Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Cēsu novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
2490.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1680.00 EUR
Līdzfinansējums:
810.00 EUR

Kopsavilkums

Lai veicinātu etnografiskajām tradīcijām atbilstošu zeķu adīšanu, rosinātu interesi par Piebalgas zeķu adīšanas vēsturi un šī amata prasmju izpēti, apgūšanu un saglabāšanu, Vecpiebalgā par tradīciju ir kļuvis divu dienu pasākums ''Mācies, meitiņ, zeķi, adīt!'' Pirmajā dienā notiek zeķu adīšanas meistarklases, izglītojošas lekcijas un radošas sarunas. Otrajā dienā zeķu adīšanas čempionāts ar darbu izvērtējumu un apbalvošanas ceremoniju.To organizē Vecpiebalgas kultūras nams, Vecpiebalgas audēju kopa sadarbībā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperti un adīšanas prasmju profesionāļiem. Interese par zeķu adīšanas prasmēm, to pilnveidošanu, izkopšanu un jauno tendenču apgūšanu ir  aktuāla un nemainīga. Arī šajā gadā 13., 14.septembrī Vecpiebalgas kultūras namā tiks organizēts praktiskais seminārs ''Adīšanas skola'' un zeķu adīšanas čempionāts ''Mācies ,meitiņ, zeķi adīt!'' Jauninājums būs tas, ka dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar šodienas Vecpiebalgas zeķu adīšanas prasmēm no alpaku vilnas ,ciemojoties alpaku audzēšanas saimniecībā ''Lejas Ģibuļi'' un piedaloties saimnieka vadītajā radošajā darbnīcā. Uz pasākumu katrs dalībnieks tiks aicināts ierasties ar savu krāsaināko un labāko zeķu pāri, lai veidotu kopēju ekspresizstādi.

Mērķi

Vecpiebaldzēni laiku laikos ir centušies savu vidi  bagātināt ar vērtībām, notikumiem, reāliem darbiem, kas kopumā sekmējušas Vecpiebalgas kā Latvijā atpazīstamas unikālas kultūrvēsturiskas vietas attīstību. Laika gaitā Piebalgā ir izveidojušās vērā ņemamas apģērba darināšanas un valkāšanas tradīcijas, tostarp zeķu adīšanas tradīcijas. Šī amata prasme vienmēr ir bijusi svarīga un nepieciešama dzīves sastāvdaļa, tāpēc tā ir jāsaglabā, jāpopularizē un jānostiprina kā Piebalgas kultūrtelpas vērtība. Pēdējā laikā adīšanas prasmju apguve ir kļuvusi populāra dažādu paaudžu interesentiem un izveidojusies kā tradīcija.  Projekts ''Mācies, meitiņ, zeķi adīt!'' ir nopietns ieguldījums Vidzemes kultūrvēsturiskās zemes tradicionālo amata prasmju saglabāšanā un praktizēšanā, kā arī Piebalgas kultūrtelpu popularizējošs pasākums. Dalība projekta aktivitātēs ir atvērta un visiem interesentiem pieejama. Novērojumi leicina, ka ir dalībnieki, kas piedalās katru gadu, un ir dalībnieki ,kas grib apgūt zeķu adīšanas prasmes, izzināt tieši Piebalgas zeķu adīšanas nianses. Arī programma tiek veidota ņemot vērā iestrādātās tradīcijas un meklējot jaunas iespējas.  Projekta mērķis ir izzināt un attīstīt adīšanas prasmes, saglabāt un popularizēt Piebalgai raksturīgo zeķu adīšanas tradīcijas.

Uzdevumi

Projekta uzdevums ir noorganizēt praktisko semināru ''Adīšanas skola'' un adīšanas čempionātu ''Mācies, meitiņ, zeķi adīt!''.  ''Adīšanas skolas'' meistarklases ir vērstas uz to, lai iespējas būtu visiem. Iesācējiem tiks piedāvāts atgūt adītprasmes ar ievirzi zeķu adīšanā. Savukārt dalībniekiem ar priekšzināšanām( arī tiem, kuriem nav priekšzināšanu),  tiks piedāvāta sarežģītāka , izzinošāka programma- Vecpiebalgā radīto un adīto zeķu mantojuma izpēte, seno zeķu paraugu izadīšana mūsdienu interpretācijā kopā ar A.Jansoni, L.Rubenu un B.Pilāni. Visiem interesentiem tiks piedāvāts iepazīties ar šodienas adīšanas tendencēm Vecpiebalgā- iepazīšanaš ar alpaku saimniecību un zeķu adīšana no alpaku vilnas kopā ar saimnieku R.Rāvieti radošajā darbnīcā saimniecībā. Visiem būs iespēja noklausīties un līdzdarboties tematiskā lekcijā par Piebalgas zeķu adīšanas īpatnībām un vēsturi, diskutēt par adīšanas filozofiju. Būs iespēja piedalīties Piebalgas zeķu adīšanas čempionātā neatkarīgi no dalības praktiskajās nodarbībās. Lai reglamentētu čempionāta norisi ir izstrādāts nolikums. Svarīgs faktors ir norišu fotoreportāža, lai uzskatāmi parādītu notiekošās aktivitātes un saglabātu vizuālo informāciju . Piebalgai ir gods izcelt un lepoties ar Piebalgas kultūrvēsturiskā mantojuma bagātību un Piebalgas kultūrtelpas unikalitāti.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Visu vecumu iedzīvotāji, kuriem ir interese par adīšanas prasmju apguvi un zināšanu pilnveidošanu. Mērķauditorijas sasniegšana- vispusīga reklāma, personīgie kontakti, uzrunāšana.

Paredzamie projekta rezultāti

Plānojas, ka adīšanas prasmes apgūs vismaz 50 interesenti un adīšanas čempionātā piedalīsies 30 dalībnieki. Adīšanas prasmju praktizēšana, popularizēšana un saglabāšana.