Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
LELB Madlienas ev. lut. draudzes priekšniece
Projekta kopējās izmaksas:
8000.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8000.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Madlienas baznīca ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis. Baznīca ir iecienītākais tūristu apskates objekts Madlienā un tā iekļauta apmeklētakajā Ogres rajona tūrisma maršruta "No kristietības pirmsākumiem līdz sociālismam" un Ogres novada tūristu apskates objektu datu bāzē. Arī Rīgas tūrisma maršrutos iekļauta Madlienas baznīca. 

Katru gadu Madlienā ierodas tūristi, gan no Latvijas, gan ārzemēm. 

Madlienas pagasta teritorija ir bagāta ar dabas aizsardzības un kultūrvēsturiskas nozīmes objektiem. Ar Madlienas vārdu saistās daudzu ievērojamu cilvēku dzīves (gleznotājs K. Hūns, komponists K. Kažociņš, grafiķis J. Liepiņš, gleznotājs E. Brencēns u.c.) Senākais arhitektūras piemineklis Madlienā ir baznīca, viena no pirmajām mūra baznīcām Latvijā, celta 13. gadsimtā. 

Ar dievnamu saistās vairāki tūristu piesaistei interesanti notikumi - kanceli, altāra iežogojumu, gleznu rāmi klasicisma stilā un altāri  būvējis mākslinieka tēvs skolotājs Frīdrihs  Hūns, gatavojis arī ērģeles. Dievnamā iesvētīts latviešu apgaismotājs G. Merķelis un dzejniece  Aspazija uzrakstījusi lugu "Madlienas baznīcas torņa cēlējs". 

Skolotāja dēls, Kārlis Hūns bija gleznotājs, viens no vēsturiskā žanra aizsācējiem Latvijas glezniecībā, kā arī viens no nozīmīgākajiem 19. gadsimta vācbaltiešu māksliniekiem. Apglabāts Madlienā.

Par godu mākslinieka 190. gadei, Madlienas baznīcā izvietota pastāvīga gleznu reprodukciju izstāde.  

Baznīcā labāk tiks saglabātas mākslas vērtības un tūristiem tiks nodrošināti kvalitatīvāki apstākļi mākslas un kultūras objektu apskates laikā. 

Mērķi

Sekmēt kvalitatīvāku kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai.

Šo projektu nepieciešams īstenot, lai nodrošinātu kvalitatīvāku mākslas un kultūras pieejamību. 

Uzdevumi

Nosiltināt baznīcas bēniņus 252 kvadrātmetru platībā, ieklājot Eko vati 330 mm biezumā.

Tādējādi tiks uzturēta siltāka baznīcas zāle, labāk saglabāsies baznīcas telpās izvietotie mākslas darbi un apmeklētājiem būs siltāk. 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Ieklājot siltumizolācijas materiālu, ieguvēji būs tā sabiedrības daļa, kas apmeklēs kultūrvēsturiskās vērtības baznīcā un labāk saglabāsies paši mākslas piederumi un pati ēka.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāti ilgtermiņā uzlabos vidi. 

Baznīcas zālē būs siltāks. 

Mākslas piederumi mazāk pakļauti bojā ejai. 

Tūristiem, kas apmeklē kultūrvēsturisko objektu un tajā izvietotos mākslas darbus, būs patīkamāk.