Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "M-ART"
Projekta kopējās izmaksas:
3224.53 EUR
Finansējums no VKKF:
3149.53 EUR
Līdzfinansējums:
75.00 EUR

Kopsavilkums

TMS "Madona" darbojas kopš 1975.gada un ir viena no pirmajām Latvijā. Regulāri veidojam kolektīvās un personālizstādes Latvijā, kā arī gleznošanas plenērus Madonā un tās apkārtnē. Studijai 2025.gadā apritēs 50 darbības gadu, ko vēlamies aktualizēt Madonas novada pieaugušo mūžizglītības kontekstā. Plašajā Madonas novada teritorijā darbojas nelieli mākslas entuziastu pulciņi, kuri līdz šim nav bijuši apvienoti kopējā projektā.

Gatavojoties TMS "Madona" piecdesmitajai jubilejai, vēlamies izveidot kvalitatīvu kultūras pasākumu ciklu: 

* glezniecības plenērs Madonas novada māksliniekiem un mākslas skolu audzēkņiem,

* plenērā radīto mākslas darbu iekļaušana kalendārā 2025.gadam,

* ceļojošā gleznu izstāde Madonas novada bibliotēkās.

Mērķi

Rīkojot glezniecības plenēru, vēlamies nodrošināt kvalitatīvu kultūras pasākumu ciklu, veicinot vietējo mākslinieku kopienu sadarbību un individuālo prasmju pilnveidošanos.

Vēlamies piedāvāt jaunajiem un topošajiem māksliniekiem piedalīties projekta aktivitātēs un radošajos procesos.

Izveidot kvalitatīvu kalendāru ar gleznu reprodukcijām, tādā veidā popularizēt radošās brīvā laika pavadīšanas iespējas Madonas novadā.

Noorganizēt ceļojošo izstādi, kas ne tikai paplašinās vietējiem iedzīvotāju redzes loku, bet iepazīstinās ar nozīmīgākajām un skaistākajām novada vietām arī ciemiņus no visas Latvijas.

 

Uzdevumi

Noorganizēt četru dienu plenēru novada māksliniekiem Madonā.

Popularizēt TMS "Madona" studijas darbību, piesaistot jauno paaudzi.

Izveidot un izdot kalendāru 2025. gadam ar plenērā tapušajiem darbiem.

Organizēt ceļojošo izstādi Madonas novada bibliotēkās, izstādē ietverot arī informatīvu baneri par TMS "Madona" darbības vēsturi.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

TMS ''Madona" studijas dalībnieki, Lubānas, Cesvaines un Vestienas mākslas pulciņu biedri, Lubānas Mākslas skolas, Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas, Ērgļu Mūzikas un mākslas skolas un Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas vecāko kursu audzēkņi,jo ņems aktīvu dalību plenērā. Visi novada iedzīvotāji, kas apmeklēs ceļojošo izstādi bibliotēkās, kā arī katrs, kurš būs savā īpašumā saņēmis kalendāru 2025. gadam.

Paredzamie projekta rezultāti

Pašizpausmes pieredzi būs pilnveidojuši ne mazāk kā piecdesmit plānotā plenēra dalībnieki. Topošie mākslinieki gūs neaizmirstamu pieredzi darbojoties kopā ar profesionāliem māksliniekiem, tādā veidā pilnveidojot arī sevi kā personību. Plenēra darbu izstādēs tiks uzrunāta dažādu paaudžu un interešu auditorija. Apmeklētāji bāgātinās savu emocionālo pieredzi un tiks mudināti izkopt savus talantus, un radoši izpausties. Aktivizēsim sadarbību starp novada mākslas entuziastiem, kas pavērs plašākas iespējas nākotnē. Kalendāra izveide sekmēs studijas darbību un jaunu dalībnieku piesaisti.Projekts kopumā paplašinās mūžizglītības pieejamību dažāda vecuma novada iedzīvotājiem. Organizatori apgūs jaunas iemaņas liela plenēra pilsētvidē organizēšanā, lidz ar to tas sniegs plašākas iespējas nākotnes pasākumu realizēšanā.