Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Rotaļspēle
Projekta kopējās izmaksas:
2040.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1250.00 EUR
Līdzfinansējums:
790.00 EUR

Kopsavilkums

Portāls RotaļSpēle.lv nodarbojas ar latviešu sadzīves un tradicionālo horeogrāfiju norišu popularizēšanu visa vecuma cilvēkiem, īpaši bērniem un jauniešiem. Tiek apkopotas un popularizētas spēles, rotaļas, skaitāmpantiņi, īpaši izceļot to piederību katram kulturvēsturiskajam novadam, šajā projektā uzsvaru liekot Vidzemei. 

Mūsdienu digitalizācijas un viedierīču laikā šis projekts dos ieskatu mūsu garamantu nemateriālajos resursos, lai atrastu zināmus, bet piemirstus, vai jaunus horeogrāfiskos folkloras elementus - rotaļas un spēles. Tās piemērotas dažādiem vecumposmiem, veicinās veselību, aizrautību un radošumu, kā arī uzlabos sava ķermeņa kustību pārvaldīšanas iemaņas un  sadarbošanās pārī vai grupā. Skolā, koros, arī radio skan tautasdziesmas un lielai daļai to ir arī atbilstošas rotaļas. Projekts  mudinās izzināt un popularizēt vietējo rotaļu un spēļu klāstu. Rosinās aizsākt vai turpināt sarunas ģimenē par vecāku un vecvecāku bērnībā spēlētām spēlēm, tās pielietot ikdienā un svētkos. Papildus projekta veidotāji vēlas popularizēt Vidzemes skaistās ainavas. 

Projektā paredzēts nofilmēt 8 Vidzemes teritorijā pierakstītas rotaļas un spēles, skaitāmpantiņus, kurus izpildīs Latvijas Universitātes (LU) deju folkloras kopa “Dandari”. Pēc tam tās tiks popularizētas “Dandaru” sociālajos tīklos un pastāvīgi bez maksas būs pieejas mājaslapā https://rotalspele.lv/. Rezultātā tiks iegūti pirmie Vidzemes pusē pierakstīto tradicionālo rotaļu un spēļu video. Šis būs kā palīglīdzeklis dažādiem bērnu, jauniešu, iespējams arī pieaugušo pasākumiem (ledus laušana, komandu veidošana), nodarbībām.

Piemērs : https://www.youtube.com/watch?v=LCayZHX8JGk

 

Mērķi

Projekta mērķis ir iefilmēt 8 Vidzemes rotaļu, spēļu, skaitāmpantiņu video. Publicēt tos sociālajos medijos un uzrunāt jaunāko paaudzi piedalīties ar dažādām interesantām sociālajām aktivitātēm vienam ar otru. Palīdzēt vecākiem izdomāt aktīvas un praktiskas latviešu spēles un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Uzdevumi: Iziet spēļu un rotaļu plānu, tās izspēlēt. Veikt spēļu un rotaļu filmēšanu. Veikt failu pēcapstrādi. Veikt publicitātes pasākumus sociālajos tīklos. Publicēt to Rotalspele.lv

Kā redzams mājaslapā rotalspele.lv visi video ir sašķiroti pa kultūrvēsturiskajiem novadiem sniedzot plašāku ieskatu katra novada tradicionālajās norisēs

Uzdevumi

Šobrīd rotaļas un spēles, skaitāmpantiņi ir piemirsts brīvā laika pavadīšanas elements, bet to pieraksti ir saglabājušies un folkloras grupa “Dandari” vēlas dalīties ar savām zināšanām, tās iedzīvināt ikdienā.

Rotaļas un spēles ir lielisks instruments, lai neformālā gaisotnē apgūtu jaunas iemaņas - kustību koordināciju, ķermeņa pārvaldīšanu individuāli un pārī, komunikāciju grupā, saliedētību, pacietību, radošumu. Svarīgi arī veicināt lokālo piederību, izzināt sava reģiona, pagasta rotaļas un spēles. Šāda veida aktivitātes atdzīvinās horeogrāfiskās folkloras tradīciju pielietošanu kopumā, kā arī iespējams veidos jaunas tradīcijas dažādos ģimenes, skolas svētkos, Jāņos, Lieldienās, Ziemassvētkos.

Tradicionālās kultūras lietošana ikdienā ir katra latvieša indentitātes pamatbūtība. Dažiem tā izpaužas caur dalību kā dalībniekam vai skatītājam Dziesmu un deju svētkos, dažiem tā ir dalība kādā folkloras kopā, bet ikvienam tā ir tradicionālo svētku svinēšana – Lieldienas, Jāņi, Ziemassvētki.

Tomēr tradicionālā kultūra neizpaužas tikai caur tautas dziesmām, caur tautastērpu, caur tautas deju. Tās ir lietas, ko mēs darām no paaudzes paaudzē un darām ar prieku, nepiespiestā kārtā. Viens šāds elements ir latviešu rotaļas un spēles.

Projektā paredzēts izveidot 8 video ar tradicionālajām rotaļām un spēlēm no Vidzemes puses un popularizēt tās visai Latvijai.

Biedrība savā darbībā ir smēlusies iedvesmu no dažādiem internetā pieejamiem bērniem paredzētiem materiāliem, kas, spriežot pēc to kopējo skatījuma skaita, ir ļoti pieprasīti un vajadzīgi jaunākajām paaudzēm, ļaujot atiet no tehnoloģijām un iesaistīties sociālās aktivitātēs vienam ar otru. Ikviens video uzrunās jauno paaudzi, dodod idejas un iedvesmu dažādām aktivitātēm gan ārā, gan mājas apstākļos.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Latviešu kulturtelpā dzīvojošie bērni. Rotaļu un spēļu video ir paredzēts bērniem un viņu motivācijai uz dažāda veida brīvā laika pavadīšanu.

Bernudārzu audzinātāji- iegūtais materiāls par Kurzemes rotaļām un spēlēm būs ieguvums arī skolotājiem smeļoties iedvesmu savās nodarbībās.


Paredzamie projekta rezultāti

Projekts tiek realizēts ilgtermiņā paredzot, ka video būs publiski pieejami nākošo desmitgadi. Projekta pamadoma ir veidot daudzu gadu garumā dažādus video par katra kulturvēsturiskā novada rotaļām, spēlēm un skaitāmpantiņiem. Tādejādi radot vietu kur vecāki kopā ar bērniem var rast dažādas aktivitātes brīvā laika pavadīšanai.