Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
2084.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1684.00 EUR
Līdzfinansējums:
400.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts "GAUJA. 44 TILTI"  ir kultūrvēsturisks pētījums, kura ietvaros tiks apsekoti visas Gaujas garumā esošie 44 tilti. Pētījums iecerēts kā 4-5 dienu ekspedīcija, kurā piedalīsies Gaujas un tās krastu zinātājs, kādreizējais Gaujas plostnieks Māris Mitrevics (Mitrais), kultūrvēsturniece Ieva Vītola un jaunieši. Ekspedīcijas laikā, no Carnikavas secīgi dodoties augšup pret upes straumi ar uzdevumu šķērsot katru no 44 tiltiem tikai vienu reizi, plānots dokumentēt katru no Gaujas tiltiem, pierakstot Mitrā pieredzes stāstus un jauniešus iepazīstinot ar pieejamo informāciju līdz šim publicētajos izdevumos, kartēs, fotogrāfijās u.c. Ekspedīcijā iegūtos datus un informāciju paredzēts ar  jauniešu iesaisti apkopot īsos, kodolīgos 44  stāstos (ar video, audio elementiem, fotoreportāžām u.c.) un publicēt sociālajos tīklos - gan jaunizveidotajā kontā "Gaujas tilti" Facebook, gan jauniešu iecienītajās komunikāciju platformās, tādejādi projektam un kultūrvēsturiskajam saturam nodrošinot plašu publicitāti un pieejamību. Projekta noslēgumā plānota arī publiska lekcija, daloties pieredzē  par ekspedīcijā piedzīvoto un dokumentēto.

Projekta ietvaros tiks īstenots līdz šim nebijis pētījums, vienkopus apzinot Gaujas tiltus, kas ir vēsturiski un saimnieciski nozīmīgas vietas Vidzemes kultūrainavā.

Mērķi

Gauja ir Vidzemes vēsturiskās zemes viena no pamatvērtībām. Tā veido Vidzemei raksturīgo kultūrainavu un  identitāti. Gauja jau izsenis ir bijusi gan ūdensceļš, gan robeža, kuras ērtākai šķērsošanai savulaik celtas pārceltuves, izmantoti brasli, bet pēdējos gadsimtos uzbūvēti tilti.

Tilti, kas ved pāri Gaujai, ir nozīmīgas Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma liecības, kas atklāj gan vietas vēsturi un attīstību, gan vietējo ļaužu dzīvesveidu, ekonomiskos un saimnieciskos  sasniegumus.

Pagaidām nav konkrēti zināms, kad uzcelts pirmais Gaujas tilts, taču Indriķa hronikā teikts, ka krustneši cēluši Gaujā tiltveida aizsprostus, lai aizturētu lejup pa upi braucošos igauņu sirotāju kuģus (IH, 1993, 157).

Lai arī tiltiem allaž primārā ir bijusi saimnieciskā funkcija, tomēr tiem kā kultūrainavas būtiskiem elementiem katram ir savs nosaukums, būvniecības laiks, veids, izskats, nozīme apkārtnes ļaužu dzīvē.

 

Uzdevumi

Īstenot kultūrvēsturisku pētījumu Vidzemē, apsekojot un dokumentējot visus, šobrīd esošos 44 Gaujas tiltus.Lai to paveiktu, nepieciešams:

- veikt pieejamo publikāciju, izdevumu, karšu, fotogrāfiju u.c. informācijas priekšizpēti;

- precizēt maršrutu, noorganizēt ekspedīcijas norisi pa posmiem, izveidot projekta kontu "Gaujas tilti" sociālajā tīklā Facebook;

- īstenot izpētes braucienus, fotoliecībās un audioierakstos dokumentējot katru no Gaujas tiltiem;

- apkopot informāciju (gan vēsturisko, gan ekspedīcijā fiksēto) un secīgi sagatavot īsus, aizraujošos vizuālus stāstus par katru no Gaujas tiltiem un padarīt to pieejamu sabiedrībai, publicējot un izplatot sociālajos tīklos.

- projekta noslēgumā noorganizēt lekciju - tikšanos (vieta vēl tiks precizēta, bet tā noteikti būs Gaujas krastos), projekta dalībniekiem daloties pieredzē ar piedzīvoto, pētījuma rezultātiem un secinājumiem.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes iedzīvotāji, jo īpaši Gaujas krastos dzīvojošie Cēsu, Gulbenes, Smiltenes, Valkas, Valmieras, Siguldas, Saulkrastu, Ādažu novados dzīvojošie.
Jaunieši.
Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma cienītāji, novadpētnieki.
Vidzemes viesi un tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Paredzamie projekta rezultāti

Veikts kultūrvēsturisks pētījums par Gaujas tiltiem, dokumentēts fotogrāfijās un stāstos tiltu šobrīdējais stāvoklis un izskats.

Pētījuma rezultāti un secinājumi apkopoti lekcijā/priekšlasījumā, kuru ikviens varēs iepazīt projekta noslēguma pasākumā.

Sagatavoti 44 stāsti publicēšanai sociālajos tīklos - raisīta interese un pilnveidotas sabiedrības zināšanas par Gaujas kultūrainavu un tās kultūrvēsturiskajiem elementiem - tiltiem.

Iesaistīti jaunieši kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā.

Stiprināta Vidzemes un vidzemnieku identitāte.

Nodrošināta projekta un pētījuma publicitāte un pieejamība.

Iegūtie šī pētījuma rezultāti  tiks izmantoti tālākos pētījumos, publikāciju sagatavošanā, Vidzemes un Gaujas kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā.