošināšana.
  9. Rezidenču noslēgums, performanču, mākslas procesu prezentācijas, izstāžu atklāšana 17. augustā “Veidenfestā”.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Tiešā mērķauditorija Cēsu un apkārtnes novadu jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Netiešā mērķauditorija - Cēsu novada iedzīvotāji, Liepas pagasta kopiena, Līgatnes senioru mājas iemītnieki, apkārtnes novadu iedzīvotāji, jauniešu draugi, skolas biedri, vecāki, kopienas ar kurām jaunieši dalīsies savā pieredzē, ikviens muzeja apmeklētājs, mākslas procesu, kultūras pasākumu interesenti.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā E. Veidenbauma muzejā tiks īstenots mākslas aktivitāšu kopums jauniešiem:

 1. Iepazīšanās pasākums ar dalībniekiem “Māksla un es”;

 2. Jauniešu mākslas rezidences kopā ar Andu Lāci un Ievu Viesi (12.-14.07., 19.-21.07., 26.-28.07.);

 3. Individuālās konsultācijas, atbalsts jauniešiem, kuri veidos savas izstādes, savas mākslas performances, kopā ar  Evu Vēveri;

4. Jauniešu un mākslinieku radīto performanču, mākslas procesu prezentēšana, izstāžu atklāšana, rezidenču noslēgums – 17. augustā. Plānots, ka šo pasākumu apmeklēs ap 500 - 600 apmeklētāju. 

Projektā piedalīsies 22 jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem, kuri varēs piedalīties gan mākslas rezidencēs, gan Evas Vēveres vadītajās praktiskajās darbnīcās par performanču veidošanu, izstāžu kuratora darbu, izstāžu iekārtošanu, gan saņemt individuālas konsultācijas, izstrādājot savas performances un iekārtojot izstādes. Plānots, ka jaunieši rada 3-4 performances un iekārto 3-4 izstādes (Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu izstāde, Līgatnes Senioru mājas iedzīvotāju gleznu izstāde, pašu jauniešu radīto mākslas darbu izstādes), kuras būs apskatāmas “Kalāčos” līdz oktobra beigām un pēc tam piedāvātas izstādīšanai citās kultūrvietās.

Jauniešu piesaiste šādu aktivitāšu līdzdalībā un veidošanā veicina muzeja aktualitāti un gados jaunas auditorijas piesaisti, veicinot muzeja laikmetīgu, ilgtspējīgu attīstību, kā arī ir lieliska platforma jauniešiem, kur praktiski izkopt un attīstīt savas radošās un organizatoriskās prasmes. Jauniešu mākslas rezidences un festivālu plānots turpināt arī nākamajos gados.