Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmieras novada pašvaldība – Valmieras muzejs
Projekta kopējās izmaksas:
1700.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1700.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

2024. gada vasarā Valmieras muzejā būs skatāma vidzemnieces, Latvijas laikmetīgās ilustrācijas mākslinieces Anetes Meleces retrospektīva izstāde bērniem “Anetes kiosks”. Valmieras muzeja mērķis ir ar kvalitatīvas mākslas starpniecību un radošām aktivitātēm uzrunāt pašus mazākos novadniekus, lai sniegtu iespēju iepazīt grāmatu ilustrāciju, veicinātu grāmatu lasīšanu un radošās domāšanas attīstīšanu, kā arī mudinātu radoši izpausties. Lai rosinātu bērnus lasīt, pētīt ilustrācijas un attīstīt savu radošo domāšanu, Valmieras muzejs papildus izstādei jūnijā, jūlijā un augustā vēlas organizēt meistarklases kopā ar māksliniecēm Aneti Meleci un Rūtu Briedi. Radošo darbnīcu mērķauditorija ir ģimenes ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Radošās darbnīcas sniegs ieskatu veidos, kā top darbi ilustrācijā un radošajā rakstīšanā. Bērniem būs iespēja radīt savu stāstu, balstoties uz novēroto, un radošā veidā izveidot savu interpretāciju par tēliem no Anetes Meleces darbiem. Projekta rezultātā būs notikušas 6 radošās darbnīcas 90-120 bērniem. Kultūras aktivitātēs iesaistītas ģimenes ar bērniem, kā arī vietējā kopiena, nodrošināta kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamība Valmierā un Valmieras novadā, apgūta jauna auditorija Valmieras muzeja kultūras pakalpojumiem, kā arī ar bezmaksas radošajām darbnīcām nodrošināta kultūras pakalpojumu pieejamība sabiedrībai.

Mērķi

2024. gada vasarā Valmieras muzejā būs skatāma Latvijas laikmetīgās ilustrācijas mākslinieces Anetes Meleces retrospektīva izstāde “Anetes kiosks”. Interaktīvā izstāde veidota bērniem, atdzīvinot un parafrāzējot Anetes ilustrēto grāmatu stāstus. Izstādē būs skatāma arī starptautiski godalgotā animācijas filma “Kiosks”, pēc kuras motīviem uzvestas izrādes bērniem Latvijā un ārzemēs, izdota grāmata, kas tulkota 20 valodās un saņēmusi vairākas balvas, ieskaitot Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu. Izstādē varēs skatīt Anetes Meleces ilustrāciju oriģināldarbus, lasīt un skatīt viņas sarakstītās un ilustrētās grāmatas.

Īpaši bērniem veidotas izstādes Latvijas kultūrtelpā joprojām ir izņēmums, nevis ikdiena. Valmieras muzeja mērķis ir ar kvalitatīvas mākslas starpniecību un radošām aktivitātēm uzrunāt pašus mazākos novadniekus, lai sniegtu iespēju iepazīt grāmatu ilustrāciju, veicinātu grāmatu lasīšanu un radošās domāšanas attīstīšanu, kā arī mudinātu radoši izpausties. Anetes Meleces radītie tēli ir unikāli un reizē dabiski cilvēcīgi – tie varētu būt ikviens no mums. Tādējādi tie rosina vērot un izprast apkārtējo sabiedrību. Ar ilustrācijas starpniecību izstāde runās ar jaunāko paaudzi par dažādām, ar personību saistītām tēmām, kā, piemēram, vientulība, sapņošana, drosme u.tml.

Lai rosinātu bērnus lasīt, pētīt ilustrācijas un attīstīt savu radošo domāšanu, Valmieras muzejs papildus izstādei organizēs meistarklases kopā ar māksliniecēm Aneti Meleci un Rūtu Briedi. Radošās darbnīcas sniegs ieskatu veidos, kā top darbi ilustrācijā un radošajā rakstīšanā. Bērniem būs iespēja radīt savu stāstu, balstoties uz novēroto, un radošā veidā izveidot savu interpretāciju par tēliem no Anetes Meleces darbiem. Radošās darbnīcas iesaistīs bērnus Valmieras novada kultūras dzīvē un veicinās radošos procesus. Radošās darbnīcas profesionālu mākslinieču vadībā nodrošinās kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamību vietējā sabiedrībā, kā arī iesaistīs sabiedrību kvalitatīvās kultūras norisēs.

Uzdevumi

Lai vietējo kopienu un bērnus iesaistītu kultūras dzīvē, nodrošinātu kvalitatīvu mākslas un kultūras pieejamību Valmieras novadā, Valmieras muzejs izstādes “Anetes kiosks” ietvaros organizēs vairākas, bērniem paredzētas, bezmaksas radošās darbnīcas.

  1. Vienoties ar māksliniecēm par darbnīcu konkrētiem datumiem, pēc iespējas ērtākiem projekta mērķauditorijai;
  2. Sagatavot uzrunājošus vizuālos materiālus un darbnīcu aprakstus;
  3. Apzināt mērķauditoriju – bērnus un to vecākus;
  4. Uzrunāt mērķauditoriju interneta vidē un informācijas stendos Valmieras novadā, aicinot piedalīties radošajās darbnīcās;
  5. Sešu (6) darbnīcu organizēšana, no kurām divas (2) vadīs māksliniece Anete Melece un četras (4) vadīs māksliniece Rūta Briede: Darbnīca, ko vadīs māksliniece Anete Melece, paredzēta ģimenēm ar bērniem no 5-10 gadu vecumam. Tajā kopīgi lasīs Anetes Meleces ilustrētās grāmatas, un pēc tam būs iespēja darbnīcā radoši un praktiski izpausties, zīmējot. Darbnīca, ko vadīs māksliniece Rūta Briede, paredzēta sākumskolas bērniem līdz 4. klasei. Tajā kopīgi lasīs Anetes Meleces ilustrēto grāmatu “Kiosks”, un vēlāk, iedvesmojoties no dzirdētā vai izstādē redzētā, bērni piedalīsies radošās rakstīšanas darbnīcā, kur izveidos paši savu stāstu nelielas grāmatiņas veidolā.
  6. Darbnīcas rezultātu apkopošana un izplatīšana.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Radošo darbnīcu mērķauditorija ir ģimenes ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā būs notikušas 6 radošas darbnīcas 90-120 bērniem. Kultūras aktivitātēs iesaistītas ģimenes ar bērniem, kā arī vietējā kopiena, nodrošināta kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamība Valmierā un Valmieras novadā, apgūta jauna auditorija Valmieras muzeja kultūras pakalpojumiem, kā arī ar bezmaksas radošajām darbnīcām nodrošināta kultūras pakalpojumu pieejamība sabiedrībai.

Projekta ilgtspēja ir ieguldījums bērnos. Pēc nodarbības bērniem būs iegūtas jaunas prasmes, veicināta radošā domāšana, veicināta interese par lasīšanu, lasītprasme, rosināta spēja novērot un analizēt, iepazīta ilustrācija, kā arī iepazīta muzeja vide.

Projekta laikā organizēto radošo darbnīcu norise tiks fiksēta video un fotogrāfijās un materiāli izmantoti rezultātu publicēšanai Valmieras muzeja mājaslapā, sociālos kontos, kā arī rezultāti tiks izplatīti, sadarbojoties ar Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļu un vietējiem medijiem. Tāpat paredzams, ka piedzīvotais radošajā darbnīcā tiks nodots dalībnieku ģimenēm, draugiem un vietējā kopienā.