Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība "Gaujas plostnieki"
Projekta kopējās izmaksas:
5400.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5400.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta mērķis: nodrošināt Gaujas plostnieku tradicionālo zināšanu un amata prasmju popularizēšanu un ilgtspēju, vienlaikus sniedzot ieguldījumu Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanā un attīstībā.

Projekta aktivitātes:

- iznomāts LED ekrāns un alumīnija kopņu sistēma, uz kā to uzstādīt, dokumentālās filmas “Plostam jāiet plosta ceļš” brīvdabas pirmizrādes nodrošināšanai Gaujas plostnieku svētku ietvaros šī gada 18. maijā Strenčos, kā arī operatora nodrošināšana. Filma tapusi 2022. un 2023. gadā. Tā stāsta par Gaujas plostnieku tradīciju, tās būtību un lomu senāk un mūsdienās. Filma ir Gaujas plostnieku mūsdienu dokumentācija, kas, no vienas puses, atklāj tradīcijas dzīvotspēju mūsdienās, kad Gauja vairs nav ūdensceļš kokmateriālu transportēšanai, no otras puses, sniedz nelielu ieskatu Vidzemei savulaik raksturīgā aroda kultūrvēsturē;

- foto materiālu izveide, iegūstot vismaz 50 kvalitatīvus foto no Gaujas plostnieku svētku norises (plosta “noaršanu”, sagaidīšana, kultūras norises u.c.), kas nonāks biedrības arhīvā, veidojot Gaujas plostnieku tradīcijas vēstures dokumentāciju, kā arī tās varēs tikt izmantotas publicitātes nodrošināšanai dažādās relīzēs.

Mērķi

Biedrība mūsdienās uztur un saglabā atjaunoto Gaujas plostnieku tradīciju. Kaut kokmateriālu pludināšana kopš 20. gs. 70. gadiem Latvijas upēs vairs nenotiek, kopš 1996. gada plosta siešanas un vadīšanas prasmes Gaujā tiek uzturētas un saglabātas. Ik gadu maija trešajā nedēļā vīri, kuri apvienojušies Biedrībā, sien plostu un pludina to, pārmantojot un izmantojot no vecajiem Gaujas plostniekiem iegūtās zināšanas, kā arī nododot tās tālāk nākamajām paaudzēm, iesaistot skolēnus un citus interesentus. Pēc plosta sasiešanas un aprīkošanas seko plosta brauciens pa Gauju līdz ceturtās dienas rītā plosts tiek svinīgi "noarts" Gaujas krastā Strenčos un sākas Gaujas plostnieku svētki.

2018. gadā Gaujas plostnieku amata prasmes tika iekļautas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Biedrībai sadarbojoties ar plostnieku biedrībām no Austrijas, Čehijas, Polijas, Spānijas un Vācijas, tika sagatavota multinacionāla nominācija “Koku pludināšana”, kas 2022. gada decembrī tika iekļauta UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā.

Biedrība līdztekus ikgadējai plosta siešanai pēc iespējas cenšas īstenot dažādus projektus amata prasmju ilgtspējas nodrošināšanai un attīstībai.

Vienā no pēdējiem projektiem tapa dokumentāla filma “Plostam jāiet plosta ceļš”. Filma jau ir piedzīvojusi savu pirmizrādi 2023. gada izskaņā kinoteātrī “Gaisma” Valmierā. Pēc pirmizrādes filmas izrādīšana notikusi arī Siguldā un plānota arī vairākās vietās Gaujas krastos – skolās un kultūras centros. Tomēr brīvdabas pirmizrādi filma piedzīvos Strenčos, Gaujas plostnieku galvaspilsētā, šī gada 18. maijā Gaujas plostnieku svētku ietvaros. Pēc filmas paredzēta tikšanās ar filmas varoņiem.

Filmas treileris: ieej.lv/treileris

Lai nodrošinātu kvalitatīvu filmas brīvdabas pirmizrādi, plānots iznomāt LED ekrānu un alumīnija kopņu sistēmu, uz kā to uzstādīt. Svētku ietvaros uz ekrāna būs skatāma filma, kā arī dienas gaitā tiks atspoguļota svētku norise. Tiks nodrošināts operatora pakalpojums. Lai nodrošinātu svētku norises dokumentēšanu foto materiālos (plosta “noaršanu”, kultūras norises u.c.) tiks nolīgts fotogrāfs. Foto materiāli nonāks biedrības arhīvā un tiks izmantoti gan Gaujas plostnieku amata prasmju, gan svētku popularizēšanai, publicitātes nodrošināšanai.

Uzdevumi

Lai sasniegtu projekta mērķi, izvirzīti vairāki uzdevumi:

-  lai popularizētu Gaujas plostnieku amata prasmes, iznomāt LED ekrānu un alumīnija kopņu sistēmu, uz kā to uzstādīt, dokumentālās filmas “Plostam jāiet plosta ceļš” brīvdabas pirmizrādes nodrošināšanai Gaujas plostnieku svētku ietvaros šī gada 18. maijā Strenčos, kā arī nodrošināt operatora pakalpojumu;

- lai veidotu Gaujas plostnieku tradīcijas vēstures dokumentāciju, nodrošināt fotogrāfa pakalpojumu;

- nodrošināt projekta publicitāti atbilstoši publicitātes aprakstam.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Gaujas plostnieku svētku apmeklētāji;
Strenču pilsētas iedzīvotāji;
plostnieku amata prasmju uzturētāji;
plostnieku pēcteči, plostniecības entuziasti;
Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma cienītāji.
Mērķauditoriju plānots sasniegt caur biedrības un Strenču apvienības Facebook lapām, Valmieras novada pašvaldības mājaslapu un informatīvo izdevumu.
Publicitāte tiks nodrošināta arī par svētkiem kopumā - to nodrošinās Strenču Kultūras centrs - reklāmas un sižeti radio, televīzijā, Facebook.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Sniegts ieguldījums Gaujas plostnieku tradīcijas saglabāšanā, popularizēšanā un mantojuma kopienas stiprināšanā, vienlaikus sniedzot ieguldījumu arī Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanā un attīstībā.

2. Popularizēta Gaujas plostnieku tradīcija plašākā sabiedrībā, veicinot iespējamu jaunu domubiedru, atbalstītāju un prasmju nesēju piesaisti mantojuma kopienai.

3. Foto materiālu izveide, iegūstot vismaz 50 kvalitatīvus foto no Gaujas plostnieku svētku norises, kas nonāks Biedrības īpašumā.

4. Publicētas kopumā 3  relīzes par projekta apstiprināšanu un rezultātiem biedrības Facebook kontā, Strenču apvienības Facebook kontā un Valmieras novada pašvaldības mājaslapā.