Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Sarkaņu pagasta pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
2499.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1144.00 EUR
Līdzfinansējums:
1355.00 EUR

Kopsavilkums

Apgūstot tradicionālās amatu prasmes, tiks izgatavota tautastērpa neatņemama sastāvdaļa- tunikveida krekls. Tautastērps ir nozīmīga latviešu kultūras mantojuma sastāvdaļa un ir mūsu tautas identitātes simbols. Tautieši gan Latvijā, gan ārzemēs, savai garderobei izvēlas tautas tērpu, kas raksturīgs novadam no kurienes viņi nāk. Iespēja apgūt Vidzemes tunikveida krekla šūšanu būs 24 interesentiem, kas profesionāla meistara vadībā apgūs šo prasmi. Paredzētas 2 grupas, katrā pa 12 dalībniekiem. Katrai no grupām paredzētas 6 klātienes nodarbības. Plānota dažāda vecuma mērķauditorija. Projekta realizācijas rezultātā prasmi Vidzemes tunikveida krekla šūšanā apgūs 24 interesenti, tiks veicināta kultūras tradīciju uzturēšana, izpratne par tautastērpa valkāšanu un komplektēšanas tradīcijām, kā arī apgūtas jaunas prasmes, ko nodot tālāk nākamajām paaudzēm.

Mērķi

Mērķis- apgūt tradicionālas amatu prasmes- darinot tautastērpa sastāvdaļu Vidzemes tunikveida kreklu. Jau vairākus gadus tiek aktualizēts un realizēts projekts "Katram savu tautastērpu", kura mērķis ir popularizēt latviešu tautastērpu un veicināt tā nēsāšanas kultūras attīstību Latvijā. Daudzi latvieši jau tērpus ir vai nu nopirkuši, vai darinājuši dažādās meistarklasēs, bet ir vēl ļoti liela sabiedrības daļa, kas tuvākajā laikā vēlas to izdarīt. Tautastērpa darināšana ir komplekss dažādu prasmju apvienojums- aušanas, šūšanas, izšūšanas, ādas apstrāde u.c. Pilns tautastērpa komplekts nav iedomājams bez krekla, ar izšūtām detaļām. Tas ir samērā smalks un darbietilpīgs process. Projekts piedāvās šo prasmi apgūt ikvienam interesentam un ar pašdarināto kreklu godināt jebkurus latviešu tradicionālos svētkus, apmeklējot publiskos pasākumus un ģimenes godus.

Uzdevumi

Projekta ietvaros tiks organizētas nodarbības Vidzemes tunikveida krekla šūšanā. Plānotas divas grupas pa 12 dalībniekiem katrā. Kopā 24 dalībnieki. Nodarbībām plānotais laiks septembris- decembris. Katrai grupai plānotas 6 klātienes nodarbības, pa 4 stundām  katra. Kopā 48 stundas. 4 stundas- Iepazīšanās un izpēte ar vēstures muzeja materiāliem, 4 stundas- auduma sagatavošana, individuālo mēru noņemšana 4 stundas- detaļu izgriešana un apstrāde, 4 stundas- sagatavotās apkakles iestrāde kreklā, 4 stundas- apkakles iešūšana stāvā, 4 stundas- Piedurkņu apstrāde. Krekla pilnīga sašūšana. Projekta nobeigumā- darba izvērtējums, diskusija par projekta gaitu un dižošanās projekta laikā darināto kreklu.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

24 nodarbību dalībnieki papildinās savu tautas tēŗpu ar Vidzemes tunikveida kreklu, ko varēs izmantot jebkuru latviešu tradicionālo svētku godināšanā, gan publiskajos pasākumos, gan ģimenes godos, lepojoties ar savu veikumu un jauno prasmi nodot tālāk nākamajām paaudzēm.

Paredzamie projekta rezultāti

24 tiešie nodarbību dalībnieki būs papildinājuši savu tautastērpa komplektu ar izšūtu Vidzemes tunikveida kreklu.

Sabiedrība par šo veikumu priecāsies, vērojot darba rezultātu un iespējams turpmāk paši vēlēsies piedalīties šādās nodarbībās.