Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Prāta Spēles"
Projekta kopējās izmaksas:
7800.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7800.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta “Latvijas kauss 2024” mērķis ir erudīcijas spēļu sēriju rezultātā veicināt Latvijā dzīvojošo cilvēku pašiniciatīvu, attīstīt spriestspēju un analītisko domāšanu, kā arī noskaidrot erudītāko "Prāta Spēles" Latvijas ceļojošā kausa komandu. Šīs erudīcijas sacensības norisinās visā Latvijā, ietverot Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un Rīgas pusfinālus, kā arī lielo finālu, kas notiks 18. novembrī 2024. gadā.

Projekta virsuzdevumi:

 • Veicināt plašas sabiedrības iesaisti, piedāvājot iespēju ikvienam piedalīties šajā pašizziņas un sevis pilnveidošanas projektā.
 • Popularizēt aktīvu, visiem pieejamu, uz pašizziņu un attīstību vērstu pasākumu sabiedrībai.
 • Piedāvāt saturīgu laika pavadīšanas veidu ģimenes, draugu un kolēģu loka komandām.
 • Jaunā, interaktīvā un izzinošā formā izpētīt Vidzemes tradīcijas, kultūru un vēsturi. (novitāte)

Projekta novitāte:

 • Spēlēs Vidzemē iekļaut jautājumus par Vidzemes kultūru un nemateriālo mantojumu, kā arī latviešu valodas paveidiem.

Mērķauditorija:

 • Visi Latvijas iedzīvotāji. Dalībnieku vecums nav ierobežots.

Paredzamie rezultāti:

 • Izveidotas un novadītas 12 spēles Vidzemē (ar VKP 2024 atbalstu)
 • Plašas sabiedrības iesaiste, aktualizējot vispusīgas zināšanas par dažādām tēmām un piedāvājot jēgpilnu laika pavadīšanas iespēju, iesaistoties projekta cīņā par ceļojošo kausu.
 • Veicinātas sabiedrības zināšanas par Vidzemes tradīcijām, kultūru un vēsturi (novitāte).

Mērķi

Šis pasākums sniedz iespēju ikvienam piedalīties šajā pašizziņas un sevis pilnveidošanas projektā, vienlaicīgi cīnoties par “Prāta Spēles” ceļojošo kausu.

Projekta  novitāte veicina Vidzemes kultūras, tradīciju un vēstures izzināšanu un popularizēšanu.

Šīs erudīcijas sacensības, kas sastāv no spēles par dažādām tēmām, iekļaujot jautājumus par Vidzemes kultūru un nemateriālo mantojumu, kā arī latviešu valodas paveidiem, veicina zināšanu bagātināšanu un izglītošanu plašai sabiedrībai. Tādējādi projekts veicina gan kultūras izpratni, gan pašizziņu, vienlaicīgi piedāvājot interesantu un saturīgu kvalitatīva laika pavadīšanas veidu ģimenes, draugu un kolēģu komandu lokā, neatkarīgi no iedzīvotāju maksātspējas.

Uzdevumi

 • Apzinātas kultūras iestādes Vidzemē, primāri tās, kuras izrādījušas interesi par "Prāta Spēles" Vislatvijas erudīcijas čempionātu "Latvijas kauss 2024", bet nav saņēmušas pašvaldību līdzfinansējumu pasākuma īstenošanai.
 • Vienošanās par spēļu norises datumiem 12 dažādās Vidzemes pilsētu vai pagastu kultūras iestādēs.
 • Līgumu slēgšana ar pašvaldībām vai kultūras iestādēm par pasākuma norisi.
 • Pasākumu informācijas sagatavošana un izvietošana reģistrācijas lapā www.prataspeles.lv
 • Mārketinga aktivitātes "Prāta Spēles" sociālajos mēdijos, preses relīzes sagatvošana un izvietošana Leta, Delfi un citos publilcitātes resursos. Afišu un preses relīzes nodošana pasākuma iestādēm.
 • Dalībnieku reģistra uzskaite, reģistrēto dalībnieku apzināšana pirms pasākumiem
 • Jautājumu sagatavošana spēlēm
 • Spēļu sastādīšana
 • Tehniskā uzstādīšanās un spēļu vadīšana
 • Fotogrāfēšana pasākuma laikā
 • Rezultātu apkopošana spēles laikā, dalībnieku apbalvošana ar atbalstītāju balvām
 • Rezultātu un fotogrāfiju publicēšana (rezultāti - www.prataspeles.lv, rezultāti un fotogrāfijas - Facebook - Prāta Spēles Latvijas kauss)
 • Pēc Lielā Fināla - projekta atskaites sagatavošana un iesniegšana

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Dalībnieki:
-Paplašinātas zināšanas un spējas.
-Kopīga laika pavadīšana un sociālā saziņa.
-Motivācija pašizglītībai un pozitīvas emocijas.
-Saturīgi un pilnvērtīgi pavadīts brīvais laiks.

Pašvaldības:
-Palielināta tūrisma aktivitāte un ekonomikas attīstība.
-Labāka sabiedrības sadarbība un iesaiste.
-Vietējo kultūras un vēstures popularizēšana.
-Vietējās reputācijas uzlabošana.
-Palielināts iedzīvotāju lepnums un identitāte.

Paredzamie projekta rezultāti

"Latvijas kauss 2024" pasākumi 12 norises vietās: 11 atlases spēles + 1 reģionālais pusfināls. Visas norises vietas (pašvaldības/iestādes) gūs vērtīgu un izglītojošu pasākumu Latvijas iedzīvotājiem ar pievienoto vērtību par Vidzemes kultūru un tradīcijām.

Aptuveni 240 komandas pa 6 dalībniekiem komandā, pie nosacījuma, ja komandu skaits vienā spēlē ir 20 (maksimālais komandu skaits vienā spēlē atkarīgs no pasākuma norises telpas ietilpības).

33 komandas no 11 atlases spēlēm virzītas uz reģionālo pusfinālu Vidzemē, 5 komandas no Vidzemes pusfināla virzītas uz Finālu.

1 komanda potenciāla "Latvijas kauss 2024" uzvarētāja, kas iegūst ceļojiošo kausu. 

1 pašvaldība vai iestāde potenciālā ceļojošā kausa turētāja līdz nākamā gada izspēlei. Atlases kārtas vieta, no kuras uz Finālu virzījušies uzvarētāji, tiek izcelta kā vieta (pašvaldība/pilsēta/ciems), kurā attiecīgajā gadā ir gudrākie/zinošākie/erudītākie cilvēki.