Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Siguldas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
4637.50 EUR
Finansējums no VKKF:
3677.50 EUR
Līdzfinansējums:
960.00 EUR

Kopsavilkums

Lai veicinātu literāro procesu Vidzemē, Siguldas novada pašvaldība un Siguldas novada kultūras centrs “Devons” sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību, Vidzemes kultūras iestādēm, bibliotēkām un literātiem organizē pirmos “Vidzemes Prozas lasījumus”, kas notiks festivāla “Prozas lasījumi 2024” ietvaros. “Vidzemes Prozas lasījumi” norisināsies divos posmos. 1. posmā notiks “Vidzemes Prozas lasījumu” konkurss. Tajā piedalīties ar saviem iepriekš nepublicētiem prozas darbiem tiks aicināti visa vecuma Vidzemē dzīvojoši autori.  Žūrijā darbosies profesionāli Vidzemei piederīgi literāti, kuri izstrādās konkursa nolikumu, novadīs konsultatīvu vebināru par literāru prozas darbu kvalitātes kritērijiem, sniedzot padomus radošajā procesā un atbildes uz jautājumiem. Pēc konkursa termiņa beigām žūrija izvērtēs anonīmi iesniegtos autoru prozas darbus pēc to literārās kvalitātes, dodot iespēju 7 nominantiem ar lasījumiem piedalīties “Vidzemes Prozas lasījumu” noslēguma pasākumā, kurā tiks noskaidroti 2 laureāti, kuri pārstāvēs Vidzemi festivālā “Prozas lasījumi 2024”. 2. posmā kultūras centrs “Siguldas Devons” organizēs nominantu lasījumu un laureātu apbalvošanas pasākumu ar svētku programmu. Projekts “Vidzemes Prozas lasījumi” atbilst projektu konkursa “Vidzemes kultūras programma 2024” mērķiem: ar Vidzemi saistīta jaunrade; sabiedrības līdzdalība kultūras procesā u.c. Lūdzam atbalstīt projektu un piešķirt finansējumu festivāla “Vidzemes Prozas lasījumi” 1. posma realizēšanai.

Mērķi

Sigulda ir uzsākusi virzību ceļā uz mērķi kļūt par literatūras pilsētu un jau trešo gadu piedāvā pārdomātus un kvalitatīvus literatūras pasākumus bērniem, skolēniem un pieaugušajiem visā novadā, realizējot lasītveicināšanas programmu, uzņemot literātus radošajās rezidencēs, kļūstot par pieturpunktu starptautiskiem ar literatūru saistītiem projektiem. Tāpēc ir likumsakarīgi, ka tieši Sigulda ir uzņēmusies iniciatīvu aizsākt “Vidzemes Prozas lasījumu" tradīciju, lai celtu augstvērtīgas literatūras prestižu un veicinātu literāru tekstu jaunradi Vidzemē. Reģionālo Prozas lasījumu pozitīvā ietekme uz literāro procesu ir redzama gan Kurzemē, kur konkurss un lasījumi norisinās jau 10 gadus, gan Latgalē, kur šī tradīcija tika aizsākta pirms 3 gadiem. Vidzemes prozisti līdz šim ir dzīvojuši galvaspilsētas ēnā, īpaši neuzsverot savu piederību Vidzemes kultūrtelpai. 18. un 19. gadsimtā, pateicoties aktīvai hernhūtiešu darbībai, Vidzemē bija visizglītotākā sabiedrība, kur 2/3 iedzīvotāju, bet vietām pat sasniedzot 90%, prata lasīt un rakstīt, tas veicināja jaunradi un tieši Vidzemē brāļi Kaudzītes uzrakstīja pirmo latviešu romānu. Šobrīd starp izkaisītām kultūras oāzēm, kas nodrošina augstvērtīgas literatūras pieejamību un organizē tikšanās ar profesionāliem autoriem, diemžēl stiepjas plašas teritorijas, kur vietējās kopienās literāro gaumi diktē hiperaktīvi grafomāni, kuri vairās savā vidē iekļaut un dot iespēju pasākumos uzstāties atzītiem un godalgotiem rakstniekiem un laikmetīgāk domājošiem jauniem talantiem, kuriem atzīšanu nākas meklēt ārpus savas dzīvesvietas. “Vidzemes Prozas lasījumu” tradīcija tiek aizsākta ar mērķi atklāt jaunus talantus, iedrošināt viņus ar novērtējumu un dot impulsu radošai jaunradei, kā arī iesaistīt sabiedrību radošajā procesā, vairot izpratni par augstvērtīgu literatūru, veicināt lasītpatiku, no aizspriedumiem brīvu domāšanu un izglītošanos.

Uzdevumi

1) Tiks apzināti Vidzemē dzīvojošie prozu rakstošie autori, novērtēta viņu radīto tekstu kvalitāte, aktualitāte un radošais potenciāls jaunrades turpināšanai. 2) Autoriem tiks sniegts profesionāls atbalsts konkursa darbu rakstīšanas laikā, lai viņi varētu sasniegt labākus rezultātus. 3) Žūrijas locekļiem ir speciālas zināšanas un pieredze literāru darbu radīšanā un vērtēšanā. Konkursā iesniegtie prozas darbi tiks izvērtēti anonīmi pēc to literārās kvalitātes. Darba novērtējumam radošajā procesā ir liela un izšķiroša nozīme. 4) Konkursa nominanti tiks paziņoti divās kārtās – 1. kārtā publicējot garo nominantu sarakstu un izrādot atzinību perspektīvākajiem autoriem, tādējādi mudinot viņus turpināt strādāt un attīstīt talantu, bet 2. kārtā 7 nominantus virzot uz “Vidzemes prozas lasījumu” noslēguma pasākumu, lai no viņiem klātienē izraudzītos 2 laureātus, kuri pārstāvēs Vidzemi festivālā “Prozas lasījumi 2024” Rīgā. 5) "Vidzemes Prozas lasījumu" laureātu vārdus uzzinās visā Latvijā, tas viņiem pavērs iespējas uz publikācijām literārajos izdevumos un portālos, kas veicinās atpazīstamību un ātrāku radošo mērķu sasniegšanu. 6) “Vidzemes Prozas lasījumus” pavadošā reklāmas kampaņa, ko organizēs “Siguldas Devons”, pievērsīs uzmanību literatūrai un veicinās radošo rakstīšanu visā Vidzemes teritorijā, kā tas notiek citviet, kur tiek organizēti reģionālie prozas lasījumi. 6) Vēlme rakstīt veicinās vēlmi lasīt, savukārt lasoši vecāki savu interesi par literatūru nodos tālāk arī saviem bērniem. 7) Visa Latvija šobrīd strādā pie lasītveicināšanas programmām un meklē veidus kā ieinteresēt jaunāko paaudzi lasīšanā, lai viņi saglabātu, papildinātu un nestu tālāk mūsu kultūrvēsturisko mantojumu. “Vidzemes Prozas lasījumi” ir viens no nozīmīgiem soļiem, lai Latvija kļūtu lasošāka, zinošāka un radošāka.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Visu vecumu lasošie, rakstošie, literatūru mīlošie, par lasītveicināšanu domājošie Vidzemes un visas Latvijas iedzīvotāji un literātu saime, kuru papildinās jaunu talantu vārdi. Vidzeme tiks atzīmēta Latvijas literatūras kartē kā reģionālo prozas lasījumu norises vieta.

Paredzamie projekta rezultāti

Vidzemes Prozas lasījumi kļūs par ikgadēju notikumu, kas dos iespēju sevi parādīt talantiem no Vidzemes un kalpos jauniem autoriem par pakāpienu radošā ceļa uzsākšanai. Konkurss aptvers visu Vidzemes teritoriju, tajā varēs piedalīties visu vecumu prozu rakstošie autori. Noslēguma pasākums Siguldā ar nominantu lasījumiem būs pieejams bez maksas ikvienam interesentam. "Siguldas Devons" nodrošinās noslēguma pasākuma video ierakstu, kas tiks publicēts kultūras centra Youtube kanālā un to varēs noskatīties jebkurš sev ērtā laikā un jebkurā vietā, kur ir interneta pieslēgums. Pateicoties profesionālu literātu žūrijai, konkurss tiks realizēts augstā profesionālā līmenī, vairojot interesi par literatūru, veicinot lasītpatiku un radošo rakstīšanu. Vidzemes Prozas lasījumu laureāti pieteiks Vidzemes vārdu festivālā “Prozas lasījumi 2024”, kuram jau ir izveidusies sava auditorija un sekotāju loks.