Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
VIVAT
Projekta kopējās izmaksas:
6000.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5000.00 EUR
Līdzfinansējums:
1000.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts paredz Elvitas Rukas vectēva Voldemāra Ruka atstāto memuāru izpēti un literāra romāna manuskripta radīšanu. 1987-1989.gadā rakstītie memuāri (192.lpp.) precīzi, poētiski, dokumentāli, dramaturģiski, vitāli u.t.t. vēsta par Ruku dzimtu (10.paaudze Piebalgā), par Jaunpiebalgas apkārtnes dzimtām, mājām, sadzīves tradīcijām, amatu aprakstiem, likteņgaitām, personālijām, vietvārdiem sākot ar 19.gs.sākumu (pēc senču stāstītā) un par 20.gs.likteņgriežiem, ko "Ruku Valdis"  piedzīvojis pats. Šis materiāls mazmeitas rokās nonācis tikai 2023.gada nogalē, kļūstot par iemeslu svarīgam pagodinājumam - Elvita Ruka tikai uzaicināta pasniegt apliecinājumu, ka "Piebalgas unikālā kultūrtelpa" ir iekļauta Latvijas nemateriālā mantojuma sarakstā. Nolasītā eseja apliecināja, cik pieprasīts būs turpinājums - gam literārs romāns, gan lokālā nemateriālā mantojuma aspektu apkopojums.

Mērķi

Memuāri ir unikāls kultūrvēsturiskas izziņas avots, kas apliecina arī piebaldzēnu literāro gēnu. Tiem ir 1) novadpetnieciska nozīme 2) literāra vērtība 3) radošas interpretāciajs iespēja. Tie varētu būt jaunie "Mērnieku laiki" - tik dzīvas, dramatiskas, detalizētas, kaislību un humora pilnas ir attēlotās 20.gs. dzīves epizodes, iekļaujot arī vēsturiskās un personiskās drāmas. Memuāru izpete novadpetniecības kontekstā sniegs jaunas ziņas Jaunpiebalgas muzejam (etnogrāfija, vietvārdi, amatu apraksti u.c.), bet kā literārs darbs daudzinās novadu un tā cilvēkus. 

Uzdevumi

Projekta uzdevums ir no memuāriem izdalīt novadpētnieciskās vērtības, salīdzinot ar citiem avotiem un atrašanos dabā. Šajā sadaļā nepieciešama sadarbība ar citām novada dzimtām un papildus arhīvu izpēte. Šī procesa rezultāts būs pētījums, kas nodots Jaunpiebalgas muzejam un publikācija.

Literārā darba radīšanai ir nepieciešams laiks, talants un iespēja netraucēti veltīt savu uzmanību tikai šim darbam - vēsturiskam romānam. Tā iecerētais nosaukums - "Dzīves izmīlētie". Ši darba rezultāts būs romāna manuskripts.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Lokālā mērķauditorija ir Jaunpiebalgas pagasta ļaudis un organizācijas (muzejs, bibliotēka, kultūras nams u.c.) - izpētītie novadpetniecības materiāli tiks nodoti viņu rīcībā.

Romānam pēc izdošanas paredzama visas Latvijas auditorija ar īpašu Vidzemes un Piebalgas unikālās kultūrtelpas daudzināšanu.

Paredzamie projekta rezultāti

Novadpētniecības aspekts - ieguvēji būs novada iedzīvotāji (500) un viesi (500), kam turpmāk būs pētnieciski pamatots un interesants izejmateriāls muzeoloģikai darbībai. 

Romāna manuskripts vispirms būs pieejams izdevējam un novada atbildīgajām kultūras organizācijām, pēc tam (atkarībā no tirāžas) - 2000 - 5000 iedzīvotājiem visā Latvijā.