Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība PARTY
Projekta kopējās izmaksas:
2300.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2100.00 EUR
Līdzfinansējums:
200.00 EUR

Kopsavilkums

Straptautiskais laikemtīgās dejas festivāls LAIKS DEJOT ir dejas mākslas notikums, kas aizsācies 1998. gadā un kā starptautiska mēroga festivāls bez pārtraukumiem notiek kopš 2005. gada. Festivāls ir dejas svētki, kas ik gadu regulāri iepazīstina Latvijas skatītājus gan ar ārvalstu laikmetīgo deju, gan un Latvijas mākslinieku jaunāko veikumu, kā arī intersentiem ar dažādu sagatavotības līmeni sniedz iespēju izglītoties meistarklasēs.

LAIKS DEJOT 2024 norisināsies Rīgā (no 9.-12. jūnijam) un Stāmerienas pilī (no 13.-15. jūnijam) iepazīstinot skatītājus ar Portugāles laikmetīgo deju. Festivāla garajā vēsturē tam ir bijušas dažādas tēmas un uzsvari. Kopš 2018. gada festivāla programma koncentrējas uz vairākiem, Latvijas laikmetīgās dejas ainā līdz šim nezināmiem
vai tikai fragmentāri iepazītiem reģioniem ar interesantu un savdabīgu laikmetīgās dejas ainu. Šogad  tā būs Portugāle.

Jau trīs gadus festivāls, kas tradicionāli noticis Rīgā, viesojas arī Stāmerienas pilī, kur tiek laipni uzņemts. Tādējādi arī no galvaspilsētas tālākā Vidzemes reģiona iedzīvotājiem ir iespēja iepazīt laikmetīgās kultūras norises. Divu dienu laikā Stāmerienas piļi un parkā notiek dejas izrādes un meistarklases, diskusijas, uz kurām visi laipni aicināti.

Mērķi

Festivāla norišu Stāmerienas pilī mērķis ir veicināt izpratni par laikmetīgo deju plašai mērķauditorijai Vidzemes vēsturiskajā zemē, iepazīstināt ar laikmetīgās dejas mākslas daudzveidību un inovācijām nozarē, nodrošināt vidzemniekus ar kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un mākslas piedāvājumu. Ārzemju viesu iepazīstāšana ar Latvijas un Vidzemes unikālo dabu un kultūrvidi.

 

Uzdevumi

Uzdevumi: Nodrošināt kvalitatīvu festivāla LAIKS DEJOT ikgadējo norisi Stāmerienas pilī; Realizēt kvalitatīvu izrāžu programmu, kas reprezentē laikmetīgās dejas aktualitātes, daudzveidību un attīstības tendences; Realizēt festivāla izglītojošo programmu, piedāvājot augstas kvalitātes, pasaulē atzītu dejas mākslinieku meistarklases un visiem interesentiem; Saglabāt festivālā unikālo formātu, atmosfēru un garu, kas veicina profesionālu, bet vienlaikus draudzīgu un personīgu saskarsmi festivāla dalībnieku starpā, kā arī atvērtu komunikāciju ar festivāla viesiem un skatītājiem.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes reģiona kultūras pasākumu pastāvīgie apmeklētāji, producenti un dejas kritiķi, dejas profesionāļi, interesenti, studenti, citu mākslu pārstāvji, festivāla dalībnieki, novada viesi, brīvprātīgie. Skatītāji, kuri labprāt piedalās izrādēs un meistarklasēs vai diskusijās, ja ir tāda iespēja.
Pasākumi ir pieejami jebkuram, nav ierobežojumu personām ar kustību traucējumiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Tiks īstenots ikgadējās dejas festivāla LAIKS DEJOT norises Stāmerienas pilī, iepazīstinot ar laikmetīgās dejas mākslas daudzveidību un inovācijām nozarē, stimulējot starptautisko sadarbību un rūpējoties par laikmetīgās dejas attīstības procesa nepārtrauktību valstī, veicinot Latvijas dejas un Vidzemes novada atpazīstamību starptautiskajā apritē.

Tiks realizēta kvalitatīva izrāžu un izglītojošā programma, kas reprezentēs laikmetīgās dejas aktualitātes, daudzveidību un attīstības tendences.

Festivāls savu ilgtspēju ir pierādījis ar savu 25 gadus ilgo darbības vēsturi. Esam pieejami visām sabiedrības grupām, turklāt bez valodas barjeras.