Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
7002.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6282.00 EUR
Līdzfinansējums:
720.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta ietvaros paredzēts izveidot koncertu "DZIESMU AVOTI. Pirmie latviešu skolēnu koru svētki.1866." Praulienas pagasta, Mācītājmuižā, kas tiks filmēts un pēc tam veidota dokumentālā filma. 

Pamatojoties uz bērnu dziedāšanas svētkiem 1866. gadā Lazdonas draudzē, tika izstrādāts projekts un veikti pētījumi par skolēnu dziesmu svētku vēsturi, kuras ietvaros notika ekspedīcijas Lazdonas un Praulienas pagastos. Balstoties uz pētījumiem, tika izstrādāts scenārijs mācību dokumentālajai filmai "Pirmie latviešu skolēnu koru svētki.1866.". Projekts guva atbalstu (VKKF), un 2024. gada 2. jūnijā ir paredzēta filmas filmēšana Lazdonas un Praulienas pagastos. 

Filmēšanā paredzēti vairāki notikumi, kas rekonstruē vēsturisko notikumu: Svētbrīdis Lazdonas ev.lut. baznīcā, svētku Gājiens ar karogiem no baznīcas uz Mācītājmuižu un koncerts.

Koncerta repertuārs tika veidots, balstoties uz tautasdziesmām, kormūzikas fundamentālajām dziesmām un uz 2025. gada Skolu jaunatnes dziesmu svētku repertuāru. Koncertā piedalīsies visi Madonas novada skolēnu kori (20 kori ar 556 dalībniekiem), Rīgas Doma kora skolas meiteņu koris TIARA un Rēzeknes vīru koris "Graidi". Koncerts notiks brīvā dabā - Lazdonas draudzes Mācītājmuižas parkā. Vieta ir pielāgota un piemērota bērnu nometnēm un dažādiem kultūras pasākumiem. Tur ir jau notikuši Haralda Medņa Dziesmusvētku skolas organizēti Madonas novada bērnu koru koncerti, piemēram, "Mazie bizoņi dzied", sadarbībā ar mūziķi Andri Sējānu. Bērnu koncerti ir būtiski tieši bērniem un ģimenēm, jo veidojas piederības sajūta latviešu kultūrai, attīstās radošās spējas un līdzdarbošanās. Tas ir veids, kā ieinteresēt un iesaistīt bērnus koru kustībā un tradīcijas nodošanā nākamajām paaudzēm. 

Mērķi

Projekta mērķis ir, dokumentālās filmas uzņemšanas ietvaros, izveidot koncertu "DZIESMU AVOTI. Pirmie latviešu skolēnu koru svētki.1866." 2. jūnijā, Praulienas pagasta Mācītājmuižā. 

Balstoties uz Dikļu luterāņu mācītāja Jura Neikena rakstu "Latviešu Avīze", ir zināms, ka 1866. gada 18. jūlijā Lazdonā mācītājs Rūdolfs Guleke kopā ar ērģelnieku, diriģentu Kārli Pētersonu noorganizēja pirmos latviešu skolēnu koru svētkus 200 dalībniekiem no piecām draudzes skolām. Šie pirmie latviešu skolēnu koru svētku ir nepelnīti aizmirsts, ļoti nozīmīgs kultūrvēsturisks notikums, kas no jauna – “zelta burtiem” – ierakstāms mūsu dziesmu svētku vēsturē, jo pirmie skolēnu koru svētki 1866. gadā ir izšķirošs atspēriena punkts turpmākam latviešu nacionālās identitātes veidošanās procesam, kurā nezūdoša ir kopā dziedāšana kā pašizpausme. Paredzētā filma un koncerts ļaus bērniem un sabiedrībai līdzdarboties un izzināt šo kultūrvēsturiski nozīmīgo, Latvijas mērogā unikālo un vēsturi mainošo notikumu Madonas novadā pirms 158 gadiem, tādējādi veicinot lepnumu par savu vietu, cilvēkiem un izpratni par kordziedāšanu kā vienu no kultūras pamatiem.

Filmēšanas komanda, režisores Martas Seleckas vadībā, ļaus bērniem un sabiedrībai gūt jaunu pieredzi, līdzdarbojoties filmēšanas procesā, tādējādi saglabājot liecību par mūsdienu kordziedāšanas tradīciju novērtēšanu un uzturēšanu. Madonas novada bērnu kori jūnijā dosies uz Rīgu, Mežaparka Lielo estrādi, lai uzņemtu filmas noslēguma kadrus un izveidotu "tiltu" no 1866. gada uz 2025. gadu XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Filma būs izzinošs, izpratni veicinošs un vēsturi mainošs materiāls gan bērniem, gan pieaugušajiem. 

Koncerts un filma veicinās bērnu un jauniešu līdzdalību kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī sabiedrības izpratni par kopdarbības un koprades nozīmi tradīcijas uzturēšanā. Projekta rezultāts nozīmīgi papildinās 2025. gadā gaidāmos XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, īpaši akcentējot skolēnu koru lomu latviešu dziesmu svētku vēsturē un attīstībā.

Uzdevumi

 1. Īstenot darba grupas sapulces – māksliniecisko, tehnisko un organizatorisko jautājumu apspriedes. 
 2. Līgumu slēgšana - nodrošināt koncerta tehnisko aprīkojumu: apskaņošana, skatuve, gaismas (līgumu slēgšana, tehniskā raidera izstrāde) un līgumu slēgšana ar koncerta pavadošo grupu.  
 3. Radīt nepieciešamos scenogrāfijas elementus un dekorācijas.
 4. Ar mediju starpniecību informēt sabiedrību par koncerta un filmas tapšanu, veicinot mērķauditorijas interesi, filmēšanas un koncerta tapšanā piesaistīt brīvprātīgos palīgus.
 5. Izveidot koncerta vizuālos materiālus un nodrošināt koncerta publicitāti - afišas, raksti, preses relīzes, ielūgumi. 
 6. Organizēt un vadīt koncerta norisi 2. jūnijā, Mācītājmuižā, Praulienas pagastā.
 7. Noslēguma darbi - rēķinu apmaksa, informēt sabiedrību par koncerta norisi (koordinēt informāciju medijos par koncertu (ReTV sižets, reģionālie laikraksti, koncerta recenzijas, fotogrāfiju apstrāde un nosūtīšana medijiem), projekta atskaišu sagatavošana. 
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorijas:
1. Bērni (556 bērni no 20 koriem), Madonas novada skolēnu kori, kas būs koncerta dalībnieki,
2. Bērni un jaunieši, ģimenes un citi koncerta apmeklētāji ,
3. Madonas novada izglītības, kultūras un interešu izglītības iestāžu darbinieki,
4. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas atbalstītāji, dalībnieki un organizatori.
5. Kormūzikas, latviskā kultūrmantojuma atbalstītāji, kopēji un dalībnieki.
Maijā paredzam plašāku publicitāti medijos.

Paredzamie projekta rezultāti

 1. Projekta rezultātā būs noorganizēts koncerts "DZIESMU AVOTI. Pirmie latviešu skolēnu koru svētki.1866.", kas tiks filmēts un pēc tam izveidota dokumentālā filma.
 2. Projekta rezultāts nozīmīgi papildinās 2025. gadā gaidāmos XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, īpaši akcentējot skolēnu koru lomu latviešu dziesmu svētku vēsturē un attīstībā.
 3. Tas sniegs nozīmīgu ieguldījumu skolēnu dziesmu svētku vēstures faktu precizēšanā un pārrakstīšanā.
 4. Tas ļaus izcelt skolēnu koru nozīmīgo lomu dziesmu svētku tradīcijas sākotnē, tās tālākā attīstībā un turpinājumā.
 5. Vērst uzmanību un veicināt sabiedrības izpratni par skolēnu dziesmu svētkiem kā Latvijas dziesmu svētku kustībai svarīgu un neatņemamu sastāvdaļu gan vēsturiskā, gan šodienas aspektā.
 6. Iesaistot bērnus un jauniešus filmas un koncerta tapšanas procesā, sekmēt līdzdalību latviešu kultūras, tai skaitā dziesmu svētku tradīcijas, nodošanu nākamajām paaudzēm.
 7. Koncerts būs pieejams plašai auditorijai, jo tas notiks brīvā dabā un būs bezmaksas ieeja.