Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Mūzikas biedrība Imus
Projekta kopējās izmaksas:
9273.46 EUR
Finansējums no VKKF:
8073.46 EUR
Līdzfinansējums:
1200.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta ietvaros paredzēts izveidot  video apmācību cītarveidīgo instrumentu - dūru cītaras, hromatiskās cītaras un cītarkoles spēles apguvei  un ievietot to mūzikas biedrības Imus mājas lapā, kas arī tiktu izveidota projekta ietvaros. 

19.gadsimtā Vidzemē ļoti izplatīti bija dažādu cītaru veidi , kas pašlaik piedzīvo renesansi, un tiek izmantotas daudzās tautas mūzikas grupās. Cilvēki arī individuāli vēlas apgūt šo instrumentu spēli. Viens no lielākajiem ekspertiem šajā jomā ir Valters Reiznieks, kas pats būvē un restaurē šos instrumentus, spēlē tos un apmāca jaunos muzikantus. Projekts paredz mācību materiāla izveidi video formātā profesionālā kvalitātē, ar augstu attēla un skaņas kvalitāti. Video materiāls tiktu ievietots biedrības "Imus" mājas lapā datora un telefona versijās, kas arī tiktu izveidota projekta ietvaros. Apmācību video būtu pieejams arī "Youtube" kanālā.  Materiāls būtu izmantojams individuālai instrumenta spēles apguvei, kā arī iepazīstinot ar cītarveidīgajiem instrumentien dažādos pasākumos, kursos utt.

Videopamācība sastāvēs no 11 atsevišķiem video sižetiem, kas veltīti citārveidīgo instrumentu apguvei. 

Video sižeti, kurus iespējams skatīties atsevišķi, vai arī kā vienotu video materiālu: 1. Ievads. Latvijā spēlētie cītarveidīgie instrumenti 2. Akordu pieraksts.

3.-5.  Dūru cītara  - a) konstrukcija,  skaņojums b) spēles tehnikas c) vingrinājumi ar melodiju

6.- 8. Hromatiskā cītara a) konstrukcija,  skaņojums b) spēles tehnikas c) vingrinājumi ar melodiju

9.-11. Cītarkokle. a) konstrukcija,  skaņojums b) spēles tehnikas c) vingrinājumi ar melodiju

Mājas lapas struktūra:  Biedrības Imus darbība, Kontakti, Cītarveidīgo instrumentu spēles video apmācība

Noderīgi materiāli par cītarām   

 

Mērķi

Vidzemes identitāti veido arī mūzikas tradīcijas un tradicionālo instrumentu spēle. Instrumenti tiek spēlēti gan individuāli, gan ģimenes lokā, kapelās, dažādos pasākumo, konertos, grupās, arī kā pavadījums deju grupām, danču vakaros un citur. Tādejādi gan Vidzemē gan citviet Latvijā un ārzemēs notiek kultūras tradīciju pārmantošana.

Vidzemes savdabības saglabāšana un popularizēšana. Tautas instrumenti arvien ir vajadzīgi kultūras daudzveidības un savpatības uzturēšanā, tie atklāj jaunus muzikālās izteiksmes apvāršņus, iedvesmo dažādām mūzikas aktivitātēm un piepilda emocionālo vajadzību pēc savas kultūras saknēm. 

Lai saglabātos tautas mūzikas tradīcija, nepieciešams nodot tālāk amatniecības prasmes - gan instrumentu būves prasmes, gan muzikanta prasmes. Lai varētu individuāli, vai nelielās grupās apgūt instrumenta spēles prasmi, nepieciešams izveidot video materiālu - apmācības materiālu, kurš kalpo kā palīgs tautas mūzikas instrumentu spēles apguvei.

Mērķi:

Popularizēt  Vidzemes kultūrvēsturiskās vērtības, tautas mūzikas tradīciju un cītarveidīgo instrumentu spēli

Sniegt kvalitatīvu palīdzību - video apmācību tautas mūzikas instrumenta spēles apguvei

Informēt par iespējām satikt amatniekus - instrumentu būvētājus un tautas muzikantus

 

Uzdevumi

Izveidot darba grupu projekta realizācijai - kas ietver satura sagatavotājus, filmēšanas grupu, mājas lapas izveidotājus un projekta vadību.

Mācību materiāla plāna sastādīšana. informācijas apkopošana, ietverot muzikālā materiāla un vizuālā materiāla sagatavošanu

Video materiāla izveide - lai materiāls būtu augstā kvalitātē, filmēšanai jābūt profesionāli augstā kvalitātē - izmantojot vairākas kameras, gaismas, veicot kvalitatīvu skaņu ierakstu

Mājas lapas izveide un uzturēšana. Tā kā videomateriāls būs augstā kvalitātē un sastāvēs no 11 fragmentiem, tad mājas lapai ir jābūt tehniski piemērotai, ar piemērotu programmatūru, lai video varētu kvalitatīvi izmantot instrumentu spēles apguvei. Paredzēta mājas lapas uzturēšana piecus gadus - kas ietver mājas lapas, sistēmas un domēna uzturēšanu

Izveidotā materiāla popularizēšana presē, televīzijā un sociālajos tīklos

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Tautas mūzikas interesenti
Cilvēki, kas vēlas apgūt cītarveidīgo instrumentu spēli
Mūzikas skolu audzēkņi
Folkloras kustības dalībnieki

Paredzamie projekta rezultāti

Izveidota video apmācība profesionālā kvalitātē, ko iespējams gan uzglabāt internetā, gan dažādos datu nesējos

Video apmācība bez maksas būs pieejama jebkuram interesentam mājas lapā gan datora, gan viedtālruņa un Youtube versijās 

Izveido biedrības Imus mājas lapā

Veikta profesionāla cītārveidīgo instrumentu fotografēšana ar mērķi popularizēt šos instrumentus