Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA A Events
Projekta kopējās izmaksas:
12645.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8370.00 EUR
Līdzfinansējums:
4275.00 EUR

Kopsavilkums

Vidzemes jūras piekrastē Salacgrīvas pagastā pie Vitrupes iztekas mājas ir radusi brīvdabas kultūrtelpa "Jūras rezidence Rainis". Šeit norisinās bezmaksas kultūras pasākumi - mūzikas vakari, izstādes, ceļotāju stāstījumi, tikšanās ar māksliniekiem, meistarklases un citi notikumi. Arī šogad vēlamies vietējiem iedzīvotājiem un viesiem sarūpēt vasaras sezonā - jūnijā un jūlijā - bez ieejas maksas saulrieta mūzikas vakarus ar plaši zināmiem mūziķiem -  Igo, Miku Dukuru, Ievu Akurateri, Ilzi Grunti, Raimondu Vazdiku, Aiju Vītoliņu, Romānu Vendiņu, Horenu Stalbi (Riga Reggae), Zani Šmiti, Ilonu Bageli, Initu Āboliņu, Normundu Ķieti un Swamp Shakers. Šie mūzikas vakari ir paredzēti dažādām gaumēm un paaudzēm, piedāvājot no klasikas līdz pat deju ritmiem.

Projekta "Saulrieta mūzikas vakari kultūrtelpā "Jūras rezidence Rainis"" ietvaros notiks deviņi koncerti. Informācija par koncertu norises laiku tiks izvietota kultūrtelpas "Jūras rezidence Rainis" Facebook sociālā tīkla kontā, tādējādi nodrošinot vieglu piekļuvi informācijai par pasākumiem.

Brīvdabas kultūrtelpas platība ļauj piedāvāt mūzikas vakarus plašai auditorijai - ikviens, kas ieradīsies, varēs baudīt profesionālu mūziku ainaviskā vietā saulrieta krāsās, tādējādi piedāvājot neaizmirstamas kultūras pieredzes brīžus jūras piekrastē.

Mērķi

Šis projekts ir vērsts uz bezmaksas kultūras pasākumu nodrošināšanu pie jūras piekrastes kultūrtelpā "Jūras rezidence Rainis", kurā tiek veicināta kvalitatīva māksla un kultūras pieejamība Vidzemē. Šeit notiks dažādi pasākumi, sākot no koncertiem un beidzot ar teātra izrādēm un mākslas izstādēm, radot iespēju vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem baudīt un piedalīties kultūras notikumos. Koncertu repertuārs būs ļoti daudzveidīgs, ietverot gan klasisko mūziku, gan regeja stilu, un tas ļaus ikvienam atrast sev interesējošu kultūras pieredzi atbilstoši savām interesēm un gaumei. Šāda iniciatīva ne tikai papildinās kultūras piedāvājumu Vidzemē, bet arī veicinās kultūras apziņas un izpratnes attīstību reģionā.

 

 

 

 

 

Uzdevumi

1. Koncertu programmas sagatavošana;
2. Līgumu noslēgšana ar mūziķiem;
3. Publiskā pasākuma saskaņošana ar pašvaldību.
4. Publicitātes pasākumi un reklāma sociālos tīklos.
5. Koncerta organizēšana (apsardzes pakalpojumi, aparatūras uzstādīšana, skatītāju sēdvietu 
iekārtošana, wc, utt.).
6. Skatītāju atsauksmju saņemšana. Pēc katru koncerta ir svarīgi iegūt atsauksmes no apmeklētājiem, lai saprastu viņu vēlmes un sniegtu vēl labāku kultūras pieredzi nākamajos pasākumos. Tas var tikt īstenots gan tiešsaistes aptaujās, gan personīgā saziņā ar skatītājiem.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Aizvadītājās vasaras sezonās uz kultūrtelpas pasākumiem ieradās vairāki simti apmeklētāji. Ir bijuši pasākumi, kurus apmeklēja pat 1500 cilvēku. Darbības pieredze liecina, ka 30% no apmeklētājiem ir vietējie iedzīvotāji, savukārt pārējie ir reģiona viesi, kas dod zināmu pienesumu kultūras tūrismam Vidzemē. Kultūrtelpas muzikālie vakari būs dažādām gaumēm, līdz ar to tos apmeklēs gan individuāli, gan draugu, gan ģimeņu lokā. Plānots, ka uz vienu mūzikas vakaru vidēji ieradīsies 400 apmeklētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Aizvadīti 9 koncerti ar profesionāliem mūziķiem un pavadošām grupām: Šis mērķis paredz veikt deviņus koncertus, kurus vadīs profesionāli mūziķi un pavadošās grupas, sniedzot plašu mūzikas repertuāru, kas iepriecinās un iedvesmos auditoriju.

  1. Vismaz 3000 skatītāji, kas būs apmeklējuši bezmaksas koncertus un pavadījuši brīvo laiku brīvā dabā: Projekta panākumi tiks novērtēti pēc apmeklētāju skaita. Mērķis ir piesaistīt vismaz 3000 skatītājus, kuri baudīs bezmaksas koncertus un pavadīs laiku brīvā dabā, sniedzot viņiem pozitīvas kultūras pieredzes un izklaides brīžus.

  2. Dažādu stilu profesionālas mūzikas pieejamība un popularizēšana Vidzemes novadā: Projekta galvenais mērķis ir piedāvāt dažādu mūzikas stilu koncertus, tādējādi sniedzot iespēju iepazīties ar dažādiem mūzikas žanriem un veicinot mūzikas kultūras attīstību un popularizēšanu Vidzemes novadā.

  3. Brīvdabas kultūrtelpas iedzīvināšana un popularizēšana plašākai auditorijai ar mērķi dažādot kultūras pasākumus: Projekta galvenais uzdevums ir atjaunot un attīstīt brīvdabas kultūrtelpu "Jūras rezidence Rainis", veicinot tās popularizēšanu un nodrošinot dažādus kultūras pasākumus, kas piesaista plašu auditoriju un veicina kultūras dzīves aktivitāti.

  4. Apmeklētāju atsauksmju apkopošana un izvērtēšana, kas dos vērtīgus norādījumus turpmāko pasākumu plānošanā: Pēc katru koncertu notiks apmeklētāju atsauksmju apkopošana un analīze, kas sniegs vērtīgus norādījumus un atsauksmes par pasākuma organizāciju un kvalitāti. Šī informācija tiks izmantota, lai plānotu un uzlabotu nākamos kultūras pasākumus un piedāvātu vēl labāku pieredzi apmeklētājiem.