Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
Projekta kopējās izmaksas:
2600.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2300.00 EUR
Līdzfinansējums:
300.00 EUR

Kopsavilkums

Projektu "Amatu dienas Vēveros 2024" paredzēts realizēt Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja (LEBM) lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas Vēveros. Tā ietvaros trīs nedēļu nogalēs (15. - 16. jūnijs; 20. - 21. jūlijs un 24. - 25. augusts) norisināsies Piebalgas un Vidzemes amatnieku meistardarbnīcas. Meistardarbnīcās interesenti varēs apgūt dažādus nemateriālā kultūras mantojuma aspektus - galvenokārt tradicionālo amatu prasmju iemaņas un uzzināt informāciju par konkrēto amatu vēsturi un attīstību.
Plānots realizēt sekojošas meistardarbnīcas -  ādas apstrādes; izšūšanas; rotu kalšanas; rupjmaizes cepšanas; klūgu pīšanas; vainagu pīšanas, Jāņu siera siešanas un tradicionālo Jāņu dziesmu mācīšanās. Amatniecības darbnīcas vadīs Piebalgas kultūrtelpas un Vidzemes kultūrvēsturisko zemju amatu pratēji.
Rezultātā tiks apgūtas attiecīgo amatu un cita nemateriālā kultūras mantojuma prasmes, radīta interese par tiem, popularizētas un pārmantotas Piebalgas un Vidzemes amatniecības tradīcijas, stiprināta vietējo kopienu identitātes apziņa.

Mērķi

Projekta "Amatu dienas Vēveros 2024" īstenošanas mērķis ir sekmēt ar Vidzemes vēsturisko zemi un Piebalgas kultūrtelpu saistītu tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu un pārnesi, kā arī tā integrāciju tūrisma aktivitātēs. Līdztekus tiks veicināta vietējās kopienas identitātes un kopīgo kultūrvēsturisko vērtību apziņa.
Projekta mērķis ir aktuāls, jo 21.gadsimtā amatniecības prasmju, kā arī citas nemateriālā kultūras mantojuma jomu izpausmes un saglabāšana kļūst arvien apdraudētāka, samazinās tā funkcionālā nepieciešamība. Ikdienā amatniecības prasmes zaudē savu aktualitāti, to vietā ienāk ērtāki paņēmieni, kā risināt ikdienas sadzīves un brīvā laika pavadīšanas jautājumus. Arī Piebalgā sarūk amatniecības meistaru un pārmantotāju skaits, īpaši no paaudzes paaudzē. Tā rezultātā kopumā strauji samazinās to cilvēku skaits, kuri vēlas apgūt šīs prasmes profesionālā meistara līmenī, kas savukārt spēj nodot paaudžu mantojumu tālāk.
Projekta aktivitātes norisināsies Piebalgas kultūrtelpā, autentiski saglabātā vēsturiskā Piebalgas zemnieku - amatnieku sētu vidē, kas aktualizēs  amatniecības prasmju nozīmību vietējās, Piebalgai raksturīgās, kultūrvides tradīciju saglabāšanā.

Uzdevumi

Lai sasniegtu augstāk minētos mērķus Vecpiebalgas Vēveros 15. - 16. jūnijā, 20. - 21. jūlijā un 24. - 25. augustā tiks organizētas sekojošas amatu un citu nemateriālā kultūras mantojuma jomu meistardarbnīcas: ādas apstrādes; izšūšanas; rotu kalšanas; rupjmaizes cepšanas; klūgu pīšanas; vainagu pīšanas un tradicionālo Jāņu dziesmu mācīšanās. Dalība meistardarbnīcās paredzēta pēc iepriekšējas pieteikšanās. Informācija par iespēju pieteikties meistardarbnīcās tiks ievietota LEBM mājas lapā un sociālos kontos, Cēsu novada pašvaldības mājas lapā un informatīvā izdevumā, kā arī meistardarbnīcu vadītāji tiks aicināti dalīties ar informāciju savās kopienās. Tiks informētas arī vietējās amatnieku kopienas un pulciņi.
Meistardarbnīcas vadīs gan Piebalgas kultūrtelpā strādājošie amatnieki, gan arī citi Vidzemes amatnieki, tādējādi dažādojot un bagātinot nemateriālā kultūras mantojuma pārnesi. 
Projekta galvenie uzdevumi ir īstenot:

  • Meistardarbnīcas Jāņu noskaņās: Rupjmaizes cepšanu un Jāņu vainagu pīšanu vadīs Piebalgas amatniece Vita Žīgure. Dalībnieki iepazīsies ar rupjmaizes cepšanas un vainagu pīšanas tradīcijām un prasmēm. Jāņu dziesmas būs iespējas mācīties kopā ar folkloristi Daci Vītolu. Jāņu siera siešanas meistardarbnīcu vadīs saimniece Gita Krīgere (pārstāv z/s Mālkalni). Dalībnieki iepazīsies ar Jāņu siera izgatavošanas iespējām, paņēmieniem un receptēm.  Dalībnieku skaits neierobežots.
  • Ādas apstrādes meistardarbnīcu vadīs amatniece Inese Jansone. Pēc vēsturiskiem paraugiem tiks izgatavoti ādas maciņi. Dalībnieku skaits - 10.
  • Izšūšanas darbnīcas vadīs Piebalgas amatniece Ilze Prūse. Dalībnieki apgūs linu dvieļu izšūšanas tehnikas. Dalībnieku skaits  darbnīcā - 10. 
  • Klūgu pīšanas meistardarbnīcu vadīs Inese Zvejniece. Darbnīcā interesenti tiks iepazīstināti ar klūgu pinumu veidiem un grozu, vāceļu izgatavošanu. Dalībnieku skaits darbnīcā - 10. 
  • Rotu kalšanas darbnīcas (2 reizes) vadīs Piebalgas amatnieks Oskars Rozenblats. Meistardarbnīcu ietvaros tiks izgatavotas arheoloģiskās un etnogrāfiskās rotas. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar rotu un rotkaļu darbu vēsturi. Dalībnieku skaits katrā darbnīcā - 10.  
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija ir Piebalgas un Vidzemes kultūrvēsturisko zemju iedzīvotāji - amatnieki, interesenti, ģimenes. Minētā auditorija sastādīs darbnīcu apmeklētāju loku kā potenciālie amatniecības prasmju īstenotāji nākotnē. Mērķauditorija ir Piebalgas kultūrvēsturiskās telpas iedzīvotāji (kopiena), kuriem būs iespēja iegūt plašāku priekšstatu par Piebalgas vēsturiskajiem amatiem, stiprināt identitāti un kultūrvēsturisko vērtību apziņu.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāti būs cieši saistīti ar meistardarbnīcu īstenošanu LEBM lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas Vēveros. Kopumā tiks popularizētas un nodotas tālāk Piebalgas un Vidzemnieku tradicionālo amatu prasmes, zināšanas un nemateriālais kultūras mantojums, sekmēta Piebalgas kultūrtelpas un Vidzemes vēsturisko zemju amatniecības tradīciju uzturēšana. Tiks stiprināta vietējo kopienu identitātes un kultūrvēsturisko vērtību apziņa.

Projektā tiešā veidā plānots iesaistīt kopumā ap 120 dalībniekiem. Tomēr projekta rezultāti neaprobežosies tikai ar šo skaitli - iegūtās zināšanas un amatu prasmes tādā veidā tiks saglabātas un ar lielāku vai mazāku kapacitāti nodotas tālāk - ģimenēs, amatnieku studijās, pulciņos, dažādos pasākumos.
Vadoties no iepriekšējā gada projekta  "Amatu dienas Vēveros" realizācijas pieredzes, pateicoties konkrētajām meistardarbnīcām, Piebalgas amatnieku pulciņus un studijas papildināja jauni dalībnieki. Projekta rezultātu ilgtspēja saistīta ar izveidojušos interesentu loku, kas jau pēc pagājušā gadā realizētā projekta "Amatu dienas Vēveros", seko līdzi muzeja aktivitātēm un līdzīgiem piedāvājumiem.