Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
nodibinājums "Imanta Ziedoņa muzeja fonds"
Projekta kopējās izmaksas:
7840.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6990.00 EUR
Līdzfinansējums:
850.00 EUR

Kopsavilkums

Ziedoņa muzejs turpina jaunu krājuma priekšmetu izpētes ciklu "Fragmenti, kas palīdz dzīvot". Tas paredz katru gadu izvēlēt aptuveni 10 muzeja krājuma priekšmetus un iznest tos atkal jaunā gaismā, radot sabiedrības 
interesi un piedāvājot jaunu, līdz šim nebijušu skatījumu uz šiem priekšmetiem, kas, protams, vēsta arī par pašu Imantu Ziedoni.  Izstādi katru gadu veido kāds mākslinieks, kas iedvesmojoties no muzeja krājuma priekšmetiem, rada jaunus mākslas darbus, kurus iespējams aplūkot muzeja āra teritorijā. Līdz šim izstādes veidojuši: rakstnieks Jānis Joņevs kopā ar antropoloģi un fotogrāfi Elīnu Kursīti un jaunais daudzsološais mākslinieks Andris Kaļiņins. Šogad par izstādes autori iecerēta tekstilmāksliniece un rakstniece Annele Slišāne. Izstāde ļauj muzejam priecēt apmeklētājus, garām gājējus, tūristus, dabas entuziastus, tādējādi uzturot interesi gan par Imantu Ziedoni, gan par viņa idejām, kā arī rada sajūtu par to, ka muzejs, lai arī šo laika posmu nav ziemas periodā nav atvērts, taču tik un tā gaida interesentus un ir aktīvs. 

Paralēli jaunrades procesam muzeja darbinieki veic mākslinieces izvēlēto krājuma priekšmetu izpēti, noskaidro to izcelsmes stāstus, saikni ar I.Ziedoni, viņa padarītajiem darbiem, tuvajām vērtībām, kā arī ar citām dzejniekam pietuvinātām personalijām. Izpētes rezutlāti tiek komunicēti muzeja sociālajos tīklos. 

Mērķi

Projekts ilgtermiņā nodrošinās Ziedoņa muzeja krājuma priekšmetu izpēti, tādējādi saglabājot iespējami vairāk informācijas par Imanta Ziedoņa atstāto kultūras mantojumu arī nākamajām paaudzēm. Īstermiņā mērķis ir īstenot ilgtermiņa mērķi laikmetīgā, šodienas sabiedrību uzrunājošā formātā un veicinot jaunradi. Izstāde piedāvās kvalitatīvu, tradicionālajās amatu prasmēs balstītas mākslas pieejamību brīvā dabā 24/7 formātā, jo īpaši uzrunājot dabas tūristus.

Tekstilmāksliniece un rakstniece Annele Slišāne ir sevi pierādījusi ar saviem rokdarbiem, izstādēm (gan personālizstādes, gan pēdējais lielākais notikums - dalība  Rīgas Starptautiskās tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennālē QUO VADIS?), arī ar grāmatām. A.Slišānes, kā audējas un tekstilnieces skatījums uz Ziedoņa muzeja krājuma priekšmetiem un radoša to interpretācija savos mākslas darbos apliecinās arī vienu no Imantam Ziedonim tuvajām vērtībām, par ko viņš iestājās - amatu, jo īpaši audēju, prasmes un to saglabāšana, turpināšana, popularizēšana. 

Iecerēts, ka taps jauni 8 mākslas darbi  - lielformāta tekstilijas no dabas materiāliem un tos pavadošie teksti latviešu un latgaliešu valodās. Mākslas darbi būs austi pkalāji jeb deķi/deči un katrs no tiem stāstīs ne vien par kādu krājuma priekšmetu, bet arī par kādu no Imanta Ziedoņa šķautnēm, vērtībām, tām pievienojot šodienas skatījumu uz pasauli un aktualitātēm autores A.Slišānes redzējumā.

Uzdevumi

1. Krājuma priekšmetu atlase 

2. Mākslinieciskā koncepta izstrāde, mākslinieciskā jaunrade, krājuma priekšmetu interpretācijas šodienas acīm 

3. Krājuma priekšmetu pētnieciskais darbs, zinātnisko kartīšu sagatavošana 

4. Izstādes tehniskā realizācija Ziedoņa muzeja āra teritorijā, uzstādīšana

5. Komunikācijas kampaņa medijiem (visā Latvijā) par jaunradīto izstādi un satura nodrošinājums muzeja sociālajos tīklos 

6. Projekta vadība 

 

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Ziedoņa muzeja teritorijai gada laikā iziet cauri 3500-4000 cilvēku. Ziedoņa muzeja apmeklētāji un sociālo tīklu auditorija (aptuveni 8000), Murjāņu un Siguldas novada iedzīvotāji, rīdzinieki, seniori, dabas un kultūras entuziasti, I.Ziedoņa daiļrades cienītāji, Ziedoņa muzeja sekotāji (10 tūkstoši). Auditoriju uzrunāsim, sadarbībā ar Tūrisma informācijas centriem, ar medijiem (delfi, diena.lv, lsm.lv, Aprinkis) un caur muzeja sociālajiem tīkliem, mājas lapu.

Paredzamie projekta rezultāti

1.) Izstādi apmeklēs 4-5 tūkstoši apmeklētāji 8 mēnešu laikā. 
2.) Būs izpētīti vismaz 8 līdz šim nepētīti Ziedoņa muzeja krājuma priekšmeti. 
3.) Tiks jaunradīti 8 jauni mākslas darbi (A.Slišāne), veicinot un apliecinot muzejā esošo kultūras mantojumu kā radošās industrijas un jaunrades iedvesmas avotu.

4.) Tiks aktualizēts aušanas kā tradicionālas prasmes mūsdienīgums  

5.) Izstāde būs bezmaksas, brīvi pieejama 24/7, tā dodot iespēju plašam sabiedrības lokam izstādi apmeklēt 

6.) Ziedoņa muzejs arvien vairāk iegūs atpazīstamību sabiedrībā, tās interesei par muzeja darbošanos un jaunus apmeklētājus ne vien ārpus sezonas, bet arī sezonas laikā. Tiks apmierināts arī tās sabiedrības daļas pieprasījums, kas allaž izjūt vilšanos par Ziedoņa muzeja sezonālo dabu un nepieejamību ziemas periodā