Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība ISSP
Projekta kopējās izmaksas:
11065.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8265.00 EUR
Līdzfinansējums:
2800.00 EUR

Kopsavilkums

2024. gada vasarā Valmierā no 29. jūlija līdz 4. augustam biedrība ISSP iecerējusi izvietot vides objektu “Melnais kubs - Camera Obscura” publiskajā vidē - Vecpuišu parkā. Vides objekts “Melnais kubs - Camera Obscura” un līdzās tam notiekošās darbnīcas piedāvās unikālu, iesaistošu un iztēli rosinošu pieredzi skatītājiem visos vecumos, vienlaikus veicot izglītojošu funkciju. Vides instalācija un to pavadošās aktivitātes veicinās interesi un veidos izpratni par attēla rašanās un fotogrāfijas medija pamatprincipiem, piedāvājot Valmieras iedzīvotājiem un viesiem mūsdienīgu un unikālu kultūrizglītojošo pieredzi.

Vides objekts ir veidots kā lielformāta Camera Obscura jeb aptumšota telpa, kur iekšpusē caur nelielu caurumu tiek projicēts ārā esošās vides atspoguļojums, uzskatāmi demonstrējot fotokameras uzbūves principus. Apmeklētāji varēs ieiet telpā un attēla projekcijā vērot ārā notiekošo, ar savām maņām pieredzot attēla rašanās brīnumu.

“Melnais kubs - Camera Obscura” atradīsies Vecpuišu parkā un nedēļas garumā darbosies katru dienu no 12.00 - 20.00. Paredzēts, ka darba dienās notiks 1 darbnīca, un sestdien un svētdien - 2 darbnīcas. Objekta darba laikā Melnā kuba gidi sniegs izsmeļošu informāciju par camera obscura darbības principiem, kā arī atbalstu darbnīcu dalībniekiem.

Līdzās “Melnajam kubam” parkā nedēļas garumā tiks piedāvātās iesaistošās analogās fotogrāfijas darbnīcas (pinhole jeb adatacs kameras un cianotipijas darbnīcas) kurās jebkuram apmeklētājam būs iespēja vienkāršā un radošā veidā iepazīties ar fotogrāfiju. Tā būs interesanta un aizraujoša aktivitāte ikvienam, kurā iegūtās zināšanas varēs tālāk pielietot mājās, radošos pulciņos vai mācību projektos. 


 


 

Mērķi

Vides objekts “Melnais kubs" bagātinās kultūras notikumu klāstu Vidzemē un līdzās tam notiekošās darbnīcas iesaistošā un uz skatītāju personīgu pieredzi balstītā veidā rosinās interesi un veidos izpratni par fotogrāfijas mediju, kā arī sniegs ieskatu analogās fotogrāfijas pamatos, sekmēs jaunrades attīstību, īpaši bērnu un jauniešu vidū. 

Pasākums sniegs tiešu ieguldījumu mūsdienīgas un daudzveidīgas kultūrvides veidošanā Valmieras pilsētā.

 

Īstermiņa mērķi:

 • Realizēt vides objektu “Melnais kubs - Camera Obscura” un pavadošās izglītojošās aktivitātes Valmierā; 
 • Iesaistīt ģimenes, bērnus un jauniešus projekta aktivitātēs un radošajās darbnīcās;


 

 Ilgtermiņa mērķi:

 

 • Kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšana Vidzemē, veicinot interesi par laikmetīgo mākslu un fotogrāfijas izglītību;
 • Veicināt sabiedrības interesi un iesaisti fotogrāfijas kā laikmetīgās mākslas medijā un sniegt ieguldījumu fotogrāfijas kā radošas nozares attīstībā un popularizēšanā;
 • Sniegt kvalitatīvu pienesumu Valmieras kultūras notikumu kartē, nodrošināt kultūrpieredzes dažādību Valmierā; 

 

Biedrība ISSP jau 18 gadus darbojas mākslas izglītības un laikmetīgās fotogrāfijas jomā, veidojot aktīvu fotogrāfijas vidi Latvijā, veicinot sabiedrības vizuālo lasītprasmi, izglītojot jauno Latvijas fotogrāfu paaudzi un sekmējot starptautisku apmaiņu, kā arī veicinot fotogrāfijas mijiedarbību ar citiem mākslas medijiem.

Uzdevumi

 • Nodrošināt vides instalācijas “Melnais kubs - Camera Obscura” uzbūvi Valmierā, Vecpuišu parkā;
 • Apmācīt mediatorus - Melnā kuba gidus, kuri var radošā un aizraujošā veidā izglītot apmeklētājus par kameras darbības pamatprincipiem;
 • Realizēt izglītojošu un radošu pavadošo programmu, iepazīstinot dalībniekus ar analogās fotogrāfijas tehnikām (pinhole jeb adatacs kameras sagatavošanu un cianotipijas tehniku);
 • Veikt projekta foto dokumentāciju;
 • Sagatavot atskaites pēc projekta realizēšanas.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Vides objekta “Melnais Kubs - Camera Obscura” un saistīto darbnīcu un aktivitāšu auditorija ir ģimenes ar bērniem, jaunieši, seniori, pilsētas iedzīvotāji un viesi, fotogrāfijas interesenti.

Interaktīvais vides objekts “Melnais kubs - Camera obscura” būs pieejams jebkuram Vecpuišu parka apmeklētājām.

“Melnajā kubā” vienlaikus ērti var atrasties 2 - 4 cilvēki, iekļūšana objektā būs ērta un pieejama arī cilvēkiem ratiņkrēslos un ar bērnu ratiņiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Realizējot projektu “MELNAIS KUBS - CAMERA OBSCURA” publiskajā vidē Valmierā, Vecpuišu parkā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem tiks radīta iespēja piedzīvot unikālu vides objektu - lielformāta camera obscura, kuras principi pazīstami jau kopš 15. gadsimta. Šī pieredze visu paaudžu dalībniekiem palīdzēs izprast jebkuras fotokameras uzbūves principu, pašiem nokļūstot kameras iekšienē.


 

 • Tiek realizēts vides objekts “Melnais kubs”, kurā ar camera obscura principu iepazinušies aptuveni 1000 apmeklētāju;
 • Tiek noorganizētas 9 analogās fotogrāfijas darbnīcas, kurās piedalījušies 250 - 300 dalībnieki;
 • Dalībnieki ir guvuši izpratni par fotokameras darbnīcas principiem;
 • Dalībnieki ir guvuši ieskatu analogās fotogrāfijas (pinhole jeb adatacs kameras un cianotipijas) tehnikās;
 • Tiks nodrošināts kvalitatīvs laikmetīgs pienesums Vidzemes un Valmieras kultūras notikumu kartē.