Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Kultūras menedžmenta centrs Lauska
Projekta kopējās izmaksas:
16150.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8370.00 EUR
Līdzfinansējums:
7780.00 EUR

Kopsavilkums

LKA tradicionālās dziedāšanas grupas Saucējas mērķis ir organizēt otro starptautisko tradicionālās āra dziedāšanas festivālu Dabā un pievērst uzmanību latviešu un kaimiņu - Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Zviedrijas, kā arī Portugāles āra dziedāšanas tradīcijām kā unikālam dziedāšanas veidam.  Grupa ieceri īstenos, daloties pieredzē – organizējot lekcijas, meistarklases un āra dziedāšanas un instrumentālās mūzikas tradīcijām veltītu koncertu Madonas novadā Ļaudonas pagasta Sāvienas pilskalnā, tādējādi nododot šo pieredzi citiem tradicionālās dziedāšanas praktizētājiem, interesentiem un vietējai kopienai. 

Saucējas jau kopš 2003. g. ieguvušas nopietnu pieredzi latviešu tradicionālās dziedāšanas jomā, kur viena no spilgtākajām izpausmēm ir dziedāt dabas akustiskajā telpā bez tehniskiem palīglīdzekļiem. Šis projekts ir Saucēju 2017.-2021. g. īstenotā projekta “Tradicionālā dziedāšana dabas akustiskajā telpā”, kā arī 2022. g. rīkotā festivāla Sāvienas pilskalnā turpinājums. 

Paralēli projekta galvenajam mērķim tiks veicināta arī Sāvienas pilskalna popularizēšana, izceļot izcilās akustiskās telpas kvalitāti, ainaviskumu un kultūrvēsturisko nozīmi. Tā kā festivāls notiks pagasta svētku ietvaros, tad plānota arī vietējās kopienas un folkloras grupu iesaiste, iepazīstināšana ar tradicionālo kultūru, novada dabas bagātībām un kultūrvēsturi. 

Festivāla apmeklētājiem būs iespēja iepazīt latviešu un citu tautu (lietuviešu, igauņu, zviedru, ukraiņu, portugāļu) tradicionālo mūziku teorētiski lekcijās, praktiski meistarklasēs, sajust dabisko akustiku kā unikālu kvalitāti, izbaudīt Sāvienas pilskalna ainaviskumu, un iepazīt vietējos mājražotājus.

Apmeklētājiem dalība festivālā bez maksas.

 

Mērķi

Projekta mērķis ir tradicionālās dziedāšanas, konkrētāk – dziedāšanas dabas akustiskajā telpā kā vērtības izcelšana un nostiprināšana Latvijas kultūrtelpā festivāla Dabā ietvaros, kā arī tās popularizēšana plašākā sabiedrībā un tradīcijas tālāknodošana, bagātinot to arī ar citu tautu pieredzi.

Saucēju 2017.-2021. gadā īstenotajā pētnieciskajā projektā “Tradicionālā dziedāšana dabas akustiskajā telpā” grupa kā vienu no akustiskām un āra dziedāšanai piemērotām vietām izvēlējās arī Sāvienas pilskalnu. Tur tika veikti grupas albuma Dabā ieraksti, rīkots koncerts - pastaiga 2021. gadā un pirmais festivāls Dabā 2022. gadā. Arī turpmāk Saucējas savu vienu darbības mērķiem – popularizēt sabiedrībā tradicionālo āra dziedāšanu saistīs ar Sāvienas pilskalnu un tā apkārtni, tādējādi nostiprinot un nodrošinot Vidzemes vēsturiskajā zemē regulāru, vietējai un Latvijas kultūras daudzveidībai nozīmīgu norisi.

Pirmais festivāls Dabā 2022. gadā guva gan vietējās kopienas, gan interesentu no visas Latvijas ievērību, kā arī atzinību - Madonas novada Gada balvu kultūrā par gada debiju kultūrā. Šāda satura un formāta notikums ir teju vienīgais (projekta autoriem nav zināms cits) Latvijā.

Festivālā paredzēti daudzveidīgi pasākumi - ne tikai lekcijas, meistarklases, koncerts, danču vakars, bet arī orientēšanās pilskalnā un augu iepazīšana, putnu foto izstāde, neliels vietējo mājražotāju tirdziņš. Tā kā tas notiks notiks Ļaudonas pagasta svētku ietvaros, tad paredzama aktīva vietējās kopienas iesaiste. Līdz ar to viens no festivāla uzdevumiem būs arī Iesaistīt Madonas novada vietējo iedzīvotāju kopienu un vietējās folkloras grupas kultūras aktivitātēs, kā arī dažādās radošās, novadpētnieciskās un citās kopības sajūtu un lokālpatriotismu veicinošās aktivitātēs.

Festivāla galvenais koncepts - dziedāšana dabas akustiskajā telpā bez skaņu pastiprinošām un ietekmējošām ierīcēm šobrīd kļūst arvien aktuālāks arī starptautiski. Par to liecina arī pirmā festivāla atsauksmes. Šāda veida notikumi, skaniski eksperimenti, starpdisciplināra pieeja, izmantojot vides dabisko akustiku tikai šobrīd sāk parādīties arī citur Eiropā un raisa lielu interesi mūziķu, mākslinieku un pētnieku vidū.

Uzdevumi

Projekta uzdevumi ir:

 • Izglītot sabiedrību par āra dziedāšanas būtību un saturu, sarīkojot Sāvienas pilskalnā koncertu – pastaigu dabā, kā arī simpoziju - lekcijas un meistarklases; 
 • Popularizēt tradicionālo āra dziedāšanu Latvijas tradicionālās mūzikas praktizētāju un folkloras interesentu vidē, rosināt apgūt attiecīgo repertuāru;
 • Popularizēt un pievērst sabiedrības un kultūras darbinieku profesionāļu uzmanību dabiskas akustikas izmantošanai koncertos un citos pasākumos;
 • Apskatīt tradicionālo āra dziedāšanu arī no starpdisciplinārā skatu punkta, saistībā ar skaņas veidošanās faktoriem un akustikas nozīmi;
 • Iepazīties ar ārvalstu (Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas) pieredzi tradicionālās āra dziedāšanas izpētē un praktizēšanā;
 • Veicināt Sāvienas pilskalna kā kultūrvēsturiskas, ainaviskas un akustiski skanīgas vietas atpazīstamību.
 • Iesaistīt Madonas novada vietējo iedzīvotāju kopienu un vietējās folkloras grupas kultūras aktivitātēs, kā arī dažādās radošās, novadpētnieciskās un citās kopības sajūtu un lokālpatriotismu veicinošās aktivitātēs.

Lai tos īstenotu, festivāla ietvaros plānots organizēt šādus pasākumus:

 1. Meistarklases Sāvienas pilskalnā 19. jūlijā. Paredzēts, ka meistarklases vadīs tradicionālās dziedāšanas un dabiskās akustikas izpētes lietpratēji - gan Latvijas, gan ārvalstu eksperti, bet piedalīsies festivāla apmeklētāji - gan vietējie, gan no citurienes atbraukušie. Meistarklases plānotas pilskalnā, lai dalībnieki varētu praktizēt dziedāšanu dabā. 
 2. Festivāla atklāšanas pasākums - danču vakars (~70 dalībniekiem) tiks organizēts neformālā gaisotnē Ļaudonas pagasta kultūras namā, kur piedalīsies gan festivāla dalībnieki, gan interesenti.
 3. Simpozijs ar lekcijām un meistarklasēm 20. jūlijā ( ~50 klātienes dalībnieki), veikta FB tiešraide. Plānotas lekcijas par tradicionālo āra dziedāšanu un dabisko aksutiku.
 4. Koncerts Sāvienas pilskalnā 20. jūlijā (~ 200 klausītāju), kurā piedalīsies visi festivāla dalībnieki, tostarp Latvijas un vietējās novada folkloras grupas un ārvalstu grupas.
 5. Citi festivāla pasākumi - festivālā paredzēti citi pasākumi, iesaistot vietējo kopienu - orientēšanās pilskalnā, vietējo ražotāju tirdziņš, putnu foto izstāde, pilskalna augu iepazīšanas meistarklase ar zāļu sievu Līgu Reiteri.

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekts orientēts uz neierobežotu (vecums, tautība) interesentu loku, īpaši akcentējot tradicionālās kultūras interesentus, atpūtas dabā cienītājus, netradicionālu pasākumu apmeklētājus, zaļā dzīvesveida piekritējus, kā arī Madonas novada iedzīvotājus. Plānota vietējo Ļaudonas pagasta iedzīvotāju iespējami liela iesaiste.
Festivālam paredzētas aktivitāšu FB tiešraižu veikšana, arī festivāla atskata video veidošana, tādējādi sasniedzot plašāku mērķauditoriju, nekā tikai klātienes apmeklētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

 1. Noorganizētas meistarklases Sāvienas pilskalnā 19. jūlijā (apmēram 50 dalībnieki). Dalībnieki iepazīstināti ar tradicionālās dziedāšanas veidiem, repertuāru
 2. Noorganizēts festivāla atklāšanas pasākums - danču vakars (apmēram 70 dalībnieki)
 3. Noorganizēts simpozijs ar lekcijām un meistarklasēm 20. jūlijā (apmēram 50 klātienes dalībnieki), veikta FB tiešraide.
 4. Noorganizēts koncerts Sāvienas pilskalnā 20. jūlijā (vismaz 200 klausītāju).
 5. Noorganizēti citi festivāla pasākumi - festivālā paredzēti citi pasākumi, iesaistot vietējo kopienu - orientēšanās pilskalnā, vietējo ražotāju tirdziņš, putnu foto izstāde, pilskalna augu iepazīšanas meistarklase. 
 6. Īstenota projekta publicitāte un Latvijas iedzīvotāji iepazīstināti ar festivāla norisi, dalībniekiem un rezultātiem.
 7. Izveidots atskata video ar festivāla spilgtākajiem brīžiem, tas publicēts sociālajos medijos un interesenti iepazinušies ar festivāla norisi.

Kopumā plānots, ka festivālā piedalīsies pamēram 200 apmeklētāji.

Festivālam paredzētas publicitātes aktivitātes, simpozija FB tiešraides veikšana, kā arī festivāla atskata video veidošana, tādējādi sasniedzot plašāku mērķauditoriju, nekā klātienes apmeklētāji.