Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valkas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
11400.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6700.00 EUR
Līdzfinansējums:
4700.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts " Koka pārvērtības praktiskās lietās un skaņās Kārķu Meža dienās" tiks realizēts Kārķu Meža dienu ietvaros, tās notiks 20. reizi laukumā pie Kārķu Dabas koncertzāles un "Stimperu" šķūnī.

Aktivitātes – meistardarbnīcas, koka auto sacensības, kultūrprogramma.      

Mērķis - amatu prasmju saglabāšana, praktizēšana, popularizēšana, bērnu, jauniešu iesaiste radošos procesos, sabiedrības līdzdalība kultūrmantojuma saglabāšanā, jaunradē, kvalitatīvas kultūras norises veidošanā.

Uzdevums - koka kā materiāla daudzveidīgā pielietojuma iepazīšana, pārvēršot to skaņās, rotās un praktiskās lietās.

Plānotas 7 meistardarbnīcas: A. Maijera "Skaņu rīki", J.Grantiņa "Mucu izgatavošana", V. Kazāka "Koka auto izgatavošana", H.Stradiņa "Ēveļskaida un tukšums", A.Vidzickas "Dabas materiālu izmantošana rotās", Riharda Vidzicka  “Iepazīsti kokapstrādes rokas instrumentus”, Ē Pudnika “Koka izmantošana ēdienu gatavošanā un servēšanā”

Koka auto sacensības ir unikālas, vienīgās Latvijā, idejas autors -  Latvijas Amatniecības kameras ekspriekšsēdētājs V. Kazāks. Piedalīsies 40 koka auto,izgatavošanai var izmantot tikai dabas materiālus, tos izgatavo RTU Arhitektūras un  dizaina institūta studenti, Vidzemes skolu jaunieši, pieaugušie. Pasākumu vadīs  P. Timrots.

2 muzikālas aktivitātes – uzvedums Dabas koncertzāle “Koko un Riko diskotaka” rosinās, vērojot kokus, dzīvniekus, apgūt dejas soļus un Šķūņa koncerts – muzicēs kokamatniecības meistari H.Stradiņš ar dēliem un A. Maijers, parādot kā koks pārtop skaņās.

Mērķauditorija – visu paaudžu Latvijas un Dienvidigaunijas sabiedrība

Sadarbības partneri –  uzņēmēji, skolas, RTU u.c.

Kopējais projekta budžets 11400,00 no VKP prasītais 6700,00 EUR (58,77%) no visām izmaksām

Mērķi

Projekta pamatojums – projekts "Koka pārvērtības praktiskās lietās un skaņās Kārķu Meža dienās" tiks realizēts Kārķu Meža dienu ietvaros, kas notiks 2024. gada 25. maijā. Kārķu Meža dienām ir stipras un noturīgas tradīcijas – tās Kārķos notiks 20. reizi. Gadu gaitā pasākums kļuvis iecienīts ne tikai novadā, bet arī plašākā mērogā – katru gadu tajās piedalās vairāk nekā 500 cilvēku. Katru gadu pasākuma formāts ir līdzīgs (radošas darbnīcas, koka auto sacensības, kultūras programma, darbs, sportiskas u.c. aktivitātes), taču katru reizi ir arī jaunas, unikālas lietas. Katru gadu radošās darbnīcas ir vadījuši studenti, vietējie meistari. Šā projekta realizācija ir ļoti nepieciešama un nozīmīga Kārķu Meža dienu 20. jubilejas pasākuma kvalitātes nodrošināšanai, jo tā būs iespēja piesaistīt augstas profesionalitātes amatniekus meistardarbnīcu vadīšanai, kādi līdz šim nav bijuši. Pavisam plānotas 7 meistardarbnīcas, kas ikvienam pasākuma apmeklētājam ļaus iepazīt koka daudzveidīgo pielietojumu un senas amata prasmes – mucu, skaņu rīku, mūzikas instrumentu, koka auto, rotu, galda servēšanas piederumu u.c. lietu izgatavošanu.

Šā pasākuma ietvaros 11.reizi notiks koka auto sacensības. Koka auto sacensības Kārķos ir unikālas, vienīgās Latvijā. Lai izgatavotu koka auto, jābūt kokamatniecības prasmēm, jāiepazīst dažādu kokmateriālu īpašības, kas jāsavieno ar fizikas zinībām. Izgatavošanai var izmantot tikai dabas materiālus. Sacensību dalībnieku mērķis – kurš auto aizbrauks vistālāk un iegūs balvu – sponsoru dāvātu balvu - braucienu uz Briseli. Tas ir arī lielisks veids kā jauniešus ieinteresēt jaunrades procesos un kokamatniecības apguvē. Projekta ietvaros plānots, ka pasākumu vadīs un sacensības komentēs profesionāls pasākumu vadītājs Pauls Timrots.

Pasākuma muzikālās aktivitātes – šķūņa koncerts “Stimperos”, kurā muzicēs kokamatniecības meistari Harijs Stradiņš ar dēliem un Aleksandrs Maijers, būs skaists muzikāls baudījums, kā koks pārvēršas skaņās no pašgatavotiem instrumentiem, pievienojot vēl citas skaņas.

Realizējot šo projektu, tiks sasniegts projekta mērķis - amatu prasmju saglabāšana, praktizēšana, popularizēšana, bērnu, jauniešu iesaiste radošos procesos, visas sabiedrības līdzdalība kultūrmantojuma saglabāšanā, jaunradē, kvalitatīvas kultūras norises veidošanā.

Uzdevumi

  • Slēgt vienošanos un līgumus ar meistardarbnīcu vadītājiem, muzikālo aktivitāšu nodrošinātājiem un Kārķu Meža dienu pasākuma vadītāju.
  • Informēt sabiedrību un nodrošināt plašu publicitāti par iespēju apmeklēt un piedalīties kultūrmantojuma un jaunrades popularizējošā, iedvesmojošā pasākumā visām paaudzēm - Kārķu Meža dienas.
  • Sagatavot laukumu pie Kārķu Dabas koncertzāles un noorganizēt 6 kokamatniecības meistardarbnīcas:

                     Aleksandra Maijera “Skaņu rīku darbnīca”

                    Jāņa Grantiņa “Mucu izgatavošana”

                     Viļna Kazāka “Koka auto izgatavošana”

                     Harija Grantiņa “Ēveļskaida un tukšums”

                     Agneses Vidzickas “Dabas materiālu izmantošana rotās”

                     Riharada Vadzicka “Iepazīsti kokapstrādes rokas instrumentus”

  • Sagatavot visu nepieciešamo Kārķu Dabas koncertzāle muzikālam uzvedumam “Koko un Riko diskotaka”, ar iespēju ikvienam līdzi kustēties un darboties.
  • Publicēt Koka auto sacensību nolikumu, aicināt skolēnus, studentus, ikvienu interesentu gatavot Koka auto un piedalīties sacensībās.
  • Nomarķēt, sagatavot sacensību trasi un novadīt koka auto sacensības.
  • Sagatavot visu nepieciešamo Ērika Pudnika meistardarbnīcas “Koka izmantošana ēdienu gatavošanā un servēšanā” un kokamtniecības meistaru Harija Stradiņa ar dēliem un Aleksandra Maijera koncerta norisei “Stimperu” šķūnī, kur tiks parādīts, kā koks pārtop skaņās no pašu gatavotiem instrumentiem, pievienojot tiem vēl citu skaņu rīku un instrumentu skaņas.
  • Nodrošināt publicitāti par Kārķu Meža dienu norisi, veicot atsauces par VKF projekta mērķa programmas atbalstu pasākumam.
  •  Izvērtēt atsauksmes un pasākumu norisi, turpmākai pieredzei Meža dienu pasākumu organizēšanā.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Vietējā kopiena, Latvijas un Dienvidigaunijas iedzīvotāji, bērni un jaunieši, amatniecības un kultūrvēstures interesenti, izziņas tūrisma interesenti.

Paredzamie projekta rezultāti

Projektā būs iesaistījušies vairāk kā 500 dažādu paaudžu apmeklētāji no vietējās kopienas, visas Latvijas un Dienvidigaunijas, 7 meistardarbnīcu vadītāji, 10 mākslinieciskie un tehniskie darbinieki, 15 brīvprātīgie jaunieši.

7 meistardarbnīcas - "Skaņu rīki", "Mucu izgatavošana", "Koka auto izgatavošana",  "Ēveļskaida un tukšums", "Dabas materiālu izmantošana rotās", "Iepazīsti kokapstrādes rokas instrumentus", Ē.Pudnieks "Koka izmantošan ēdiena gatavošanā un servēšanā"

1 koka auto sacensības, kurās piedalās vairāk kā 40 koka auto

1 muzikāla aktivitāte - muzikāla izrāde - DISKOTAKA  bērniem, ģimenēm un ikvienam interesentam, kas vēlas izkustēties

1 koka un skaņu meistaru Šķūņa koncerts

Ikviens pasākuma apmeklētājs (vairāk kā 500 cilvēku) iegūs jaunu pieredzi, zināšanas, un iedvesmu. 

Projekta ilgspēju nodrošinās tas, ka meistardarbnīcās gūto zināšanu pārnese uz cilvēkiem, kas vēlas ko uzzināt un apgūt ko jaunu dzīvos tālāk un nostiprinās amatniecības prasmes sabiedrībā. Kārķu Meža dienām ir stipras tradīcijas, taču ar projekta palīdzību, padarot pasākumu kvalitatīvāku, iespēja to stiprināt un padarīt atpazīstamāku valsts mērogā. Šādi pasākumi un projekta realizācija ir ļoti nozīmīga arī jaunajai paaudzei, tas rosina un iedvesmo izvēlēties amatniecību kā profesionālu nodarbi un līdz ar to sabiedrībai nodrošina dažādu amatu kā kultūrvērtību saglabāšanu.