Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Mākslinieku biedrība SIDEGUNDE
Projekta kopējās izmaksas:
10347.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5027.00 EUR
Līdzfinansējums:
5320.00 EUR

Kopsavilkums

Gandrīz 20 gados plenēros Mālpilī ir radīti darbi, kas ir nozīmīgi ne tikai Mālpils pagastam, un Siguldas novadam, bet būtiski visas Latvijas mākslas dzīves kontekstā, jo to autori – Vilis Ozols, Nikolajs Karagodins, Daina Dagnija, Biruta Baumane, Juris un Andrejs Ģērmaņi, Jānis Anmanis, Georgs Barkāns, Jāzeps Pīgoznis, Jānis Streičs ir atzīti ne tikai Latvijā, bet zināmi arī ārpus tās robežām.

19 gadu pieredze, kāda ir mākslinieku biedrībai Sidegunde sadarbībā ar Mālpils pagasta, bet tagad arī ar Siguldas novada  pašvaldību  plenēru organizēšanā un norisē ir nopietns pamats apkopojumam par plenēru vēsturi Mālpilī, kurā būtu atrodams koncentrēts vizuālais un tekstuāli informatīvais materiāls gan par plenēru dalībniekiem un viņu darbiem, gan plenēru atšķirīgajiem uzstādījumiem tā iezīmējot Mālpili kā nozīmīgu vietu Latvijas mākslas kartē.

Ar KKF un Siguldas novada pašvaldības finansiālu atbalstu ir apzināti, apkopoti, klasificēti un dokumentēti laikā no 2003.-2022. gadam Mālpilī realizēto mākslinieku plenēru foto materiāli un dalībnieku atziņas, kuras varēs izmantot kataloga MĀLPILS PLENĒRI – REFLEKSIJAS UN ATSPULGI sastādīšanā. Tas būs gan apturēts laika nogrieznis, kas nofiksēts drukātā gala produktā, gan vizuālais mācību materiāls mākslas skolām tādā mācību priekšmetā kā Plenērs, gan lielisks papildinājums Latvijas novadu bibliotēku mākslas grāmatu krājumam. 

Mērķi

Izdot apkopojošu materiālu – katalogu “Mālpils plenēri – refleksijas un atspulgi” par Mālpilī notikušajiem 19 plenēriem, tā dodot iespēju iepazīties ar 121 mākslinieka devumu gan Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanā un attīstībā, gan Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, gan Mālpils pagasta savdabīgās ainavas atainojumā un Skulmju dzimtas mākslas vērtību popularizēšanā.

Uzdevumi

  • Apzināt, apkopot, klasificēt un dokumentēt dalībnieku dzīvvesstāstus un foto arhīvu, kataloga “Mālpils plenēri – refleksijas un atspulgi” izdevumam (atbalsts Siguldas novada pašvaldība).
  • Dot iespēju Mālpils sabiedrībai iepazīties ar Latvijā ievērojamu vizuālās mākslas meistaru daiļradi un mākslas tapšanas procesiem.
  • Uzņemties atbildību par sabiedrības gaumes un estētisko vērtību veidošanu.
  • Iepazīstināt interesentus ar novada dabu un kultūru, akcentējot vietējās kultūrvēsturiskās vērtības un Mālpili kā Vidzemes dabas ainavas savdabīgu sastāvdaļu un iedvesmu ainavu glezniecībai.
  • Izveidot katalogu arī kā mācību materiālu Latvijas māķslas skolām mācību priekšmetā Plenērs.

Organizēt kataloga MĀLPILS PLENĒRI – REFLEKSIJAS UN ATSPULGI, reklāmas kampaņu un atvēršanas pasākumu.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Kataloga īpašnieki, kataloga atvēršanas pasākuma dalībnieki, skatītāji, plenēru dalībnieki, Mālpils Mūzikas un mākslas skolas un Siguldas novada mākslas skolu pedagogi. audzēkņi, un viņu vecāki.

Paredzamie projekta rezultāti

Katalogs  MĀLPILS PLENĒRI – REFLEKSIJAS UN ATSPULGI būs būtisks pienesums drukātajam Mālpils kultūrvēturiskajam mantojumam. 

Katalogā tiks apkopots foto arhīvs par 19 gadu laikā notikušajiem plenēriem un simpozijiem (fotogrāfijās 121 mākslinieka portreti, vairāk kā 100 darbu fotogrāfijas, vairāk kā 100 sadzīves situāciju fiksācijas).