Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Siguldas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
2600.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1150.00 EUR
Līdzfinansējums:
1450.00 EUR

Kopsavilkums

Lai nodrošinātu kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamību Vidzemē, kultūras centrs “Siguldas Devons” sadarbībā ar siguldieti, dzejnieku un tulkotāju Guntaru Godiņu jau ceturto gadu organizē profesionālas ikmēneša sarunas ciklā “[Ie]nāc literatūrā” par literatūru – prozu, dzeju, atdzeju, dramaturģiju, literatūru bērniem, literatūrzinātni, kritiku – saistībā ar mākslu, mūziku, teātri u.c. radošām jomām. G. Godiņam ir liela pieredze sarunu vadīšanā, vairākus gadus viņš Latvijas radio pirmajā programmā veidoja sarunu ciklu “Dialogi”, 2018. gadā Latviešu valodas aģentūras aicināts vadīja sarunu ciklu, kas rezultējās grāmatā “Miera ķēķis. Kas stāv aiz teksta?” Līdzīgas sarunas vadījis arī Igaunijā un Somijā. 2024. gadā jau notikušas sarunas ar dzejnieku un atdzejotāju Arvi Vigulu par jaunākajām tendencēm mūsdienu latviešu un pasaules dzejā, ar tulkotāju un sinoloģi Ievu Lapiņu par Senās Ķīnas dzeju un antoloģiju “Upes sniegs”, drīzumā notiks saruna ar tulkotāju Silviju Brici par tulkotāja atbildību, nozīmi un iespējām, daiļliteratūras un vēsturisko tekstu tulkošanas atšķirībām u.c. tēmām. Sarunu cikla tikšanos plāns ir sastādīts līdz gada beigām. Lūdzam atbalstīt projektu un piešķirt finansējumu saruna cikla rudens sezonas tikšanos realizēšanai. Finansējums tiek lūgts sarunu vadītāja autoratlīdzībām, citas projekta izmaksas tiek segtas no kultūras centra "Siguldas Devons" budžeta līdzekļiem.

Mērķi

Sigulda ir uzsākusi virzību ceļā uz mērķi kļūt par literatūras pilsētu un jau trešo gadu piedāvā pārdomātus un kvalitatīvus literatūras pasākumus bērniem, skolēniem un pieaugušajiem visā novadā, realizējot lasītveicināšanas programmu, uzņemot literātus radošajās rezidencēs, kļūstot par pieturpunktu starptautiskiem ar literatūru saistītiem projektiem. Guntara Godiņa veidotās un vadītās sarunas ciklā “[Ie]nāc literatūrā” ir kļuvušas par siguldiešu iecienītu ikmēneša notikumu, kas ieinteresē arī tuvāko novadu un pat galvaspilsētas literatūrmīļus. Sarunu cikla mērķis ir parādīt literatūras saistību un mijiedarbību ar citām mākslām, sniegt norādes izziņas procesā literatūras interesentiem, ļaut ielūkoties radošā darba aizkulisēs un izglītot sabiedrību. Pasākumus regulāri apmeklē latviešu valodas un literatūras skolotāji, bibliotēkāri, topošie literāti un aktīvi iesaistās diskusijās ar Godiņa uzaicinātajiem sarunu viesiem. Sarunu cikls “[Ie]nāc literatūrā” Siguldas novadā ir kļuvis par nozīmīgu lasītpatikas un jaunrades veicinātāju, tas reizi mēnesī sapulcina radošo kopienu un rodas jaunas ieceres un sadarbības. Šajā gadā ir iecerētas sarunas ar režisoru Dž. Dž. Džilindžeru, valodnieci Diti Liepiņu, dzejnieku un atdzejotāju  Edvīnu Raupu, rakstnieku Gunti Bereli, literatūrkritiķi Andu Baklāni, amerikāņu dzejnieku un tulkotāju Džeidu Villu, aktieri Gundaru Āboliņu, mūziķi Kristapu Grasi par Juri Kronbergu un Kristapa Graša mūzika ciklam “Vilks Vienacis” u.c. Sarunu cikla mērķis ir uzturēt dzīvu sarunu par literatūru.

Uzdevumi

Projekta uzdevums ir 2024. gada rudens sezonā no augusta līdz decembrim noorganizēt piecas tikšanās sarunu ciklā [Ie]nāc literatūrā". Sarunu cikla mērķis ir padziļināt zināšanas literatūras interesentiem, rosināt diskusijas, veicināt radošo procesu un nodrošināt kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamību Siguldas novadā un visā Vidzemē.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Pasākuma apmeklētāji, klausītāji, skatītāji - literatūras interesenti, latviešu valodas un literatūras skolotāji, bibliotekāri, skolēni, topošie literāti, radošo profesiju pārstāvji, jebkurš Vidzemes iedzīvotājs.

Paredzamie projekta rezultāti

Jau vairākus gadus dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš Siguldā vada sarunu ciklu “[Ie]nāc literatūrā”. Līdz šim notikušas tikšanās ar dzejniekiem Kārli Vērdiņu, Madaru Gruntmani, Contru, Inesi Zanderi, Arvi Vigulu u.c.; ar rakstnieku Jāni Joņevu; ar tulkotājām Māru Poļakovu, Ievu Lešinsku un sinoloģi Ievu Lapiņu; ar komponistiem Uģi Prauliņu un Juri Kulakovu; ar literatūrzinātnieci Evu Eglāju-Kristsoni un folkloristi Janīnu Kursīti; ar starptautiskā mobilā dzejas festivāla Poetry ride dzejniekiem Susinuki (Somija) un Svetu Grigorjevu (Igaunija). “Devona” kinozālē skatīta tekstgrupas “Orbīta” veidotā filma, ar kuru iepazīstināja Sergejs Timofejevs un Artūrs Punte. Par dzeju teātrī notika saruna ar aktrisi Gunu Zariņu.

Sarunu ciklam ir izveidojies stabils interesentu loks un tas paplašinās. Cikla diskusijas veic izglītojošu funkciju, veicina lasītpatiku un interesi par literatūru. Guntara Godiņa sarunas ar augsta līmeņa savas jomas profesionāļiem iedvesmo radošos procesus un nodrošina kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamību Siguldas novadā un Vidzemē, arvien pārliecinošāk ierakstot Siguldas vārdu Latvijas literatūras un kultūras kartē.