Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "Siguldas tirgus"
Projekta kopējās izmaksas:
17571.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8356.00 EUR
Līdzfinansējums:
9215.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts "Roberta Rūrāna murālis "Tirgus ļaudis" Siguldas tirgū" paredz lielformāta (75m2) sienas gleznojuma izveidi uz Siguldas tirgus ēkas gala fasādes. Tas atainos tirgus ļaudis, cildinot tos un uzsverot tirgu kā tradicionālu kopienas satikšanās vietu un mūsu kultūras vērtību. Mākslas darba autors ir pazīstamais latviešu ilustrators Roberts Rūrāns, kura darbiem raksturīgas košas krāsas, viduslaiku elementi un asprātīgas kompozīcijas.

Murāļa izveide dos pienesumu visai Vidzemes kultūras telpai, papildinot to ar jaunu vides mākslas objektu, jo lielformāta sienu gleznojumi šeit sastopami reti. Jau vairākus gadus Siguldas tirgus attīstās kā satikšanās un kultūras baudīšanas vieta, regulāri pulcinot vietējos zemniekus, amatniekus, organizējot izzinošas darbnīcas un koncertus. Tirgus telpas papildināšana ar vēstošu vides mākslas objektu vairos tirgus kā kultūrtelpas pievilcību.

Projekta norise būs nozīmīgs un izglītojošs notikums, jo mākslinieka darbu klātienē varēs vērot gan mākslu skolu audzēkņi, gan jebkurš cits interesents. Projekta norisei varēs sekot arī Siguldas tirgus sociālajos tīklos, reģionālajos un nacionālajos medijos.

Izveidotais mākslas darbs kļūs par saistošu un pārdomas rosinošu objektu siguldiešiem, pilsētas viesiem, garāmbraucošā vilciena pasažieriem un lieliski iekļausies Vidzemes tūrisma objektu kartē.

Projektu īstenos Siguldas tirgus īpašnieks, SIA 'Siguldas tirgus", kas jau 2023.gadā uzsāka mākslas projektu "Tirgus ļaudis", kura laikā tirgotāji tika iemūžināti Kristapa Kalna fotogrāfijās.

Mērķi

Projekta "Roberta Rūrāna murālis "Tirgus ļaudis" Siguldas tirgū" mērķi ir papildināt esošo Vidzemes kultūras telpu, veicināt mākslas jaunrades attīstību Vidzemē un stiprināt mūsu identitāti.

Būtiska nozīme murāļa radīšanā ir pilsētvidei, kurā to vēlamies integrēt – tas būs mākslas darbs, kas saistīts ar konkrēto vietu -tirgu, kā arī ietver atsauci uz mūsu kultūras mantojumu. Tirgus ļaudis ir cildināma sabiedrības daļa, jo tie cauri gadsimtiem saglabā vēsturisko tirgošanās kultūru - īsās pārtikas noieta ķēdes, kur pircējs var satikt pašu produktu ražotāju. Attīstoties lielveikalu iepirkšanās kultūrai, mums arvien vairāk jāvelta pūles, lai saglabātu tirgu kā sociālu fenomenu. Siguldas tirgus uzcītīgi strādā, lai radītu vietējā tirgus attīstībai piemērotu vidi. Murāļa izveide papildinās Vidzemes kultūras telpu ar vērtīgu, krāšņu un pamanāmu elementu, kas veidos asociācijas par tirgu kā mūsu kultūras sastāvdaļu.

Šī vides mākslas forma ļaus mākslas darba interpretācijā iesaistīties ikvienam Latvijas iedzīvotājam, savukārt, mūsu reģiona viesiem veidot apjausmu par mūsu identitāti veidojošajiem simboliem. Pienesumu projektam dos arī tā autora izvēle - Roberts Rūrāns ir labi pazīstams ilustrators, kura darbi sastopami žurnālos, grāmatu ilustrācijās, animācijās, kartiņās, Latvijā ražotu produktu noformējumā. Tie ir pamanāmi ar savu krāšņumu un asprātīgajiem risinājumiem kompozīcijā.  Mākslinieks sadarbojies ar tādiem starptautiskiem uzņēmumiem kā The New York Times, Vogue, NATO, The Olympic Games, Coca-Cola, Apple, Hermès un citiem.

Tradicionālās tirgus kultūras un laikmetīgās mākslas sinerģija murālī radīs jaunu, vērtības saturošu skatījumu uz Vidzemes kopienu kā radošu, mūsdienīgu, bet tajā pat laikā tradīcijas cienošu sabiedrību, kādu mēs, vidzemnieki, vēlamies šeit redzēt.

 

 

 

 

 

Uzdevumi

 

 

Radīt jaunu, publiski pieejamu, mūsdienīgu un kvalitatīvu vides mākslas objektu - sienas gleznojumu 'Tirgus ļaudis" uz Siguldas tirgus gala fasādes;

Izgītot sabiedrību, nodrošinot iespēju mākslu skolu audzēkņiem un ikvienam interesentam iepazīties ar lielformāta sienas gleznojuma tapšanu;

Popularizēt caur mākslas darbu un publicitātes aktivitātēm tradicionālo tirgus kultūru kā vēsturiskā mantojuma daļu un veidot jaunu, mūsdienīgu skatu uz tradicionālo vērtību turpināšanu;

Iekļaut Vidzemes tūrisma kartē jaunu galamērķi, tādējādi veicināt tūrisma aktivitāti Vidzemē;

Veidot komunikāciju ar sabiedrību, nododot vēstījumu par mākslas un tradīciju nozīmi  reģiona telpas veidošanā

 

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Ieguvēji no projekta būs Siguldas, Vidzemes un visas Latvijas iedzīvotāji, arī topošie mākslinieki, mākslu skolu audzēkņi.
Siguldas centrā, ārtelpā brīvi pieejamo mākslas darbu ik dienas aplūkos Siguldas iedzīvotāji, novadnieki un pilsētas viesi no visas pasaules. Murāļa siena labi redzama no dzelzceļa līnijas Valmiera - Sigulda, arī vilciena pasažieri to varēs labi aplūkot.
Šāda skatītājam saistoša, kvalitatīva vides mākslas darba radīšana dos būtisku piemesumu Vidzemes kultūrtelpai.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta ietvaros plānots radīt mākslas darbu - pastāvīgu un publiski pieejamu murāli, kurā atainoti tirgus ļaudis un tirgus kā paaudžu, prasmju un vērtību mijiedarbības punkts. Gleznojums tiks veikts uz Siguldas tirgus ēkas sienas,, kas atrodas pilsētas centrā un būs publiski pieejams ikvienam pilsētas iedzīvotājam un apmeklētājam.

Projekta kvantitatīvie rādītāji:

Viens (1) sienu gleznojums, kas attaino Vidzemes tradicionālu vērtību - tirgus norisi.

Vismaz divu (2) mākslu skolu audzēkņi iepazinušiem ar murāļa veidošanas procesu

Vismaz četras (4) publikācijas par murāļa tapšanas procesu un darba būtību reģionālajos un nacionālajos medijos

Vismaz (15) publikācijas par mākslas darbu un projektu sociālajos tīklos

Viens (1) video materiāls par mākslas darbu

Murāļa atklāšanas pasākums (1)

Piecām (5) tūrisma organizācijām nosūtīta informācija par murāli

Informatīva plāksne (1) par murāli "tirgus ļaudis", kas izvietota pie mākslas darba

Vismaz 50 tūkstošiem Vidzemes iedzīvotājiem iespēja ik gadus aplūkot radīto mākslas darbu.

Projekta kvalitatīvie rādītāji

Stiprinātas Vidzemes reģiona vērtības. Mākslas darbā atainotā tēma - tirgus ļaudis - norāda uz tradicionālo tirgus kultūru, kas izsenis Vidzemē ir bijusi attīstīta (pilsētām Hanzas pilsētu tīklā) . Tirgus kā vietējās kopienas stiprināšanas mehānisms - gan sociālā, gan ekonomiskā kontekstā ir nozīmīgs ilgtspējīgas sabiedrības elements. Arī topošā Bioreģiona ietvarā vietējo produktu noieta veicināšana ir viens no pamatmērķiem. Radītais mākslas darbs ataino reģiona vērtības un atgādina skatītājiem par nepieciešamību tās kopt un saglabāt.

Papildināta Vidzemes kultūrterpa, radot lielformāta vides mākslas objektu. Sienas gleznojumi raisa interesi un rosina uz diskusiju par laikmetīgo mākslu un tās nozīmi,  sabiedrība no šī procesa paplašinās redzesloku un kļūs izglītotāka. Šobrīd Vidzemē nav plaši pieejama šī mākslas forma, līdz ar to projekta īstenošana dotu pienesumu vides mākslas jomā. Ņemot vērā mākslinieka atpazīstamību un radītā darba māksliniecisko vērtību, šis objekts kļūs par vienu no tūrisma galamērķiem Vidzemē. Roberta Rūrāna vārds ir atpazīstams, jo ar saviem darbiem viņš ir redzams gan Latvijas publiskajā telpā, gan ārvalstīs.