Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "MALA"
Projekta kopējās izmaksas:
16865.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6800.00 EUR
Līdzfinansējums:
10065.00 EUR

Kopsavilkums

Cēsis MOOOVE ir starptautisks laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls, kura mērķis ir attīstīt laikmetīgā cirka kultūru Latvijā un, izmantojot universālo cirka mākslas valodu, veicināt kopības un piederības sajūtu. Paplašinot cirka mākslas robežas līdz “kustības mākslai”, šī gada festivāla programma tiek fokusēta uz iekļaušanas veicināšanu, radot iespēju savest kopā pēc iespējas vairāk dažāda vecuma un interešu apmeklētājus, īpaši izceļot tā saucamās “neredzamās” kopienas.

Cēsis MOOOVE festivāls notiks jau sesto reizi, piesaistot arvien jaunus māksliniekus un sadarbības partnerus, veicinot pilsētas atpazīstamību, ļaujot pilsētas ielām un skvēriem atdzimt par košu skatuvi. Šī gada pasākumu programmā plānota ietilpīgāka, iekļaujot darbnīcas senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem audzēkņiem (CAIN), zīdaiņiem un bērniem, kā arī piedāvājot daudzveidīgus laikmetīgā cirka un ielu mākslas notikumus dienas un vakara programmā, piesaistot 9 profesionālas apvienības no Latvijas, Lietuvas, Argentīnas, Beļģijas un Itālijas. Festivāla norise šogad plānota 10. augustā ar bezmaksas pasākumiem Maija parkā, MALAS telpās un pagalmā. Ņemot vērā vietas specifiku, plānots, ka darbnīcas CAIN notiks atsevišķi kādā citā augusta dienā, un datums vēl tiks precizēts.

Cēsis MOOOVE un Re Rīga ir vienīgie laikmetīgā cirka festivāli Latvijā, no kuriem MOOOVE ir vienīgais pilnībā bezmaksas festivāls, kurā tiek piedāvāta dzīvespriecīga un mākslas notikumiem piepildīta programma dažāda vecuma skatītājiem. Laikmetīgā cirka festivāla attīstīšana un pastāvēšana reģionā ir īpaša Cēsu pilsētas un kultūras daudzveidības vizītkarte.

Mērķi

Viens no laikmetīgās mākslas mērķiem ir urdīt, uzdot jautājumus un veicināt pārdomas par dažādiem procesiem un aktualitātēm. Māksla tiek izmantots kā medijs, caur kuru uzrunāt un aizraut, lai reflektētu par daudzām aktuālām tēmām – sociālo iekļaušanu, labbūtību, klimata pārmaiņām, dzimumlīdztiesību. Izmantojot cirka elementus, smieklus, komismu, kontrastu, mākslinieki runā par neglīto, jūtīgo, sasāpējušo un skaisto, priecīgo. Kopīga smiešanās ir veselīga prakse, ko mūsdienās pielieto tikai reta mākslas disciplīna. Saasinoties dažādām krīzēm, mākslas formas, kas var vienlaikus radīt priekpilnu pieredzi un aicināt reflektēt par mūsdienu izaicinājumiem, ir svarīgākas nekā jebkad, un ir viens no MOOOVE stūrakmeņiem. Laikmetīgo mākslu padarot pieejamāku un izprotamāku, tiek veicinātas sarunas par dažādiem sabiedrībai svarīgiem jautājumiem - laikmetīgās mākslas vērtību Latvijas kultūrtelpā un nepieciešamību to stiprināt reģionos.

MOOOVE festivāls ir bez maksas un tajā nepastāv valodas barjeras, padarot to pieejamu dažāda vecuma un interešu apmeklētājiem. Svarīga festivāla mērķauditorija ir bērni. Dažādu kultūras pasākumu apmeklēšana ir ļoti svarīga emocionālās inteliģences attīstībā – bērns iemācās empātiju pret pasauli, veicina bērnu iztēli, mudina būt ziņkārīgiem, vienlaikus attīstās jaunu kultūras pasākumu auditoriju.

MOOVE lielākās pievienotās vērtības ir: pieejamība (pasākumi ir bez maksas un tajā nepastāv valodas barjeras), atvērtība dažādu vecuma un interešu grupām, sabiedrības iesaiste – ielu māksla kā dinamiska sinerģija starp izpildītāju un skatītāju, publiskās telpas aktualizācija.

Mērķi:

 1. stiprināt un popularizēt laikmetīgo cirku un profesionālus ielu mākslas pasākumus Latvijā;
 2. iepazīstināt apmeklētājus ar laikmetīgo cirku, tā daudzveidīgajām izpausmes iespējām un  ietekmi;
 3. pozicionēt Cēsis kā laikmetīgu kultūras norišu veidojošu un atbalstošu pilsētu nacionāli un starptautiski;
 4. turpināt MALAS kā profesionāla un aktīva kultūras notikumu nodrošinātāja attīstību;
 5. MOOOVE festivāla attīstība, jaunu iespēju meklējumi;
 6. izcelt un atbalstīt Cēsu kopienas;
 7. ar mākslu kā mediju uzlabot cilvēku labsajūtu, veicināt kopības un piederības sajūtu, sociālo mijiedarbību, piedāvājot saturīgu un kvalitatīvu kopā pavadīšanas laiku.

Uzdevumi

Uzdevumi:

 1. realizēt MOOVE festivālu pilsētas publiskajā telpā un Mākslas telpā MALA;
 2. radīt daudzveidīgu un kvalitatīvu laikmetīgā cirka programmu ar māksliniekiem no Latvijas un starptautiski;
 3. publiskās telpas izmantošana, parādot tās daudzveidīgās izmantošanas iespējas;
 4. jaunu sadarbības partneru uzrunāšana;
 5. Cēsu kopienu uzrunāšana iesaiste festivālā;
 6. izstrādāt un vadīt festivāla komunikācijas un reklāmas kampaņu;
 7. nodrošināt festivāla tehnisko norisi;
 8. radīt platformu Latvijas un ārvalstu ielu mākslinieku sadarbības veicināšanai, tālākai attīstīšanai un tīklojuma paplašināšanai.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorijas īss raksturojums: tā kā festivāls ir brīvdabas, publiskā telpā, bezmaksas un brīvi pieejams visiem, tad mūzika, cirks, teātris, deja ir pasākumi ikvienam vecumam, tautībai, kultūrai, valodai, izglītībai un profesijai, tai skaitā: bērniem un jauniešiem, ģimenēm, tūristiem, Latvijas iedzīvotājiem, Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, Cēsu novada iedzīvotājiem, ārzemju viesiem, mākslas un kultūras interesentiem, radošo pārstāvniecību profesionāļiem, visa vecuma pilsētas iedzīvotājiem.

Paredzamie projekta rezultāti

 1. Festivālu Cēsīs apmeklēs 700 -1000 apmeklētāju;
 2. Uz Cēsīm atvesti vismaz 20 ārzemju un vietējie mākslinieki;
 3. Noorganizētas 4 darbnīcas un 7 laikmetīgā cirka notikumi dažādās vietās pilsētā;
 4. Paplašināts laikmetīgu kultūras norišu klāsts  un atbalstītas jaunas iniciatīvas, kas bagātinājušas kultūras piedāvājumu Cēsīs, veidojot pilsētu pievilcīgāku, dzīvīgāku un laikmetīgāku gan tās iedzīvotājiem, gan viesiem, vienlaikus veicinot pilsētas atpazīstamību nacionāli un starptautiski;
 5. Radīta platforma Latvijas un ārvalstu ielu mākslinieku sadarbības veicināšanai, tālākai attīstīšanai un tīklojuma paplašināšanai, kā arī veicināta sadarbību starp dažādiem sadarbības partneriem, kas aktīvi un pastāvīgi veido un attīsta kultūras un mākslas dzīvi vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī;
 6. Veicināta festivāla apmeklētāju un kultūras pasākumu organizētāju izpratne par laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivālu kā augstvērtīgu radošu pasākumu kopu un pilsētvidi (ielu, laukumu) kā norišu vietu profesionāliem kultūras pasākumiem;
 7. Ar mākslu kā mediju uzlabota cilvēku labsajūtu, veicināta kopības un piederības sajūta, piedāvājot saturīgu un kvalitatīvu kopā pavadīšanas laiku;
 8. MALA būs guvusi būtisku pieredzi un starptautiskus kontaktus turpmākai kultūras pasākumu organizēšanai.