Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība PIERĪGA
Projekta kopējās izmaksas:
5240.92 EUR
Finansējums no VKKF:
4040.92 EUR
Līdzfinansējums:
1200.00 EUR

Kopsavilkums

Jau otro gadu pēc kārtas, augusta beigās, norisināsies koktēlniecības simpozijs "Ķirmis" ar Latvijas Mākslas akadēmijas studējošo un absolvējušo tēlnieku dalību. Septiņas dienas brīvā dabā strādās tēlnieki un jebkurš interesents varēs sekot līdzi mākslinieku darbam. Simpozijs ir pasākums, kas kopā saved dažādu paaudžu māksliniekus un aktualizē Latvijas tēlniecības nozarē izzūdošu materiālu - koku. Simpozija ietvaros ir paredzēta ekskursija Suntažu jauniešiem, kas varēs apmeklēt simpozija norises vietu un redzēt kā notiek mākslas darbu radīšanas process. Jauniešiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus par skulptūru radīšanu un tēlnieku pieredzi. Ekskursijas ietvaros būs iespēja apdrukāt līdzi paņemtu kreklu sietspiedes tehnikā. Pēc koktēlniecības simpozija, pie Suntažu kultūras nama tiks izstādītas 8 mākslinieku skulptūras, ka būs apskatāmas 3 nedēļas. 

Simpozijs notiks privātā teritorijā Suntažu pagastā, "Dzīles" mājās, kur ir vieta mākslas procesiem un māja mākslinieku naktsmītnēm. 

Mērķi

Projekta mērķis ir veicināt kultūras un jaunrades procesu vidzemes reģiona mazpilsētā, radot iespēju parādīt iedzīvotājiem kā tēlnieki veido koka skulptūras. Dot iespēju studējošajiem un absolvējušajiem tēlniekiem radīt jaunus darbus un izveidot grupas izstādi, tādā veidā veicinot jauniešu iesaisti radošajos procesos Vidzeme vēsturiskajā zemē. Projekts dotu pienesumu kultūrai, nodrošinātu kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamību Vidzemes vēsturiskajā zemē un popularizētu tradicionālo un laikmetīgo tēlniecību. Projekta ietvaros dot iespēju Suntažu vidusskolas audzēkņiem redzēt kā notiek radošais process un uzdot interesējošos jautājumus māksliniekiem, stimulējot jaunrades procesus. Ilgtermiņa mērķis ir veidot ikgadēju pasākumu uz kuru tiktu aicināti tēlniecības profesijas pārstāvji radīt jaunus mākslas darbus. Caur simpozija iedibināšanu sekmēt iedzīvotāju lokālās identitātes un patriotisma stiprināšanu un līdzdalību vietējo kultūras procesu attīstībā, veicināt mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides veidošanu Vidzemes vēsturiskajās zemēs, veicināt saskaņu starp dažādām sabiedrības grupām un to konsolidēšanu, iezīmēt apkaimju īpatnības un identitāti, veicināt kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu. Tas piesaistītu tūristus mazpilsētai un radītu jauna kultūras pasākuma pienesumu reģionam. 

Uzdevumi

Lai sasniegtu projekta mērķi tiks aicināti Latvijas Mākslas akadēmijas studējošie un absolvējušie tēlnieki piedalīties simpozijā. Tiks aicināti Suntažu skolas mākslas nodarbību skolēni piedalīties meistarklasē sazinoties ar Suntažu skolas vizuālās mākslas skolotāju. Ar Suntažu kultūras namu jau ir veiktas pārrunas par zemes izmantošanu simpozija izstādei. Sociālo tīklu profilos (instagram un facebook) tiks izsludināts par simpozija norises laiku un vietu, kā arī par gaidāmo izstādes atklāšanu. Divas nedēļas pirms simpozija, sākot ar 12.08.2024,  tiks sagādāts viss nepieciešamais simpozija dalībnieku darbam - darba materiāli, darba instrumenti un viss, kas nepieciešams darba drošībai. Notiks darba vides iekārtošana, lai nodrošinātu vidi kvalitatīvai darbošanās. Pirms dalībnieku ierašanās tiks iekārtotas dalībnieku naktsmītnes. SIA Nerps sagādās kokmateriālus skulptūrām pirms dalībnieki ierodas. Afišas par simpozija norises laiku un vietu tiks izvietotas Suntažu centrā pie informācijas centra, Suntažu kultūras namā un tuvākajos ciemos. 

Simpozija ietvaros būs rīkota meistarklase, kuru vadīs Oto Holgers Ozoliņš. Par simpoziju tiks uzrakstīta preses relīze un izsūtīta medijiem. Simpozija ietvaros ik dienu tiks ievietots video vai bilde par darba norisi simpozijā. Uz izstādes atklāšanu būs aicināti visi atbalstītāji un interesenti caur facebook lapu ar pasākumu (event) izveidi, kas tiks arī publicēts instagram profilā un uz afišām, kas būs izliktas pilsētā. 

Pabeigtos mākslas darbus nogādās uz izstādes vietu pie Suntažu kultūras nama ar noīrētu piekabi. Mākslas darbu izstādi iekārtos mākslinieki. Pēc izstādes beigām darbi tiks novākti un vieta, kur tie atradās būs sakārtota. 
Atskaites nodošana. 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija
- Vidzemes reģiona iedzīvotāji
- Studenti
- Jaunieši
- Tūristi
- Mākslinieki

Mērķauditoriju plānots sasniegt ar preses relīzi internetā, reģionālajā presē, printētiem plakātiem un sociālajiem tīkliem. Simpozijs veicinās kultūras attīstību Vidzemes reģionā un papildinās to ar māksliniekiem pieredzi strādājot ar tradicionālu materiālu - koku, radot jaunus darbus.

Paredzamie projekta rezultāti

Rezultātā tiks izveidotas 8 skulptūras, kas tiks izstādītas Suntažu centrā pie kultūras nama. Vietējie iedzīvotāji, jaunieši tiks izglītoti par tēlniecības procesu un jaunrades procesu kopumā. Tūristi un pilsētas iedzīvotāji iegūs par vienu mākslas centru vairāk, kur iegriezties pasākuma laikā, darba dienas stundās. Gatavie darbi būs apskatāmi publiskā ekspozīcijā, kā arī simpozija sociālajos tīklos. Ilgtermiņā simpoziju plānots bagātināt, uzlabot un padarīt par ilggadīgu.