Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Pivālind"
Projekta kopējās izmaksas:
4200.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3660.00 EUR
Līdzfinansējums:
540.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta aktivitātes norisināsies Vidzemes lībiskajā kultūrtelpā, kādreiz Salacas lībiešu apdzīvotajā teritorijā,  gleznainā Ziemeļvidzemes mazpilsētā, Salacas upes krastā, pašā Igaunijas pierobežā - Staicelē, kuras simbols ir stārķis (lībiešu valodā - Pivālind). Staicelieši savā būtībā ir īpaši ļaudis: lieli savas pilsētas patrioti, romantiski ideālisti, apveltīti ar  mākslinieka dvēseli un gēnos mantotu gaumes izjūtu. Par to pārliecinās ikviens, kas pirmoreiz ierodas šajā mazpilsētā. Laiku lokos blakus lībiskajam, uzkrāts arī savs īpašais, tikai mums raksturīgais kultūras mantojums, tradīcijas un prasmes. Aušanu ar dabas  materiāliem Staicelē jau vairāk kā 65 gadus glabā  TLMS "Staicele" rokdarbnieki. Lai šīs mūsu kopīgās  vērtības un tradīcijas dzīvotu, nepieciešams tās nodot  jaunajai paaudzei, tāpēc  Staiceles jauniešiem radās ideja šim projektam. Projekta mērķis - nemateriālā kultūras mantojuma, vietējo tradīciju saglabāšana, apzinot to unikalitāti, to nodošana nākamajām paaudzēm. Projekta uzdevums - apzināt lībiskā mantojuma tradīcijas un prasmes, saglabāt un nodot tās nākamajām paaudzēm,  nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras procesu norisi un to pieejamību tuvāk dzīvesvietai. Projekta norises laikā notiks vairākas radošās darbnīcas - radošā darbnīca aušanā ar dabas materiāliem, radošā darbnīca "Lībiskais mantojums Staicelē" , stikla apgleznošanas darbnīca un radošajā darbnīcā Kihnu salā (Igaunijā) tiks meklēts kopīgais lībisko tradīciju mantojums ar mūsu ziemeļu kaimiņiem. Izpētes rezultātā tiks izveidots velo maršruts "Pivālind (stārķis) lido... ", kas dos iespēju velo tūristiem iepazīt mūsu kultūrvēsturisko mantojumu.

Mērķi

Projekta mērķis - nemateriālo kultūras mantojuma tradīciju apzināšana, izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm.  Lai saglabātu Staiceles un apkārtnes kultūras mantojumu un tradīcijas dzīvotu, tās "jāceļ saulītē" un jānodod jaunai paaudzei.  Projekta ietvaros notiks vairākas radošās darbnīcas - darbnīca aušanā ar dabas materiāliem sadarbībā ar TLMS "Staicele"  (darbnīcas vadītāja Irēna Graviņa), stikla apgleznošanas darbnīca (sadarbībā ar Jāņa Zirņa Staiceles mūzikas un mākslas skolu Ārija Daugule), darbnīcas notiks Staiceles pilsētas svētā putna "Pivālind " svētku ietvaros 20. jūlijā, kā pasākuma vadītājs un radošo darbnīcu moderators piekritis piedalīties aktieris Māris Pūris.  Projekta ietvaros sadarbībā ar Alojas novadpētniecības centru un  Staiceles lībiešu muzeju "Pivālind" tiks apzināts un pētīts lībiskais mantojums mūspusē (vārdi, nosaukumi un tradīcijas), Staiceles lībiešu muzejā "Pivālind" notiks radošā darbnīca "Lībiskais mantojums Staicelē". Radošajā darbnīcā augustā tiks meklēts kopīgais lībisko tradīciju mantojums ar mūsu ziemeļu kaimiņiem Igaunijā Kihnu salā. Pieredzes apmaiņas braucienā tiks aicināti piedalīties visi Staiceles tradīciju glabātāji un amata prasmju kopēji un jaunieši, kas pārņem šīs prasmes, tai skaitā Staiceles lībiešu muzeja "Pivālind" pārstāvji un TLMS "Staicele" rokdarbnieces.  Projekta noslēgumā tiks apkopota informācija par lībisko mantojumu Staicelē un apkārtnē, sadarbībā ar Staiceles tūrisma informācijas centru (PA "Lauta" ) izveidots velo maršruts " "Pivālind" (stārķis) lido..... "  -  izveidoti informatīvie  stendi, kas tiks izvietoti Alojā, Staicelē un Ungurpilī  visa maršruta garumā (apmēram 30 km). Tiks uzstādīts 1 lielais stends ar informācijas plāksni A0 un 6 mazie A4 stendi. Tūrisma maršruts tiks piedāvāts Alojas un Staiceles skolu skolēniem, tūristiem un ikvienam interesentam, kas apmeklē Alojas un Staiceles mazpilsētas.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi - apzināt lībiskā mantojuma tradīcijas Staicelē un apkārtnē. Radošo darbnīcu laikā izpētīt tās un apkopot, lai saglabātu un nodotu nākošām paaudzēm. Projekta aktivitātes nodrošinās vietējiem iedzīvotājiem, tūristiem un Staiceles viesiem kvalitatīvu, saturīgu un interesantu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Lai sasniegtu projekta mērķi tiks noorganizētas  4 radošās darbnīcas:

1. "Lībiskais mantojums Staicelē un apkārtnē" (sadarbībā ar Staiceles lībiešu muzeju "Pivālind");

2. Aušanā ar dabas materiāliem (sadarbībā ar TLMS "Staicele");

3. Stikla apgleznošanā (sadarbībā ar Jāņa Zirņa Staiceles mūzikas un mākslas skolu);

4. Pieredzes apmaiņa Kihnu salā (Igaunijā). 

Tiks izveidots velo maršruts ""Pivālind" (stārķis) lido...." (sadarbībā ar Staiceles TIC (PA "Lauta").

 

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta aktivitātēs aicinām piedalīties Staiceles pilsētas svētā putna "Pivālind" svētku dalībniekus, šajā dienā notiks vairāki lieli pasākumi. Plānojam, ka Staiceli visas dienās garumā apmeklēs vairāki simti interesentu un pilsētas viesu (ap 500 interesentu).

Paredzamie projekta rezultāti

Ja projekts tiks īstenots, ieguvēji būs gan Staiceles pilsētas un apkārtnes iedzīvotāji (ap 2000), gan Limbažu novada iedzīvotāji, kuriem būs iespēja kvalitatīvi un interesanti pavadīt brīvo laiku. Projekta rezultātā tiks saglabāta daļa kultūrvēsturiskā mantojuma, tas tiks popularizēts un nodots tālāk nākošām paaudzēm. Ieguvēji būs arī tūristi un citi mūsu pilsētas un apkārtnes viesi, kuriem būs iespēja  izmantot izveidoto tūrisma maršrutu. Pēc Staiceles tūrisma informācijas centra apkopotiem statistikas datiem katru gadu Staiceli apmeklē vairāk kā 10 000 tūristu un citu interesentu.