Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Cēsu mantojums
Projekta kopējās izmaksas:
3304.90 EUR
Finansējums no VKKF:
1512.80 EUR
Līdzfinansējums:
1792.10 EUR

Kopsavilkums

Biedrība “Cēsu mantojums” turpina ikgadēju meistardarbnīcu ciklu Cēsu novadā, lai izglītotu un palīdzētu vēsturisko ēku īpašniekiem ar praktisku darbošanos un zināšanām savu īpašumu uzturēšanā un restaurēšanā. Šogad plānojam veidot koka logu restaurācijas meistardarbnīcu 3 dienu garumā vēsturiskajā Priekuļu novada Jaunraunas muižas kompleksa pārvaldnieka mājā.

Trīs meistardarbnīcas dienu laikā dalībnieki apgūs un nostiprinās prasmes vēsturiskas ēkas koka logu restaurācijā un uzturēšanā- krāsojuma atjaunošana, pelējuma attīrīšana, pretrūsas pasākumi, stiklošanas darbi.

Pasākuma vakara cēlienos paredzētas ekskursijas, lai izzinātu kultūrvēsturisko novadu.

Jaunraunas muižas pārvaldnieka māja - Alpi.

Mērķi

Jaunraunas muižas komplekss ir viens no trīs vēsturiskajiem muižu kompleksiem Priekuļu novadā. Tas izveidots 1744. g., kad Krievijas ķeizariene Elizabete Petrovna dāvināja feldmaršalam Ņikitam Trubeckojam daļu no Raunas pilsmuižas zemes muižas ierīkošanai. Pirmās ziņas par muižas apbūvi sniedz 1788. gada inventarizācijas protokols, kurā minētas deviņas guļbaļķu ēkas. 19. gs. sākumā sāka veidot pašreizējo muižas ansambli. Kungu māja, pārvaldnieka māja un klēts bija simetriski izveidotas ap parādes laukumu. 1835. gadā apbūves ansamblis pamatā bija izveidots. 20. gs. sākumā tas sastāvēja no 28 celtnēm. Līdz muižas atsavināšanai 1920. gadā apbūves ansamblis palielinājās vēl par vairākām ēkām. Pašlaik saglabājusies atjaunotā pārvaldnieka māja, klēts, pārbūvētais krogs, kūtis un citas ēkas. Ēkas šobrīd galvenokārt ir privātīpašumi un reti kuram īpašniekam ir specifiskas restaurēšanai nepieciešamās zināšanas, kas ir būtiskas uzturot un atjaunojot bojātās ēkas daļas, ilgtspējīgā kultūrvēsturiskā mantojuma uzturēšanā.

Projekts “Koka logu restaurācijas meistardarbnīca Jaunraunā” tieši atbilst izvirzītajiem projektu konkursa mērķiem. Tas ne tikai sekmē kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras pieejamību latviešu vēsturiskajās zemēs, bet arī sniedz dalībniekiem Vidzemes savdabības izzināšanu, sekmē saglabāšanu un popularizēšanu. Projekts veicina kultūras procesu attīstību un veido daudzveidīgāku kultūras norisi Cēsu novadā. Meistardarbnīca ir publiski pieejama visiem interesentiem un veicina sabiedrības līdzdalību kultūras aktivitātēs.

Apvienojoties vēsturisko ēku īpašniekiem, restaurācijas nozares profesionāļiem un citiem interesentiem, izveidojās iedzīvotāju grupa, kas ir nodibinājusi biedrību “Cēsu mantojums” ar mērķi veicināt Cēsu mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvu atjaunošanu/ restaurāciju un veicināt vietējās sabiedrības izpratni par Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām un to saglabāšanu.

Uzdevumi

Meistardarbnīcas mērķis ir sniegt vēsturisko ēku īpašniekiem, iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem zināšanas un prasmes par koka logu restaurāciju. Kopumā ir plānots apmācīt 20 cilvēkus, kas, papildus praktiskajām zināšanām, būs ieguvuši zināšanas arī par vēsturisku vietu Cēsu novadā.

Meistardarbnīcā koka logus restaurēs tieši Jaunraunas muižas kompleksa pārvaldnieka mājai, bet iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka iesaistītajiem dalībniekiem ir liela interese un vēlme piedalīties novada izpētē, vakaros apmeklējot vēsturiskas vietas tuvējā apkārtnē.

Lai īstenotu projektu ir nepieciešams:

1. Veikt sagatavošanās darbus - meistaram (meistardarbnīcas vadītājam) nepieciešams apsekot īpašumu, veikt nepieciešamo materiālu un instrumentu iegādi. Projektu vadītājai nepieciešams organizēt publicitātes pasākumus - informatīvā plakāta dizains, druka, izvietošana Cēsu novada informācijas stendos, pasākuma reklāma un pieteikšanās biedrības Facebook lapā.

2. Meistardarbnīcas norise - pirmajā dienā dalībniekiem tiks piedāvāta ekskursija vēsturiskajā Jaunraunas muižas kompleksā. Tie tiks iepazīstināti ar muižas vēsturi un ēku pašreizējo stāvokli. Dienas turpinājumā ievads drošības tehnikā, ievadlekcija par materiālu un instrumentu izmantošanu. Attīrīšanas darbu uzsākšana. Otrajā dienā krāsojuma atjaunošana, pelējuma attīrīšana, pretrūsas pasākumi. Trešajā dienā stiklošanas un krāsošanas darbi.

3. Pēc meistardarbnīcas norises - projektu vadītājai jāapkopo meistardarbnīcas foto galerija, izmaksas, jāveido atskaites finansētājiem. Jānopublicē projekta rezultāti biedrības Facebook lapā. 

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir Cēsu novada vēsturisko ēku īpašnieki, apsaimniekotāji un iedzīvotāji, lai gan tiek izdalīts konkrēti Cēsu novads, dalība meistardarbnīcā nevienam netiek atteikta.
Ieguvēji ir novada iedzīvotāji un viesi, jo kvalitatīvi restaurētas ēkas dod skaistu un sakoptu vidi, kas piesaista tūristus.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā klātienē meistardarbnīcā piedalīsies 20 cilvēki, kas aizies mājās ar plašākām praktiskajām zināšanām par vēsturiskajām dekoratīvajām apmetuma apdarēm. Tiks dota iespēja apgūt zināšanas un prasmes vēsturiskā vidē ar autentiskiem materiāliem, kas ir neatsverami, jo dalībnieki šīs zināšanas tālāk pielietos savos īpašumos visa mūža garumā un dalīsies ar tām tālāk.

Visiem interesentiem tiks piedāvāta lieliska iespēja piedalīties Jaunraunas muižas kompleksa ekskursijā. 
Tiks restaurēti koka logi Jaunraunas muižas pārvaldnieka mājā Alpi, kas padarīs pievilcīgāku vidi iedzīvotājiem un Cēsu novada tūristiem.