Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
1.Akords - biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
13604.70 EUR
Finansējums no VKKF:
3792.00 EUR
Līdzfinansējums:
9812.70 EUR

Kopsavilkums

            Jau 26. reizi no 21. līdz 25. oktobrim Madonā norisināsies mūzikas apmācību nometne – „Ģitāristu sesija”, kur 5 dienu laikā tiks realizēts projekts „Simbioze mūzikā”. 25 gadu laikā sesijā pieredzi guvuši 1898 zinātkāri muzikanti. Pasākumā tiek piedāvātas iespējas mācīties un pilnveidot bungu, basa, elektriskās ģitāras, akustiskās ģitāras, vokāla un kokles spēli. Nosaukums jau liecina, ka pasākumā mūzikas vienojošais faktors dzīvo starp paaudzēm, gan starp skolotājiem un skolēniem, gan starp klausītājiem un muzikantiem, gan starptautiski. Piedalīties muzikālajā simbiozē jauniešiem nozīmē papildināt pieredzi un zināšanas, izdzīvojot muzikālā un tradīcijām vītā gaisotnē sesijas programmu.

               Šeit tiek aicināti jaunieši no visas Latvijas, tajā skaitā no bērnu mūzikas skolām, mūzikas vidusskolām, individuāli un BJC, kuros darbojas muzikālas ievirzes pulciņi. Dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja apgūt instrumentu spēli, iegūt draugus un iepazīties ar skolotājiem, kā arī kopā veidot priekšnesumus ar profesionāļiem un spēlēt noslēguma koncertā. Uzaicinot ģitāristu no Apvienotās karalistes, pasākumam tiks piešķirts starptautisks raksturs. Šogad svarīgs akcents tiks likts uz radošumu un jaunradi mūzikā. 

Mērķi

              Mūsu tautas muzicēšanas prasmes un tradīcijas agrāk tika nodotas no paaudzes paaudzē satiekoties, taču mūsdienās ir saprotama tendence instrumenta spēli apgūt izmantojot internetu. Tas mācīties gribētājiem prasa orientēties piedāvājumos un pašdisciplīnu, taču rezultāts bieži vien ir bēdīgs, jo izpaliek kolektīvā muzicēšana, klausīšanās vienam otrā. No jauniešu aizpildītajām anketām var redzēt - padsmitnieki joprojām aizraujas, interesējas par folkmūziku, džezu, popmūziku un citiem stiliem, bet visvairāk par rokmūziku.   Kolektīvā muzicēšana klātienē un komunikācija ar pieredzējušu skolotāju ir neatsverama. Daudzi pazīstami mūziķi ir dzimuši un savu muzikālo ceļu uzsākuši tieši mazpilsētās, Latvijas laukos. Sevišķi Vidzeme talantīgu mūziķu ziņā ir devusi lielu pienesumu Latvijas kultūrvidei. Sesijas 25 gadu tradīciju uzturēšana var lepoties ar daudziem labiem un izciliem mūziķiem, kuri šeit iedvesmojušies.  Projekts „Simbioze mūzikā” paredz skolotāju klātbūtni, kuru neviens interneta portāls nespēj aizstāt. Zinošs un vieds pedagogs redz tālāk un plašāk.

               Ņemot vērā atsauksmes no dalībniekiem, vecākiem, kā arī Madonas novada pašvaldības atzinību, sesijai ir nākotne. „Ģitāristu sesija” ir ieguvusi Madonas novada gada balvu “Sudraba gailis” nominācijā - pasākums jauniešiem, kā arī „Gada balva kultūrā 2023” tika pasniegta pateicība Imantam Pulkstenim par nozīmīgu ieguldījumu Madonas novada kultūras dzīves bagātināšanā un pilnveidošanā.

                Šo pasākumu nozīmīgu dara fakts, ka organizatori vairāk sadarbojas ar Vidzemes mūzikas vidusskolām Cēsīs un Valmierā, Madonas un citām Bērnu mūzikas skolām republikā un jauniešu centriem aicinot baudīt projektu „Simbioze mūzikā”, kura papildina akadēmiskās mūzikas iespējas. Programmas kulminācija izpaužas iestudējot kopdarbu, kurā, ņemot vērā dalībnieku spējas un meistaru izdomu, dzimst jauni skaņdarbi. 

                 Projekta „Simbioze mūzikā” mērķis ir ilgtermiņā uzlabot muzikālās kultūras produktu un pakalpojumu kvalitāti Vidzemes un Latvijas kultūrvidei kopumā. Mērķis ir veicināt zināšanu pārmantojamību, veicināt jauniešos sapratni par dažādu mūzikas žanru attīstību, iepazīt tos klātienē, būt radošiem un gūt pieredzi kolektīvā muzicēšanas jomā. Projekts veicinās jaunradi mūzikā un radošumu.

Uzdevumi

          Projekta uzdevums ir dot iespēju Latvijas topošajiem mūziķiem, vidzemniekiem un madoniešiem, attīstīt savas muzikālās radošās prasmes, kuras noslēguma koncertā varēs rādīt klausītājiem un plašākai sabiedrībai TV raidījumā. 

          Realizējot projektu „Simbioze mūzikā” kuras pamatā ir saistoša pasākumu programma 5 dienu garumā, mēs vēlamies panākt, lai jaunie mūziķi iedvesmojas no skolotājiem, spēj radīt un veidot jaunas muzikālas kompozīcijas, ņemot labāko no krājumiem, kuri atrodami pieredzējušu mūziķu apcirkņos. Tā ir muzikālo zinību saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana galvenokārt Vidzemē un Latvijā.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Lai kļūtu par projekta „Simbioze mūzikā” dalībnieku, galvenais ir vēlme mācīties mūziku. Dalībnieku mērķauditorija pārsvarā ir jaunieši ar vidējo vecumu 16 gadi. Koncertus un meistarklases 5 dienu laikā apmeklē 500 interesenti galvenokārt no Madonas un apkārtnes. Dalībai Ģitāristu sesijā, kurā tiek realizēts projekts „Simbioze mūzikā”, nav dzimuma, vecuma, tautības un reliģiskās piederības ierobežojumu. Pasākumā ir gaidīti jaunieši no Rīgas un visiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta „Simbioze mūzikā” ietvaros tiks sasniegti rezultatīvi rādītāji:

1.Projekta ietvaros tiks sniegtas zināšanas mūzikas teorijas un instrumentu – ģitāras, akustiskās ģitāras, vokāla, basa, bungu un kokļu spēles, prasmēs. Notiks iepazīšanās ar dažādiem mūzikas stiliem, ar aktualitātēm mūsdienu mūzikā. Tādējādi jauniešiem saprotamā valodā un draudzīgā, koleģiālā atmosfērā tiks radīta zināšanu pēctecība un skatuves pieredze.

2.Aptuveni 80 jauniešiem tiks uzlabotas muzicēšanas prasmes, krāta uzstāšanās pieredze un iemantoti pozitīvi impulsi attīstīt muzikalitāti, kolektīva sajūta.

3.Notiks 14 meistarklases un 4 vakaru koncerti un jamsession.

4.Jaunieši tiks iepazīstināti ar dažādu stilu mūziku un tautu muzicēšanas tradīcijām.

5.Tiks fotografētas un filmētas meistarklases, koncerti, kuri tiks ievietoti sociālajos tīklos, tādējādi popularizējot pasākumu un projektu „Simbioze mūzikā” un mūzikas lielo nozīmi personības attīstības procesos. Tiks akcentēta Vidzeme, Madonas novads, kurā tiek koptas laikmetīgās mūzikas tradīcijas.

             Atsauksmes rāda - „Ģitāristu sesija” tās dalībniekiem un meistariem dod iedvesmu un apņēmību labāk apgūt instrumenta spēli, vairāk pievērsties mūzikai. Strādājot par pedagogu veselu gadu, un vairāk, cilvēks izsmeļ savas radošās enerģijas un bieži vien iestājas inertums, pazūd „dzirkstelīte”. „Simbioze mūzikā” paredz zināšanu mantojuma nodošanu, kā arī iespēju papildināt pedagoga prasmes, apgūt jaunās tehnoloģijas mūzikā, gūt iedvesmu muzicējot un improvizējot kopā. Īstenojot šo projektu 80 dalībniekiem un  pedagogiem tiks dots impulss sevi pilnveidot un radoši attīstīt un nodod zināšanas citiem. Tas motivēs jauniešus attīstīt lielāku profesionalitāti, radīs interesi stāties mūzikas skolās, muzicēt kolektīvos, ģimenēs, tas veicinās Vidzemes un Latvijas kultūrvides attīstību kopumā. Ar šī projekta realizāciju, mēs panāksim, ka Latvijā ne tikai jaunieši kļūs erudītāki, meistarīgāki sava instrumenta spēlēšanā un bagātāki ar skatuves pieredzi, kontaktiem, iedvesmu, bet arī pedagogiem, savstarpēji iepazīstoties, tiks papildināta mūzikas apmācību metodika. Jāpiebilst, ka 25 gadu laikā Ģitāristu sesijā no visiem Latvijas novadiem ir piedalījušies 1745 dalībnieki.