Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Sia LaVoCaLe Music Management
Projekta kopējās izmaksas:
19050.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5000.00 EUR
Līdzfinansējums:
14050.00 EUR

Kopsavilkums

Latvian Voices a cappella festivāls un meistarklases ir ikgadējs projekts, kas pulcē vokālās mūzikas, un tieši a cappella žanra interesentus gan no Latvijas, gan ārzemēm. Meistarklašu dalībnieki ir gan amatieri, gan mūzikas profesionāļi, kas pārstāv dažādus mūzikas novirzienus. Trīs dienu lekcijās un radošajās darbnīcās tiks apgūtas vairākas ar a cappella dziedāšanu saistītas tēmas, gan Latvian Voices dziedātāju, gan vieslektoru vadībā. Katras festivāla dienas noslēgumā norisināsies a cappella mūzikas koncerts, kas paredzēts ne tikai meistarklašu dalībniekiem, bet arī Valmieras novada iedzīvotājiem un viesiem. 

Šī gada a cappella festivāla un meistarklašu tēma ir "akustiski, bez skaņu pastiprinošām iekārtām". Liels uzsvars tiks likts uz cilvēka balss un telpas akustikas mijiedarbību. Aktualizēsim tradicionālo dziedāšanu, pievēršot īpašu uzmanību Valmieras novadā ievākto tautasdziesmu klāstam. 

Pirmo reizi festivāla vēsturē akcentēsim a cappella mūziku bērnu auditorijai, programmā iekļaujot Valsts Akadēmiskā kora LATVIJA uzvedumu, a cappella operu,  "EJ NU EJ". 

Latvian Voices a cappella festivāls un meistarklases ir vienīgais šī žanra pasākums Vidzemes reģionā, kuru apmeklē interesenti gan no visiem Latvijas novadiem, gan arī ārzemēm.

 

 

 

Mērķi

Latvian Voices a cappella festivāls un meistarklases ir ilgtermiņa projekts Latvijas mūzikas attīstībā, kas tiek realizēts jau no 2017.gada un iekļauj sevī vairākus mērķus: 

1) Attīstīt un popularizēt a cappella mūzikas žanru Latvijā

Latvijā ir unikāla kora dziedāšanas tradīcija, bet mūsdienu a cappella kā žanrs, kādu to saprot gan Rietumeiropā, gan ASV, ir vēl neatklāts muzikālo iespēju lauks. Iepriekšējo gadu pieredze, rīkojot festivālu un meistarklases, rāda dalībnieku pieaugumu gan apmeklējot radošās darbnīcas, gan koncertus. Lai veicinātu straujāku žanra popularitāti Latvijā, katru gadu festivāla tēma ir veltīta konkrētam žanra stilistikas atzaram, piemēram, 2023.gada tematika bija vīrieša balss, šogad tā būs akustiski, bez skaņu pastiprinošām iekārtām, savukārt 2025.gada tēma būs džezs.  Tas ļauj aptver ar vien plašāku klausītāju loku, tādā veidā gan popularizējot žanru, gan parādot tā daudzpusību. 

2) Piedāvāt augstvērtīgu muzikālo pieredzi festivāla un meistarklašu mērķauditorijai

Grupas Latvian Voices 15 gadu pieredze un iegūtie kontakti vairāk kā 30 pasaules valstīs meistarklasēs, konkursos un koncerttūrēs, ļauj projektam piesaistīt pasaulē labākos žanra speciālistus. To rāda arī līdzšinējā festivāla un meistarklašu vēsture. Balstoties uz šī gada tematiku, festivālā viesosies tradicionālās dziedāšanas profesionāļi Zane Šmite, kā arī grupa "Saucējas". 

3) Radīt platformu visa veida a cappella jaunradei

Katru gadu festivālā norisinās a cappella aranžēšanas un kompozīcijas darbnīcas, kā arī ikgadu festivāla noslēgumā visi dalībnieki izpilda šim notikumam īpaši radītu jaundarbu. Īpaša vieta festivālā ir atvēlēta arī jaunajām a cappella grupām no Latvijas, tādā veidā dodot iespēju gan iegūt jaunus kontaktus, pieredzi un publicitāti. Šogad festivāla jauno grupu koncertā uzstāsies "Skonai" no Rēzeknes, akcentējot latgaliešu valodas nozīmību a cappella kontekstā.

4) Veidot Valmieru starptautiski atpazīstamu Eiropas a cappella festviālu kontekstā

Latvian Voices dalība lielākajos Eiropas a cappella festivālos ir rosinājusi grupu veidot un attīstīt šādu projektu arī Latvijā. Kopš 2018.gada, rīkojot festivālu un meistarklases Valmierā, redzam to kā vienu no atpazīstamākajām a cappella vietām Eiropā, līdzās tādām pilsētām kā Leipciga, Hanovere, Tampere un Orhūsa. 

Uzdevumi

Lai nodrošinātu veiksmīgu 2024. gada Latvian Voices a cappella festivāla norisi, vadīsimies pēc sekojoša rīcības plāna: 

1. Festivāla organizēšanai nepieciešamo izdevumu apkopošana un programmas skices izstrāde, vietu apzināšana, finansējuma piesaiste, sadarbības piedāvājumi vietējiem uzņēmumiem. 

2. Meistarklašu izglītības programmas izveide. 

3. Meistarklašu izziņošana un publicitātes aktivitātes, mārketinga un PR izstrāde. 

4. Meistarklašu dalībnieku pieteikšanās izsludināšana, atlase un apstiprināšana. 

5. Festivāla norises sagatavošana, plānojums un grafiks. PR aktivitātes radio, tv, sociālajos medijos un presē.

6. Festivāla norises īstenošana, meistarklases un koncerti.

7. Paveiktā analīze un izvērtējums, atskaišu nodošana, kā arī tiek uzsākts darbs pie 2025.gada plānošanas. 

 

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir vokālās mūzikas interesenti, koru un ansambļu dziedātāji, profesionāļi un amatieri, mūzikas skolotāji, diriģenti, un citu mūzikas novirzienu lietpratēji, jebkuras vecuma grupas cilvēki.
Auditoriju sasniegsim izmantojot rīkus:
- sociālie mediji
- Latvian Voices kontakti
- dziesmu svētku kopienas kontakti, sadarbībā ar Nemateriālo kultūras centru
- Latvijas vokālo ansambļu kopiena
- prese, tv un radio
- ielu reklāma

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāti:

- Pateicoties šī gada festivāla tematikai un koncertam bērniem, paplašināta auditorija un a cappella mūzikas popularitāte.

- Radīta dziļāka izpratne par a cappella mūziku, kā arī celts kvalitātes līmenis meistarklašu dalībniekiem

- Popularizēts Valmieras vārds gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī

- Aktualizēta un padziļināta izpratne par tautas mūziku a cappella kontekstā, īpašu uzsvaru liekot uz Valmieras novada tautasdziesmu vākumu veidojot festivāla kopdziesmu.

- Radīta plaforma savstarpējiem kontaktiem, gan festivāla meistarklašu dalībnieku starpā, gan festivāla lektoru un dalībnieku kontekstā.

- Realizēts jauno grupu koncerts, kas veicina to attīstību un popularitāti, kā arī iedvesmo citus a cappella māksliniekus, kas ir savā ceļa sākumā.

- Meistarklašu kompozīcijas un aranžēšanas darbnīcās veidoti primsākumi jaunu a cappella darbu izveidei. 

- Finansiāls pienesums Valmieras un novada vietējajiem uzņēmumiem.

- Vērsta uzmanība uz tradicionālo dziedāšanu, vairota izpratne par to gan koncertu klausītājiem, gan meistarklašu apmeklētājiem.