Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Saulkrastu novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
2351.80 EUR
Finansējums no VKKF:
1646.80 EUR
Līdzfinansējums:
705.00 EUR

Kopsavilkums

Šis ir Latvijas valstij nozīmīgs laiks, kad mēģinām ierakstīt sevi plašākā laika un vēstures kontekstā. Un kino visai regulāri atgādina par lielajiem laika un vēstures mērogiem. Iespēja skatīties kultūrvēsturiskas nozīmes izglītojoša satura latviešu kino ir noderīga skatītājiem reģionos, kur nereti regulāri iepazīties ar kino aktualitātēm ir ierobežotāka nekā Rīgā. Lai stiprinātu latviešu tautas identitāti, piedāvāsim filmas skatīties brīvā dabā. Brīvdabas kino ir veids, kādā ne vien noskatīties daudzveidīgu Latvijas pagātnes attēlojumu filmās, bet arī satikt draugus, paziņas, uzaicināt ciemiņus un vienkārši atrasties citu cilvēku sabiedrībā, saturīgi pavadīt brīvo laiku skaistā vietā pie ezera.  Sadarbojoties ar kino filmu izplatītāju “Latvijas Kinematogrāfistu savienība”, piedāvāsim profesionālu pakalpojumu brīvdabas kino demonstrēšanā vasaras vakaros bez maksas. Nodrošināsim kvalitatīvas filmas un interesantas tikšanās ar filmēšanas komandas pārstāvjiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mērķi

Mūsu mērķis ir vasaras nogalē brīvā dabā rīkot četrus saturīgus filmu vakarus par latviešu un Latvijas vēsturi  pagātnes griezumā. Organizēt sarunas un diskusijas starp filmās iesaistītiem komandas pārstāvjiem un skatītājiem ar mērķi iesaistīt sarunās apmeklētājus par izrādītām filmām un cik tās aktuālas ir šodien. Iepriekšējā sezonā skatītāji izrādīja interesi un novērtēja pasākuma pievienoto vērtību - tikšanos un diskusijas ar filmēšanas komandas pārstāvjiem. Šajā sezonā būtiski ir piesaistīt jaunu auditoriju, kas būtu ieinteresēti iepazīt un novērtēt kino, kas atgādina laika un vēstures mērogu. Sabiedrības izglītošanas aspekts, kad sabiedrībā jaunā gaismā ir parādījusies kultūras vieta – jārāda, ka vietējais kultūras ražojums ir interesants, pieejams un noderīgs. Vēlme panākt atgriezenisko saikni ar auditoriju, lasot atsauksmes, ka piedzīvotais ir izrādījies aizraujošs, izglītojošs, interesants un vērtējams kā kvalitatīvs laika patēriņš, ir vislabākais, ko attiecīgā projekta realizēšanas process var sniegt. Ir nepieciešami šādi projekti, kas caur izklaides prizmu izglīto sabiedrību, jo tā kļūst tikai prasīgāka pret kultūras produktu kā tādu. Mūsu pievienotā vērtība atspoguļojas iespējā sniegt alternatīvu laika pavadīšanas veidu ikdienā pierastajam. Pastāv uzskats, ka laukos un ciematos ļaudis to vien dara kā no rītiem agri ceļas un vakarā slauc govis. Tā nebūt nav. Katrā no tuvējām pilsētām neatrodas kinoteātris, vai arī, dažādu apstākļu dēļ, iedzīvotājiem nav iespēja braukt un skatīties jaunākās vai populārākās latviešu filmas. Iespēja satikt kādu režisoru vai kino kritiķi arī lielpilsētās nav ikdienas iespējamība. Varbūt kādam no ciema iedzīvotājiem pie kura būs viesojies šis kino ar filmēšanā iesaistītiem cilvēkiem, piemēram, filmas režisoru, būs spilgtākais gada notikums, ko atcerēties.

Uzdevumi

Veicināt sabiedrības interesi par kino jomu un latviešu kino pārstāvju sasniegumiem tajā, kas sevī ietver profesionāļu kino. Projekta īstenošanas laikā plānots turpināt jau iesākto sadarbību ar Latvijas Kinematogrāfistu savienību. Organizēt un vadīt kino programmu. Sagatavot informatīvus materiālus par gaidāmajiem brīvdabas kino vakariem. Organizēt kino demonstrēšanas aprīkojumu brīvdabas kino četru filmu seansiem, to uzstādīt, apkalpot un piedalīties brīvdabas kino četru filmu seansos, nodrošināt  filmu demonstrēšanas licenžu un failu saņemšanu no tās likumīgajiem pārstāvjiem. Organizēt tikšanos ar filmu tapšanas radošo komandu pārstāvjiem. Organizēt ar filmām saistītās ievadsarunas. Rādīt kino filmas ar daudzpusīgu vēstījumu un augstu māksliniecisku kvalitāti. Iesaistīt sarunās apmeklētājus un veicināt diskusijas ar filmu veidotājiem par kino filmas tapšanas procesu un filmās redzētām tēmām.

Programma:

“Pabažu ezerkrasta brīvdabas kino vakari”

Pabažu ezerkrasta estrādē būs iespēja viesoties četros brīvdabas kino vakaros, kuros baudīt Latvijas kino meistardarbus, kā arī izzināt filmu tapšanas aizkulises, tiekoties ar filmu pārstāvjiem. Brīvdabas kino vakaros dalība ir bez maksas.

* Latvijas brīvības cīnītāju dienai veltīta vēsturiska dokumentālā filma:

9. augustā plkst. 21.30 "Podnieks par Podnieku. Laika liecinieks.", pirms seansa tikšanās ar filmēšanas komandas pārstāvi režisori Antru Cilinsku 

* Populārzinātniska dokumentālā filma par baltu ciltīm ar krāšņām animētām epizodēm un vēsturiskās realitātes inscenējumiem:

16. augustā plkst. 21.30 "Baltu ciltis", pirms seansa tikšanās ar filmēšanas komandas pārstāvi režisoru Lauri Ābeli; 

* Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienai veltīta vēsturiska drāma:

23. augustā plkst. 21.30 "Marijas klusums", pirms seansa tikšanās ar filmēšanas komandas pārstāvi režisoru Dāvi Sīmani ;

* Restaurētā latviešu literatūras klasika ekranizācija:

30. augustā plkst. 21.30 "Mērnieku laiki", pirms seansa tikšanās ar filmēšanas komandas pārstāvi Ievu Pitruku.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir ikviens Saulkrastu novada iedzīvotājs, tūrists un
viesis, neradot ierobežojumus vecumam un tautiskajai piederībai, plaši
pieejams jebkuram interesentam, arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Īstenots nozīmīgs un aktuāls, plašai sabiedrības daļai pieejams kultūras pasākums: filmu demonstrēšana - jaunāko un aktuālo filmu demonstrēšana. Demonstrētas visdažādāko žanru un dažādu ražotāju filmas augstākajā pieejamā attēla un skaņas kvalitātē. Brīvdabas kino tiks iekārtots atbilstoši klientu vēlmēm. Pievienotā vērtība atrodama tajā, ka tiek aptverts plašs un dažāds sabiedrības slānis, tādējādi panākot daudzpusīgu apmeklējumu. Būtiskas ir sarunas ar filmēšanas grupas pārstāvjiem, jo tas garantē arī apmeklētāju izglītošanu, kas savukārt nākotnē var veicināt apmeklējumus, līdz ar ko tiek izglītota sabiedrība izklaidējošā veidā. Ilgtermiņā būs vērojams projekta ieguldījums zinošas un kultūrpieredzes bagātākas sabiedrības attīstībā, ko apliecinās turpmāks brīvdabas kinoseansu pieprasījums. Pabažu ezerkrasta brīvdabas kino  vakari ir iecerēti kā ilgtermiņa pasākums, katru gadu kāpinot gan skatītāju auditoriju, gan piesaistot jaunus demonstrētājus. Ilgtermiņa mērķi: Aktualizēt jautājumu par kino pieejamību ciematā, ļaujot skatītājiem vairāk izprast piedāvātās iespējas. Sekmēt kino pārstāvju tikšanos ar skatītāju, mākslinieku savstarpējo sadarbību un auditorijas integrāciju kino mākslā. Aktualizēt kultūras pakalpojuma pieejamību. Bagātināt Saulkrastu novada kultūras dzīvi un piesaistīt apmeklētāju interesi. Īstermiņa mērķi: Sagatavot izglītojoša un izklaidējoša rakstura vasaras kino seansu ciklu, sagatavojot un izveidojot alternatīvu brīvdienu pavadīšanas veidu brīvā dabā. Organizēt filmu pārstāvju tikšanos ar sarunām, kas balstītas uz kino mākslas bāzes, sekmējot kultūras pakalpojumus caur kino prizmu.