Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA ‘’Spencer’’
Projekta kopējās izmaksas:
59000.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8200.00 EUR
Līdzfinansējums:
50800.00 EUR

Kopsavilkums

“Ezera Skaņas” ir muzikāla performance, kas sākas plkst. 4.00 naktī Kāla ezera vidū. Mūzikālais un scenogrāfiskais noformējums transformējas un attīstās līdz ar austošo gaismu. Cilvēki pasākumu apmeklē laivās, kur skaņas pavadīti kopā sagaida saules lēktu. Pasākumam ir mierpilns un apcerīgs raksturs, kur apmeklētāji pašā dabas sirdī piedzīvo tumsas un gaismas saspēli un mūzikas skaņas, kas apņem un ievibrē plašo ezera telpu.

Pasākuma scenogrāfija ir īpaši veidotas “Ezera Skaņu” peldošās instalācijas, kas pakāpeniski atklājas biezajā nakts tumsā. Skatuve veidota kā peldošs ciemats, kas iznirst no tumsas un kuru apdzīvo festivāla mākslinieki.

Pasākuma mērķis ir attīstīt unikālu tradīciju un starpžanru mākslas notikumu, kas mijiedarbojas ar Vidzemes dabas ainavu.

“Ezera skaņu” pastāvēšanai tieši Vestienā ir vēsturisks pamatojums - šeit reiz ir norisinājies festivāls uz vienas no Kāla ezera salām. Ne velti, Madonas novada Vestienas pagasta vēsturiskais nosaukums bijis “Festen” jeb tulkojumā “festivāls”. Līdz ar to vēlamies vērst uzmanību senas tradīcijas pārmantojamībai, aktualizēšanai un popularizēšanai. Tā kā šogad festivāls piedzīvos savu desmitgadi, vēlamies atgriezt Vidzemē īpašu notikumu, kurā cilvēki nakts vidū satiekas ezera vidū un mūzikas pavadībā kopīgi sagaida saules lēktu.

Mērķi

 

“Ezera skaņas” attīsta jaunu festivāla formātu. Tas ir inovatīvs pasākums, kas fokusējas uz jaunradi mijiedarbībā ar unikālu ainavu - Vidzemes augstieni, Kāla ezeru un tā salām. Pasākuma apmeklētāji satiekas pasākumā, kas pievērš uzmanību Vidzemes dabas vērienīgumam un aktualizē šo vēsturisko zemi ne vien nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Latvija ir ūdeņiem bagāta valsts, tāpēc ar šo projektu vēlamies pievērst uzmanību arī vides saglabāšanas nozīmībai. Notikums pulcē vienuviet ezera krastos vairākus tūkstošus apmeklētāju no dažādiem novadiem, pilsētām un valstīm. Mērķis ir atzīmēt autentisko Vidzemes vidi kā vērtību. Projekts aicina novērtēt gan neskartas dabas un vides nozīmību, gan iepazīt to no cita skatu punkta - kā laikmetīgās mūzikas un mākslas iedvesmas avotu.

Šogad projekts tiek veidots, balstoties kādas īpašas kultūras mantojuma vērtības saglabāšanā ar vēlmi ar to ne vien iepazīstināt auditoriju, bet arī turpināt šo tradīciju mūsdienīgā un aktuālā interpretācijā. Šī gada koncepts balstās uz senlaicīgo festivālu "Festen", par ko saglabājušās vēsturiskas liecības grāmatā ''Nelaikā Piebaidīts''. Tradīcijas izpēte un aktualizēšana ir viens no šā gada “Ezera skaņu” centrālajiem fokusiem un vērtībām. Līdz ar to šogad festivālam ir būtiskāka nozīme tieši Vidzemes kultūrvēstures izpētē, atdzīvināšanā un attīstībā.

Būtiski piebilst, ka “Ezera skaņas” pulcē ne vien vietējos novada iedzīvotājus, bet arī viesus no citiem reģioniem, pilsētām un valstīm. Tā kā viesi visbiežāk nakšņo tuvējā apkārtnē un uzturas Vidzemē pat vairākas dienas, vienlaikus tiek aktualizētas un apzinātas arī citas novada vietas, apskates objekti un vērtības, ko viesi iepazīst ārpus pasākuma apmeklējuma.

Pasākums ir publisks un pieejams ikvienam interesentam. Vietējie iedzīvotāji tiks aicināti piedalīties notikuma veidošanā, tādējādi veicinot piederības

sajūtu un patriotismu pret Vidzemi un valsti kopumā, ko uzskatam par nozīmīgu projekta pievienoto vērtību.

Uzdevumi

  1. Attīstīt un uzturēt “Ezera Skaņas” kā unikālu ilgtermiņa tradīciju – muzikālu performanci uz ūdens saullēkta laikā, kur mākslinieki var realizēt savas radošās ieceres un apmeklētāji var gūt unikālu pieredzi.

  2. Uzsvērt mūsdienu kultūras starpdisciplinaritāti un veicināt dažādu kultūras jomu – mūzikas, dizaina, video un horeogrāfijas, – sadarbību un mijiedarbību kopīga pasākuma realizācijā.

  3. Radīt unikālus jaundarbus, kas veidoti, ņemot vērā lokālo vidi un specifiku.

  4. Veicināt videi draudzīgu dzīvesveidu. Popularizēt atkritumu pārstrādi, energoefektīvu transportu, atjaunojamo enerģiju un ieviest šos principus pasākuma realizēšanas posmā.

  5. Veicināt reģionu attīstību, izceļot Kāla ezeru un tā apkārtnes teritoriju kā ikgadēju festivāla norises vietu, pozitīvi prezentēt tās vēsturi, kultūru un cilvēkus.

  6. Radīt iespēju vietējiem iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem, radoši piedalīties pasākuma veidošanā, tādējādi uzzinot vairāk par kultūras nozarēm un to aktualitātēm.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Pēc novērojumiem Ezera Skaņu mērķauditorija ir ļoti plaša. Pāri, kas pasākumu apmeklē kā romantisku un intīmu notikumu divvientulībai. Cilvēki bieži pasākumu apmeklē vienatnē. Ezera Skaņas cilvēki apmeklē grupās - draugu kompānijās vai lielākas ģimenes. Liela daļa no apmeklētājiem ir ārvalstu ceļotāji, kas Ezera Skaņas rītu ir atzīmējuši kā savu galamērķi Eiropas un Latvijas apceļošanai. Festivāls pulcē iedzīvotājus no visas Latvijas. Plānotais apemklētāju skaits - 1000-2000 pers.

Paredzamie projekta rezultāti

  • Realizēts unikāks, mākslinieciski augstvērtīgs kultūras notikums, kas ir būtisks pienesums Vidzemes kultūras procesu daudzveidībā.
  • 2024. gadā “Ezera Skaņas” nostiprinās savu vārdu starptautiski gan kā neatkarīga platforma māksliniekiem, gan kā netradicionāls pasākums kultūras baudītājiem no visas pasaules. Plānots, ka “Ezera Skaņas” parādīsies starptautiskās publikācijās, blogos, žurnālu rakstos un ieņems stabilu vietu pasākumu ceļvežos.
  • Pasākums, kas spēj uzņemt no 1000 līdz 2000 apmekletājus. Latvijā tiks radīts unikāls pasākums ar netradicionālu formātu, kas iezīmē lauku reģiona potenciālu kultūras jomā un iedvesmo vietējos iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties savas kultūras vides veidošanā.