Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība " Tapums"
Projekta kopējās izmaksas:
17988.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7919.00 EUR
Līdzfinansējums:
10069.00 EUR

Kopsavilkums

“Mūriem ir acis” būs dokumentālos stāstos balstīta staigājamā izrāde ar mokumentālā teātra elementiem. Tajā tiks apvienots gan audio, gan klātesošs teātris, kas ļaus piedzīvot dzīvu kontaktu ar aktieriem, izjust šeit un tagad mirkli, kas būs veltīts katrai konkrētās izrādes publikai. Faktiski skatītāji būs arī izrādes dalībnieki, jo tiks iesaistīti dažādos veidos, piemēram pie Konrāda nama, kurā savulaik notika vērienīgas balles, tiks aicināti dejot ar aktieri un savā starpā, kā arī tiks iesaistīti aktieru izspēlētajās situācijās ne tikai kā novērotāji, bet arī kā iesaistītās personas. Cilvēku uztvere dalās gan audio, gan vizuālajā, gan sajūtu līmenī. Izrādes veidotāju mērķis ir iedarboties uz katru skatītāju, lai sasniegtu pēc iespējas visus uztveres līmeņus. Katram attīstītāks ir viens, varbūt divi uztveres veidi, bet visi trīs vienādi nav attīstīti. Līdz ar to, vienmēr šķitis interesanti atrast veidu, kā katrs var uztvert vienu un to pašu sev pieņemamā veidā. Tāpēc gribam attīstīt dramaturģiju, kas veicina iesaistošu izrādi pilsētvidē un veicināt netradicionālus teātra paņēmienus. Izrādē tiks apvienoti vēsturiski fakti, nostāsti, leģendas, baumas ar mūsdienu māju īpašnieku piedzīvoto, izjusto, lai skatītāji var sajust dzīvu Cēsu vēstures mijiedarbību ar mūsdienām, kā arī būt klātesoši radošās komandas fantāzijās radītu iespējamo situāciju interpretācijās. Visi stāsti, fakti un intervijas apkopoti dramaturģiskajā materiālā, ko veido Anna Belkovska. Izrādes režisore Liena Šmukste sadarbosies ar aktieriem Emīlu Krūmiņu un Mārtiņu Liepu un iecerējusi iesaistīt Cēsu amatierteātra “Cēsu teātris” aktierus, kuri ierunās gan stāstus, gan vēstures faktus, fragmentus, leģendas, konfliktus aiz māju sienām utt.

Mērķi

Tā kā Cēsu Mazais teātris 2024. gadā svin savu 5 gadu jubileju, tad vēlamies veidot izrādi tieši Cēsīm. Šī izrāde varētu būt kā priekšvēstnesis Cēsis -  Latvijas kultūras galvaspilsēta 2025. Ar šo izrādi vēlamies piesaistīt auditoriju tieši Cēsu pilsētai. Izrāde nebūs piemērota citām vietām, citai videi, līdz ar to tā tiks spēlēta tikai Cēsīs, galvenokārt pavasaris – rudens, bet neizslēdz ekstrēmus ziemas apmeklētājus. Šī izrāde ne tikai ļaus piedzīvot savādāku teātra pieredzi, bet arī būs izglītojoša, jo popularizēs Cēsu vēsturi, kultūrvēsturiskos objektus, kas paliks atmiņā ne tikai kā skaistas ēkas, bet vieta ar stāstu, kas palīdzēs ilgāk saglabāt atmiņā. Izrāde var kalpot skolēniem kā iedvesmas avots vēstures apguvei. Šī izrāde būs saistoša arī pašiem cēsniekiem, jo ļaus paskatīties uz vidi, kurai ikdienas ritējumā paiet garām, iespējams pat nezinot, kādus noslēpumus katra vieta glabā. Kā arī, kas būtiski, uzmanība tiks pievērsta arī tai vēsturei, kura skar padomju laikus un šodienu, par ko parastās ekskursijās tiek runāts reti. Ņemot vērā, ka Cēsis ir gan vietējo, gan ārvalstu tūristu viena no iecienītākajām pilsētām Latvijā, tad izrādei plānots veidot versija angļu valodā uz nākamo sezonu, tas ir uz 2025. gadu. Tas ir būtiski arī tādēļ, ka Latvijā, sevišķi Rīgā dzīvo daudzi cittautieši, kuriem ir ierobežota teātru apmeklējumu iespēja. Dramaturģe pati arī veidos teksta tulkojumu angļu valodā. Izrādē tiks iekļautas 3-4 dziesmas, kuras īpaši šim notikumam radīs Mikus Frišfelds.

Mērķi:

- Pilnveidot orģinālu dramaturģisko materiālu par Cēsīm

- Veidot starpdisciplināru izrādi, kas iekļauj ekskursijas elementu

- Iedarboties uz katra skatītāju sajūtu līmenī

- Ar laiku piedāvāt izrādi, kuru var piedzīvot arī ārvalstu iedzīvotāji

- Paplašināt teātra pieredzi ne tikai skatītājiem, bet arī veidotājiem

- Sasniegt pēc iespējas visaptverošāku auditoriju Cēsu Mazajam teātrim

 

Projekta ilgtermiņa mērķi:

- Bagātināt teātra repertuāru ar netradicionālām izrādēm

- Bagātināt Cēsu kultūras dzīvi

- Sasniegt plašāku auditoriju

- Veicināt teātra attīstību

- Paplašināt teātra tehniskās iespējas

- Radīt interesi par nevalstisko teātri ārpus Rīgas

 

Uzdevumi

- Organizēt dramaturģes intervijas ar cēsniekiem

- Veikt izpēti, kura rezultātā veidosies izrādes maršruts

- Izveidot dramaturģisko materiālu

- Radīt muzikālo un audio materiālu

- Piesaistīt nepieciešamo finansējumu

- Veikt visus sagataves darbus, pirms iestudējuma uzsākšanas

- Veidot informatīvās kampaņas sociālajā vidē, ieinteresējot sabiedrību par gaidāmo izrādi

- Sekot līdzi finanšu saprātīgai izlietošanai

- Rakstīt prese relīzes, organizēt intervijas ar māksliniekiem, informēt plašsaziņas medijus

- Veicināt sadarbību ar vietējiem uzņēmumiem, organizācijām

- Veidot sadarbību ar Cesis inside un Cēsu Tūrisma centru

- Piedāvāt tūrisma organizācijām

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija pārsvarā ir paši cēsnieki un Cēsu viesi. Vecuma ierobežojumi nav, tie var būt skolēni, jaunieši, kā arī pieaugušie un seniori. Kā arī jebkurš skatītājs, kurš vēlas piedzīvot netradicionālu teātra izrādi. Ar laiku vēl būtiska mērķauditorijas grupa būs ārzemju tūristi un tie ārzemnieki, kuri dzīvo Rīgā, piedāvājot iespēju piedzīvot izrādi angļu valodā.
Plānots sasniegts tirgojot biļetes un sadarbojoties ar tūrisma firmām. Biļešu politika ietver dažādas atlaižu iespējas.

Paredzamie projekta rezultāti

Paredzamie rezultāti:

- Iestudēta izrāde par Cēsīm, kas ļauj piedzīvot teātri netradicionālā veidā

- Popularizētas ne tikai kultūrvēsturiskās vērtības, bet arī iedzīvināti nostāsti un mūsdienu cilvēku   dzīve

- Veicināta jaunu cilvēku interese par vēsturi

- Ar laiku izveidota izrāde, kura ir arī pieejama angļu valodā

- Piesaistīti ārzemju pilsoņi, kuri dzīvo Latvijā

- Popularizēta mūsdienu dramaturģija

- Veicināta interese par Cēsu Mazo teātris

Tā kā 2025. gadā tiks veidots izrādei angļu valodas variants, tad būtiski palielināsies skatītāju skaits. Bet joprojām saglabājot 40 skatītājus vienā izrādē. Šī izrāde būs liels ieguvums Cēsu pilsētai, jo popularizēs ne tikai seno un ne tik seno vēsturi, leģendas, mītus, bet arī runās par mūsdienu māju cilvēkiem. Tā būs iespēja ieskatīties katras mājas iekšpuse, notikumos, kas saistīti ar tām un vēsturi. Izrāde tiks rādīta/ piedzīvota katru gadu no aprīļa beigām līdz oktobra sākumam. Tie ir 5 mēneši gadā. Ja vidēji katru mēnesi tiek nospēlētas 3 izrādes, tad sasniegtā mērķauditorija 840 gadā.  Cēsis ir bagāta ar dažādu latviešu literatūras klasiķu klātesamību, iesaisti pilsētas vēstures notikumos, kas arī tiks iekļauts izrādes dramaturģiskajā materiālā. Tā būs arī iespēja iekļaut šo izrādi "Latvijas Skolas soma" programmā, kas var kalpot par savdabību vēstures izziņu skolēniem.

Ņemot vērā, ka Latvijā ir radusies tāda situācija, kura nav nevienā citā kaimiņvalstu pieredzē, ka nevalstiskie teātri atrodas tikai galvaspilsētā, tad reģiona skatītājiem ir ierobežota iespēja iepazīties ar šāda teātra piedāvātājām izrādēm un citādāka teātra iespēju/ pieredzi. No dažādām pieredzēm ieguvēji ir visa sabiedrība. Diemžēl, ņemot vērā izrādes specifiku, tā nebūs pieejama cilvēkiem ar dažāda veida invaliditātēm. Tā Kā Cēsu Mazais teātris veido izrādes, kuras ir pieejamas cilvēkiem ar redzes, garīgo un kustību invaliditātēm, tad šī izrāde vairāk tendēta un Cēsu viesiem, ar mērķi sasniegt arī angliski runājošos viesus nākotnē.